Linija
Republicki zavod za sport

Rezultati sportista Srbije

Tokom svih 55 godine svog postojanja Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije kroz realizaciju INDOK delatnosti redovno prikuplja i objavljuje informacije na osnovu dokumentacije o sportskim rezultatima. Dokumentacija sportskih rezultata svih godina se ažurirala svakodnevno, i kontinuirano se izdaju publikacije pod nazivima: “Sportski rezultati u (određenoj) godini”, “Rezultati jugoslovenskog sporta u (određenoj) godini”, “Olimpijske igre u (određenoj) godini”, “Statistika sportskih rezultata (određene) godine” ... 

U poslednjih nekoliko godina se informacije na osnovu dokumentacije o sportskim rezultatima objavljuju kao publikacija pod nazivom „Rezultati sportista Srbije“, koja se priprema za određenu godinu na osnovu kontinuiranog prikupljanja sportskih rezultata naših sportista na velikim međunarodnim takmičenjima. Uređena je prema zahtevima Ministarstva omladine i sporta i usklađena sa aktuelnim „Pravilnikom o kriterijumima kategorizacije sportova“ Sportskog saveza Srbije.
 
Prikupljanje sportskih rezultata obuhvata osvojene medalje na:
 • Olimpijskim i paraolimpijskim igrama,
 • Takmičenjima evropskog i svetskog nivoa (prvenstva, kupovi, finalni turniri svetske lige i druga takmičenja),
 • Mediteranskim igrama,
 • Letnjim i zimskim Univerzijadama,
 • Balkanskim prvenstvima,
 • Letnjim i zimskim Olimpijskim festivalima mladih Evrope,
a evidentiraju se sve kategorisane sportske grane u kojima nastupaju sportisti Srbije.
 
Podaci koji su se prikupljali obuhvataju:
 • Naziv takmičenja
 • Mesto i vreme održavanja takmičenja
 • Ime i prezime takmičara
 • Osvojena medalja
 • Kategorija u kojoj se sportista takmiči
 • Disciplina u kojoj se sportista takmiči
 • Klub sportiste 
U cilju unapređenja ove delatnosti 2008. godine Zavod je otpočeo sa realizacijom projekta „Rezultati sportista Srbije“ uz punu podršku Ministarstva omladine i sporta gde se unos i dostavljanje podataka vrši elektronskim putem. Nakon potpisanog „Sporazuma o saradnji“ između predstavnika Granskih saveza, Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Sportskog saveza Srbije, predstavnici granskih saveza se putem jednodnevne obuke osposobljavaju za korišćenje aplikacionog programa i dobijaju nalog (User name i Password) za korišćenje programa. Elektronskim putem korišćenjem odgovarajućeg softvera za standardizovan unos i čuvanje podataka predstavnici granskih saveza Srbije unose podatke o učešću i rezultatima sportista na velikim međunarodnim takmičenjima. Aplikacioni program za unos podataka elektronskim putem nalazi se na sajtu Zavoda. Publikacija «Rezultati sportista Srbije – godišnji pregled 2009», prvi put pored rezultata sa međunarodnih takmičenja, prikazuje i rezultate sa državnih prvenstava.

 


                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.