ЈН 15-20 Спасилачке услуге на базенима

Спасилачке услуге на базенима

Јавна набавка 15-20

Датум објаве:16/06/2020
Рок за предају:24/06/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 15/20 – спасилачке услуге на базенима за период од 12 месеци

Ознака из опште речника набавки:

75252000 – услуге спашавања