septembar 2022

Month

Delatnost Odeljenja fizikalne medicine i rehabilitacije Zavoda za sport i medicinu sporta RS je dijagnostika, prevencija i terapija sportskih povreda i drugih akutnih i hroničnih bolnih stanja kao i utvrđivanje posturalnog statusa, prevencija i korekcija deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i stopala. Sala za fizikalnu terapiju je opremljena savremenom aparaturom za primenu elektro, magneto, lasero...
Opširnije
1 2 3 4