21 децембра, 2021

Day

Изградњом нових садржаја и реконструкцијом постојећих, наша установа, Завод за спорт и медицину спорта РС, је смештена у сами врх светских спортских института. Радови на највећој инвестицији у спорту се приводе крају. Завршавају се унутрашњост, приступне саобраћајнице и поставља се предвиђено зеленило на и око Мултифункционалне дворане. Њен значај ће препознати грађани, као и нараштаји...
Опширније