ЈН 7-20 Природни гас – потпуно снабдевање

Природни гас – потпуно снабдевање

Јавна набавка 7-20

Датум објаве:19/05/2020
Рок за предају:27/05/2020 до 10:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 07/20 je техничко одржавање постројења и објеката Завода за период од годину дана

Општи речник набавки:

50710000 – услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама
50720000 – услуге поправке и одржавања централног грејања.

Испод преузмите сву документацију везану за ову ЈН

Документација