Linija
Republicki zavod za sport

Stručni i naučni skupovi u Srbiji

Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet
Mesto održavanja
Beograd, Srbija
Vreme održavanja 11-12 II. 2011.
Web adresa www.empirijskaistrazivanja.org
   
Majski i oktobarski susreti zdravstvenih radnika, Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Mesto održavanja Srbija
Vreme održavanja V 2011.
Web adresa http://www.fizioterapija.rs/strucni-skupovi-fizioterapeuta
   
Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Društvo psihologa Srbije
Mesto održavanja
Sombor, Srbija
Vreme održavanja V 2011.
Web adresa www.dps.org.rs
 
Seminar «Žene i sport»,  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu
Mesto održavanja
Beograd, Srbija
Vreme održavanja 12.V 2011.
Web adresa http://www.oks.org.rs/iv-nacionalni-seminar-zene-i-sport/
   
Kardiološki pregled osoba koje se organizovano bave fizičkom aktivnošću
 Mesto održavanja  Beograd, Srbija
 Vreme održavanja  03.06.2011.
 Web adresa rzsport.gov.rs
   
EFEKTI PRIMENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA ANTROPOLOŠKI STATUS
DECE, OMLADINE I ODRASLIH
Mesto održavanja Beograd, Srbija
Vreme održavanja 10-11.12.2011.
 Web adresa

Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.