1 новембра, 2020

Day

Најсавременијом дијагностичком опремом стручњаци Центра за моторичка истраживања и аналитику Завода за спорт и медицину спорта РС у спорту порт и медицину спорта РС тестирају и анализирају моторичке способности спортиста. FMS (Functional movement screen – Функционално скенирање покрета) FMS (Functional movement screen – Функционално скенирање покрета) је алат који се користи за идентификацију асиметрије које...
Опширније