Linija
Republicki zavod za sport
31.03.2021.

Multifunkcionalni kompleks - Najveća investicija u sportskoj infrastrukturi


 
Multifunkcionalna dvorana Zavoda za sport i medicinu sporta RS, na Košutnjaku, će po projektu biti najmoderniji sportski objekat u regionu. U ovoj multifunkcionalnoj dvorani treniraće mnogobrojni Nacionalni sportski Savezi. Predviđeni su trening sadržaji za rvački, džudo, tekvondo, karate, streljački i penjački Savez, ali i sadržaji za medicinu sporta, kao i tereni za druge sportove sa loptom, zone za relaksaciju, teretane, zajedničke prostorije koje će biti na raspolaganju sportistima. Biće izgrađena u skladu sa svim ekološkim standardima, a ono po čemu će posebno biti specifična je zeleni krov – prava mala oaza, na kojoj će biti vidikovac sa prirodnom travom.
 

''Izgradnja ovakvog kompleksa biće veoma značajan faktor daljeg razvoja sporta u Srbiji. Objekat se nalazi na iskošenom terenu, pa su autori idejnog rešenja pokušali da oblikovanje prilagode morfologiji terena, kako bi sam objekat što manje narušio prirodni ambijent u okruženju. Planirana je staklena ograda na ivici krovne terase, a krovna površina biće zatravljena i uklopljena u celinu sa okolnim terenom i vegetacijom. Kontinuiranom modernizacijom kroz unapređenje infrastrukture podižemo značaj sporta i nivo usluga naše jedinstvene sportske ustanove'', direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS gospodin Goran Bojović.


                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.