ЈН 9-20 услуга прања, сушења и пеглања веша за период до 12 месеци

Услуга прања, сушења и пеглања веша за период до 12 месеци

Јавна набавка 9-20

Датум објаве:18/05/2020
Рок за предају:26/05/2020 до 12:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке брoj ЈН 09/20 су услуге прања, сушења и пеглања веша за период до 12 месеци

Општи речник набавки:

98311000 – услуге поправке скупљања и доставе рубља на прање
98315000 – услуге пеглања.

Испод преузмите сву документацију везану за ову ЈН

Документација