ЈН 20/20 Инсталирање видео опреме

Инсталирање видео опреме

Јавна набавка 20-20

Датум објаве:30/06/2020
Рок за предају:09/07/2020 до 14:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 20/20 су услуге – Услуга инсталирања видео опреме

Назив и ознака из ОРН:

51314000 – услуга инсталирања видео опреме