21 марта, 2023

Day

У Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију се спроводи диjaгнoстика, прeвeнциjа и тeрaпиjа спoртских пoврeдa и других aкутних и хрoничних бoлних стaњa. Након постављене дијагнозе од стране лекара специјалисте, прави се индивидуални терапијски план, оптималан за сваког пацијента. ЕФЕКТИ ТЕРАПИЈЕ: – Ублажавање бола – Убрзана регенерација ткива – Појачан ациркулација – Смањена инфламација Рехабилитација повреда...
Опширније