Највећа спортска библиотека у Србији

Библиотека

Библиотека Завода

Непосредно по оснивању Завода формирана је и библиотека. Библиотека прикупља, чува и даje на коришћење литературу из области физичке културе и спорта, прикупља објављене стручне радове сарадника Завода, припрема одговарајуће информације за потребе друштвених организација физичке културе, и сакупља и чувала преводе радова из иностране периодике.

Проширивањем делатности Завода и сама Библиотека проширује структуру фонда. Осим публикација које се односе на спорт и физичку културу, она сакупља и литературу која се односи на медицинске науке и здравствену заштиту.

У складу са Законом о библиотечкој делатности, Библиотека је уписана у регистар библиотека. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, је била матична библиотека, Библиотеке Републичког завода за спорт. Дана 24.09.2007. године, Библиотка града Београда је извршила пререгистрацију и уписала Библиотеку Завода у регистар својих библиотека и тако јој постала матична библиотека.

Протеклих година, Библиотека је реновирана. Адаптацијом постојећих просторија добијен је адекватан простор од 45m2. Преграђивањем и спајањем постојећих канцеларија добијени су следећи делови простора:

  • радни простор библиотекара, опремљен је новом столом, ормарићем и фијокама, стављен је ламинат на под. У просторији се налази и стари лисни каталог који се не ажурира од 1991. године;
  • магацински простор је опремљен новим полицама и вратима спојен са канцеларијом библиотекара;
  • други магацински простор се налази на истом спрату, али на другом делу ходника, опремљен је полицама.

ФОНД БИБЛИОТЕКЕ

Фонд Библиотеке чине стручне монографске и серијске публикације (часописи и новине, алманаси, годишњаци, зборници, извештаји, статистички билтени, библиографије итд.) мањи број докторских и магистарских дисертација сарадника, документација и радови сарадника Завода.

Структура фонда се углавном односи на:

спорт уопште; поједине спортове (гимнастика, одбојка, тенис, фудбал, џудо, карате, атлетика, скијање, пливање, ватерполо, хокеј итд.); на поједине аспекте изучавања спорта (историју спорта, спортска правила, норме, игре, спортски тренинг итд.); спорт инвалида; спортска такмичења (олимпијске игре, медитеранске игре, светска и европска првенства, школска такмичења итд.); образовање кадрова у спорту (професора, тренера итд.); физичко васпитање и рекреацију (у предшколском узрасту, у школама, у радним организацијама итд.), истраживања у физичкој култури; медицину (медицину рада, медицину спорта, спортске повреде, рехабилитацију спортиста, мерења, испитивања и тестирања физичке способности, хигијену итд.), биохемију, биофизику, биомеханику; психологију, спортску психологију, педагогију, антропологију, антропометрију, андрагогију, социологију итд; грађевинарство и архитектуру (спортских објеката, терена за рекреацију, базена, итд.).

Смештај фонда

Фoнд Библиотеке, од 8.000 јединица се налази у два магацинска простора. Серијске публикације су сложене на полицама по алфабетском принципу, док су монографске публикације поређане по numerus currens-у.

Неукоричене серијске публикације (од 1956-1993 г.) сложене су по наслову, а у оквиру наслова по годишту и броју, и стављене у фасцикле и на полице.

Галерија