Stručne i naučne periodične i serijske publikacije

Stručne i naučne publikacije

Na ovim stranicama možete pročitati osnovne informacije o stručnim i naučnim periodičnim i serijskim publikacijama domaćih izdavača.

Zahvaljujemo se izdavačima koji Republičkom zavodu za sport šalju primerak objavljenih publikacija.

Ukoliko želite da informacije o Vašim izdanjima bude objavljene na site – u Republičkog zavoda za sport, molimo Vas da nas obavestite putem e-mail tatjana.milenkovic@rzsport.gov.rs, ili putem telefona 011/3555-460 lok. 163 ili 153.

Stručne i naučne periodične i serijske publikacije

Facta Universitatis

Fizička kultura

Serbian Journal of Sports Sciences

SPORT – Nauka i Praksa