9 јула, 2024

Day

Утврђивање моторичких способности младих фудбалера у теренским условима у кампу „Деки 5“ на Златибору, обављена су од стране стручних сарадника Завода за спорт  и медицину спорта  РС. Стручњаци ЗСМСРС су  у теренским условима обавили процену моторичких способности младих фудбалера. Примењени су тестови за процене функционалних образаца кретања као и специфична батерија моторичких тестова за фудбал...
Опширније