februar 2021

Month

Izgradnja multifunkcionalne dvorane u Košutnjaku teče po planu. Po projektu ovo će biti najmoderniji sportski objekat u regionu, a kompanija W.D. Concord West koja je izabrana kao glavni izvođač radova, potpisala je Ugovor sa Ministarstvom omladine i sporta RS i Zavodom za sport i medicinu sporta RS. U ovoj multifunkcionalnoj dvorani treniraće sedam Nacionalnih sportskih...
Opširnije
“Zavod za sport i medicinu sporta RS, u skladu sa preporukama Kriznog štaba, prilagodio je do daljeg korišćenje usluga Doma sportova, zbog pandemije koja još uvek traje. Tereni na otvorenom su dostupni za korišćenje, kao i Balon hala na otvorenom plivalištu. Naši zdravstveni radnici Zavoda su od marta meseca prošle godine, na raspolaganju Ministarstvu zdravlja...
Opširnije
“Takmičenje prirodno obezbeđuje najbolji test za nekog sportistu, ali na taj način je teško izolovati različite komponente od kojih zavisi takmičarska aktivnost. Testiranje motoričkih sposobnosti može obezbediti relevantne informacije o specifičnostima koje zahteva neki sport. Naravno, pre odabira nekog testa, neophodno je jasno definisati cilj, odnosno u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije...
Opširnije
“Sastavni deo svakodnevnog života moraju biti i razni oblici fizičke aktivnosti ali umerene, pravilno dozirane i kontrolisane jer je bezbednost naših najmlađih najvažnija. Preventivni sportsko – medicinski pregledi se sprovode na 6 meseci i to za svako dete koje učestvuje u nekom obliku fizičke aktivnosti, takmičarski ili rekreativno“, ističe pomoćnik direktora Zavoda za sport i...
Opširnije
U Sektoru medicine sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS, na odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, danas je obavljena instalacija i edukacija novog uređeja za kombinovanu terapiju COMBIMED 4000 italijanske marke MEDISPORT.Pomenuti aparat daje mogućnost kombinovane terapije koristeći mogućnost primene elektro, magneto i laser kombinacije u tretiranju sportskih povreda. Odeljenje je od danas...
Opširnije