23 јануара, 2024

Day

Стручњаци Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије су у теренским условима обавили процену моторичких способности фудбалеркама ФК “Спартак“ из Суботице. Предност ових тестирања огледа се и у оцењивању предности и слабости такмичара или екипа, а може да послужи и за евалуацију тренажног рада и за процену опште радне способности. Резултати добијеном проценом моторичких...
Опширније