Linija
Republicki zavod za sport

Menadžment tim

mr Goran Bojović

 DIREKTOR

Spec.  dr med. Tamara Gavrilović
Pomoćnik direktora za 
medicinu sporta

dr Vesna Repić - Ćujić
V.d. pomoćnika direktora za stručni
i razvojno-istraživački rad u sportu

Olgica Milić
V.d. pomoćnika direktora za
ekonomsko-finansijske i pravne poslove
 
Alsksandra Vlahović
Pomoćnik direktora za projekte i planiranje

 


                      
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.