Linija
Republicki zavod za sport

Stručne i naučne periodične i serijske publikacije

 

Poštovani,
 
Na ovim stranicama možete pročitati osnovne informacije o stručnim i naučnim periodičnim i serijskim publikacijama domaćih izdavača.
 
Zahvaljujemo se izdavačima koji Republičkom zavodu za sport šalju primerak objavljenih publikacija.
 

Ukoliko želite da informacije o Vašim izdanjima bude objavljene na site – u Republičkog zavoda za sport, molimo Vas da nas obavestite putem e-mail tatjana.milenkovic@rzsport.gov.rs, ili putem telefona 011/3555-460 lok. 163 ili 153.


                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.