12 новембра, 2020

Day

Завод за спорт и медицину спорта РС обавља тестирања спортиста и спортских радника на вирус SARS-CoV-2. На основу потписане сарадње са Дирекцијом за националне референтне лабораторије у Батајници, Завод учествује у превентивним мерама и тестирањима спортиста на присуство вируса COVID 19, у складу са смерницама сарадње. Сарадња је омогућена захваљујући подршци Министарства пољопривреде, шумарства и...
Опширније