Моторичка тестирања фудбалера у теренским условима

Стручњаци Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије су у теренским условима обавили процену моторичких способности младе фудбалске репрезентације Србије. Дијагностика утренираности, односно анализа моторичких способности им је обављена на теренима Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови. Примењени су тестови за процене функционалних образаца кретања као и специфична батерија моторичких тестова (гипкост, брзина, агилност, снага). Континуираним тестирањима се прати раст, развој као и ефикасност тренажног процеса, а у складу са потребама врши се корекција плана програма тренинга. Сврха тестирања је очување здравља спортиста, односно правилан раст и развој учесника у спорту.

Сектор за аналитику у спорту врши процену базичних и специфичних способности спортиста различитих категорија и узраста. Примена тестова зависи од гране спорта и карактеристика које има такмичарска дисциплина, а сходно потребама тестирања се могу, поред теренских, изводити и у лабораторијама Завода за спорт и медицину спорта РС.

Leave a Reply