Линија
Republicki zavod za sport

Издавачка и истраживачко-развојна делатност

Издавачка и истраживачко-развојна делатност Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, условљена материјалним могућностима, усмерена је на објављивање публикација насталих из активности Сектора за стручни и развојно истраживачки рад у спорту и Сектора медицина спорта.

Поред издавачке делатности, у циљу стручног усавршавања, информисања и одржавања стручне компетентности као и дисеминације информација добијених током стручног и развојно истраживачког рада у Заводу, стручни сарадници редовно активно учествују на стручним и научним скуповима како у земљи тако и у иностранству и објављују радове у домаћим и иностраним научним часописима.
 
На овим страницама можете наћи детаљне информације о објављеним публикацијама, радовима у научним часописима, зборницима радова и учешћу стручних сарадника Завода на стручним и научним скуповима.

                        
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.