Linija
Republicki zavod za sport

Odeljenje Košutnjak

Radno vreme: 07:30-15:30 časova       Kontakt telefon:011/ 3555 460 lokal:154    
Zakazivanje сваког радног дана од 10.00 - 14.30 časova
 
Odeljenje za specijalizovanu zdravstvenu zaštitu vrhunskih sportista Košutnjak
  
Delatnosti:
 • pregled vrhunskih sportista, aktivnih učesnika u sportu i rekreativaca
 • testiranje sportista i rekreativaca
 • overa sportsko-takmičarskih knjižica
 • pregled sudija višeg i nižeg ranga
 • pregled delegata, kontrolora i trenera
 • pregled i izdavanje uverenja za upis u više sportske škole i sportske akademije
   
 

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

 • Fizikalni pregled po sistemima
 • Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanjeprocenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
 • Elektrokardiografija (EKG)
 • Spirometrija
 • Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu) i hemijski pregled urina (izgled, boja, pH, specifična težina, proteini, glukoza)
 • Ultrazvučni pregled srca
 • Stomatološki pregled

 

Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti

 • Određivanje aerobne radne sposobnosti  indirektnom metodom – Astrand test
 • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah", u Republičkom zavodu za sport ili na sportskim terenima
 • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
 • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata  u krvi

 

Kabinet za preventivno korektivnu gimnastiku
 • utvrđivanje posturalnog statusa
 • vežbe za prevenciju i korekciju deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i donjih ekstremiteta
 
Kabinet za preventivno korektivnu  gimnastiku  počeo je sa radom marta 2011. Godine i rezultat je saradnje Sektora medicine sporta i Sektora za motorička istraživanja i analitiku u sportu. Osnovan je sa ciljem da se utvrdi, prati i poboljša posturalni status dece, omladine i sportista, prati razvoj motoričkih sposobnosti dece, edukuju deca i roditelji o značaju rane detekcije i merama prevencije posturalnih deformiteta.
Preglede vrši lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, utvrđuje posturalni status i određuje program vežbi za prevenciju i korekciju deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i donjih ekstremiteta. Program vode profesori sporta i fizičkog vaspitanja u saradnji sa lekarom.
 
 

Kabinet za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • prevencija, dijagnoza i tretman sportskih povreda i pretreniranosti
 
Kabinet za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju počeo je sa radom oktobra 2011. godine. U Kabinetu rade lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i visoki strukovni fizioterapeut. Delatnost ovog kabineta je dijagnoza, prevencija i lečenje sportskih povreda i drugih akutnih i hroničnih bolnih stanja kod svih kategorija sportista i drugih učesnika u fizičkim aktivnostima. Koncept fizikalne medicine i rehabilitacije temelji se na otklanjanju nastalih poremećaja funkcija organizma i vraćanju pacijenta u stanje koje je prethodilo bolesti ili povredi.
Opremljeni smo savremenom aparaturom za primenu sledećih fizikalnih procedura: elektroterapije, magnetoterapije, laseroterapije, ultrazvučne terapije. Raspolažemo i prostranom, dobro opremljenom kinezi salom gde se obavlja individualna kineziterapija, primenjujemo i manuelnu masažu, kineziotejping i druge metode. 
          

 

Sportsko usmeravanje dece - koji sport za koje dete

Individualno doziranje treninga u cilju poboljšanja sportskih rezultata, a na osnovu pregleda i funkcionalnog testiranja

 

Psihodijagnostika i procena psihološke pripremljenosti

 • Profil ličnosti
 • Motivacija sportista
 • Kognitivne i intelektualne sposobnosti
 • Psihomotoričke reakcije
 • Psihodinamika sportskih timova - sociometrija
 • Procena sagorelosti sportista
 • Procena sportske takmičarske anksioznosti
 • Procena opšteg i sportskog samopoštovanja i samopouzdanja
 • Izveštaji i preporuke

   
 
Radno vreme: 07:30-15:30 časova       Kontakt telefon:011/ 3555 460 lokal:160     
Zakazivanje сваког радног дана од 10.00 - 14.30 časova

                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.