Линија
Republicki zavod za sport

Процена и евалуација моторичких способности

Kонтрола тренираности перспективних и врхунских спортиста у циљу унапређења квалитетног и врхунског спорта је једна од најзначајнијих континуираних делатности Завода.

У дугогодишњој пракси Завода мултидисциплинарним приступом тестирању спортиста  омогућава се перспективним и врхунским спортистима да кроз утврђивање нивоа моторичких и функционалних способности, морфолошких и психолошких карактеристика контролишу стање своје припремљености. 

 

У оквиру мултидисциплинарног приступа утврђивања спортске припремљености, процена и евалуација моторичких способности спортиста – тестирање моторичких способности спортиста представља једну од основних делатности Завода за спорти медицину спорта републике Србије. 

Осавремењавањем дијагностичке опреме и усавршавањем стручног кадра у Заводу за спорти медицину спорта републике Србије се реализује савремени приступ процени и евалуацији моторичких способности спортиста. 

Проценом и евалуацијом моторичких способности у Заводу за спорти медицину спорта републике Србије тренери и спортисти добијају могућност:
 • Увида у иницијално, прелазно и финално стање припремљености
 • Стручно-саветодавне помоћи
 • Оптималног планирања и програмирања
 • Индивидуализације у раду
 • Праћења ефикасности тренажног процеса
 • Корекције тренажог процеса
 • Мотивације за даљи рад...

Извештаји о резултатима мерења укључују:

 • Списак тестова
 • Апсолутне резултате
 • Релативне резултате (графички приказ)
 • Коментар
 • Детаљне препоруке за рад
 • Генерални закључак
 
Одељење за аналитику у спорту поседује богату базу података и стандарда за:
 • различите спортске дисциплине,
 • узрасне категорије
 • рангове такмичења.

Ценовник услуга


                        
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.