Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Nacionalne evidencije

Uvod

Jedan od najznačajnijih poslova u okviru delatnosti Zavoda i njegovog INDOK odeljenja je vođenje Nacionalnih evidencija u oblasti sporta. Poslednjih pet godina Zavod je intenzivno radio na uspostavljanju svih INDOK delatnosti, a posebno na stvaranju novog, savremenog nacionalnog sportskog informaciono-dokumentacionog sistema. Primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka – kao jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka, Nacionalne evidencije omogućavaju redovno dobijanje relevantnih i potpunih informacija o svim činiocima sistema sporta Republike Srbije.

Da bi sistem sporta mogao da se organizuje a njegovo stanje sistematski prati i dugoročno planira njegov razvoj u Republici Srbiji, novi Zakon o sportu, usvojen u februaru 2016. godine je odredbom člana 168. propisao obavezu vođenja devet vrsta nacionalnih evidencija:

  1. kategorisanih i drugih sportista takmičara;
  2. preduzetnika u sportu;
  3. organizacija u oblasti sporta;
  4. sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;
  5. realizatora programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;
  6. sportskih objekata;
  7. velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji;
  8. rezultata sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija Republike Srbije na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima i nacionalnim sportskim takmičenjima;
  9. fizičkih sportskih povreda i načina njihovog lečenja vrhunskih sportista i sportista nacionalnih sportskih reprezentacija.

Sadržaj, način vođenja i način i uslovi korišćenja podataka iz evidencija propisani su Pravilnikom o Nacionalnim evidencijama u oblasti sporta.

Ono šta takođe jedan ovakav informacioni sistem može da omogući to je bolja i efikasnija saradnja između subjekata koji imaju značajnu ulogu za razvoj sporta u Srbiji kao što su

Ministarstvo omladine i sporta, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, Sportski savez Srbije, Olimpijski komitet Srbije, Granski sportski savezi Srbije, jedinice lokalne samouprave, kao i mnoge druge organizacije u oblasti sporta.

Bez dobre i efikasne saradnje svih ovih subjekata nema uspešnog funkcionisanja sistema sporta u Republici, nema uspešnog razvoja dečijeg i omladinskog sporta, nema daljeg razvoja vrhunskih rezultata naših sportista, nema donošenja dobrih odluka. Zato svi navedeni subjekti imaju poseban značaj u sistemu sporta, a ozbiljnost njihove uloge upravo je u tome što predstavljaju deo sistema i što od njihovog delovanja zavisi i funkcionisanje ostalih subjekata u sportu i sistema sporta u celini.

Na svakodnevnom nivou saradnici INDOK odeljenja prikupljaju, obrađuju i analiziraju izuzetno obimne i ozbiljne zahteve za podacima iz baze Nacionalne evidencije u skladu sa potrebama institucija koje imaju značajnu ulogu za razvoj sporta u Srbiji.
Takođe, saradnici INDOK odeljenja svakodnevno pružaju podršku korisnicima putem telefona, elektronske pošte, u direktnom razgovoru. Na godišnjem nivou, odgovori se na hiljade mejlova i telefonskih poziva, pošalje se više desetina hiljada dopisa korisnicima sistema Nacionalne evidencije (Tabela 1).

 

2016

2017

2018

2019

2020

ukupno

Podrška korisnicima putem elektronske pošte i telefonskih poziva

9609

7705

12968

6638

3090

40010

Podrška korisnicima u direktnom razgovoru

9

23

33

52

22

139

Poslati dopisi za unos i ažuriranje podataka

7120

13908

19028

4314

3773

48143

Tabela 1. Podrška korisnicima Nacionalne evidencije

Prikazan obim podrške koju pružamo korisnicima proteklih godina nije slučajan, a razlozi leže u odgovoru na pitanje zašto je bitno upisati se u bazu Nacionalnih evidencija u oblasti sporta. Pored prioritetnog značaja prikupljenih informacija na organizovanje, sistematsko praćenje i dugoročno razvijanje sistema sporta u Republici Srbiji, jedan od razloga je naravno da su korisnici obavezni da unesu tražene podatke u bazu kako bi izbegli penale koji su propisani Zakonom o sportu. Ali ono što je mnogo važnije je da se upisom u Nacionalne evidencije mogu ostvariti i mogućnosti za korišćenje budžetskih sredstava za gradnju i adaptaciju sportskih objekata i za Posebne programe od interesa za JLS. Takođe, upisom se stiče i mogućnost dobijanja saglasnosti za organizovanje velikih međunarodnih takmičenja, ali i ostvarivanje saradnja sa velikim brojem subjekata koji imaju značajnu ulogu u realizovanju redovnih i posebnih programa.

Članom 13 Pravilnika o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta jasno je definisano ko i kako vrši upis u nacionalnu evidenciju. Takođe je članom 13 jasno propisano šta se podrazumeva pod organizacijom u oblasti sporta, do kada se podnosi prijava za upis i koliko često je neophodno ažurirati podatke u bazi (Tabela 2).

      KORISNICI
EVIDENCIJE
Sportske  
organizacije
Preduzetnici   
u sportu
Vlasnici/korisnici
sportskih objekata
Sportska  društva,
savezi, stručna sportska udruženja i druge organizacija u oblasti sporta
Nadležni  nacionalni
granski sportski savez

Kategorisanih i drugih sportista takmičara

X

 

 

 

 

Preduzetnika u sportu

 

X

 

 

 

Organizacija  u oblasti sporta

X

 

 

X

X

Sportskih stručnjaka
i stručnjaka u sportu

X

 

 

X

(koji nisu
istovremeno registrovani za neku sportsku organizaciju)

 

Realizatora  programa
kojima se ostvaruje
opšti interes u oblasti sporta

X

 

 

 

 

Sportskih objekata

 

 

X

 

 

Velikih  međunarodnih
sportskih priredaba u RS

X

 

 

 

 

Rezultata sportista RS

 

 

 

 

X

Fizičkih sportskih povreda

X

 

 

 

X

Tabela 2. Obaveze upisa u Nacionalnu evidenciju (član 13. Pravilnika o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta)

Rezultati sportista Srbije

Od svog nastanka 1956. godine Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije redovno prikuplja i objavljuje informacije o sportskim rezultatima. Značaj praćenja sportskih rezultata shvaćen je već od prvih koraka u radu Zavoda, kada su rezultati prikupljani putem novinskih članaka kao i od granskih sportskih saveza, zatim obrađivani i tako pripremani u vidu broširanih izdanja. Danas su sportski rezultati postali deo jedinstvenog sistema Nacionalnih evidencija u oblasti sporta, koje su od strane Ministarstva omladine i sporta poverene Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, a realizuju se uz pomoć nacionalnih sportskih saveza. Prema Zakonu o sportu Republike Srbije, nacionalni sportski savezi su obavezni da u okviru Nacionalnih evidencija u oblasti sporta, nakon završetka sportskog takmičenja na kojem su učestvovali njihovi sportisti, izvrše elektronski unos podataka o osvajačima medalja direkno u bazu Nacionalnih evidencija.

Zavod za sport i medicinu sporta u okviru INDOK odeljenja tokom godine prati unos i pruža stručnu pomoć pojedinim savezima. Po završetku godine stručni saradnici INDOK odeljenja Zavoda za sport i medicinu sporta vrše izvoz rezultata iz baze, njihovu obradu i analizu i pripremaju Godišnji pregled rezultata sportista Srbije. Publikacija Rezultati sportista Srbije – Godišnji pregled, ima najdužu tradiciju od svih serijskih izdanja u dugogodišnjoj izdavačkoj delatnosti Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Publikacija Rezultati sportista Srbije predstavlja jedinstveno svedočanstvo o sportistima Srbije osvajačima medalja na velikim međunarodnim takmičenjima. Publikacija sadrži podatke o nazivu, mestu i vremenu održavanja takmičenja, nivou takmičenja, ostvarenom sportskom plasmanu, uzrasnoj kategoriji takmičara, klubu iz kojeg takmičar dolazi i dr. Rezultati se obrađuju prema kategorizaciji sportova u Republici Srbiji, prema kategorisanim sportskim grupama, što pruža mogućnost lakšeg praćenja i dubljih analiza posmatrano kroz duži vremenski period.

INDOK Odeljenje

Zavod za sport i medicinu sporta RS

Podrška: svakog radnog dana od 09 – 15 časova:

Telefoni:

+381 11 3555460, lokal 114
+381 11 3555461, lokal 155
+381 11 3544523, lokal 126
mob. tel.: +381 66 6410763

e-mail: evidencije@rzsport.gov.rs