10 марта, 2022

Day

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 43 РАДНИКА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ. ОПШИРНИЈЕ Оглас објављен у Сл. Гласнику РС Број 31/2022 од 09.03.2022. године. Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.
Опширније