Linija
Republicki zavod za sport

Stručni skupovi

I NACIONALNI SEMINAR ZA SEKRETARE
sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija (generalni, tehnički, izvršni)
1 - 2. decembra 2005., hotel “Trim”, Republički zavod za sport
 
II NACIONALNI SEMINAR ZA SEKRETARE
sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija (generalni, tehnički, izvršni)
30. mart 2007., hotel “Trim”, Republički zavod za sport
 
Učenje sa povećanjem skija – skijanje za jedan dan
Sandi Murovec
08. decembar 2007., hotel “Trim”, Republički zavod za sport
 
III NACIONALNI SEMINAR ZA SEKRETARE
sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija (generalni, tehnički, izvršni)
26. jun, 2008., hotel “Trim”, Republički zavod za sport
 
I NACIONALNI SEMINAR ZA SPORTSKE TRENERE
04 - 05. 02. 2009., hotel “Trim”, Republički zavod za sport
 
sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija (generalni, tehnički, izvršni)
08. 12. 2009., svečana sala „Jugoslavija“ Palata Srbije (SIV)
 
V NACIONALNI SEMINAR ZA SEKRETARE
sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija (generalni, tehnički, izvršni)
08. 12. 2010., svečana sala „Jugoslavija“ Palata Srbije (SIV)
 
VIII NACIONALNI SEMINAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE SPORTSKIH RADNIKA U SISTEMU SPORTA SRBIJE
04.12.2013., svečana sala „Jugoslavija“ Palata Srbije (SIV)
 
29.11.2014., hala 2 Beogradskog sajma
 
21 - 23.05.2015. u kongresnom Centru Sava

                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.