Linija
Republicki zavod za sport

Cenovnik usluga analitike u sportu

Usluga Bruto iznos u dinarima
Opšta baterija terenskih testova 1.200,00
Procena gipkosti – test 1 150,00
Procena brzine – test 1 100,00
Procena brzine – test 2 100,00
Procena brzine – test 3 100,00
Procena agilnosti – test 1 300,00
Procena snage – test 1 150,00
Procena snage – test 2 120,00
Procena snage – test 3 120,00
Procena snage – test 4 160,00
Procena izdržljivosti - test 1 500,00
Specifična baterija testova sa testom izdržljivosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, ragbi, tenis, karate, savate, kik boks, džiu džicu) 1.700,00
Specifična baterija testova bez testa izdržljivosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, ragbi, tenis, karate, savate, kik boks, džiu džicu)  1.200,00
Laboratorijska testiranja 1.700,00
Procena jačine – test 1 300,00
Procena jačine – test 2 300,00
Procena jačine – test 3 300,00
Direktna procena snage – test 1 300,00
Direktna procena snage – test 2 300,00
Direktna procena snage – test 3 300,00
Indirektna procena snage – test 1 600,00
Indirektna procena snage – test 2 300,00
Pisanje grupnog izveštaja po ispitaniku 300,00
Pisanje pojedinačnog izveštaja 200,00
Kompletne preporuke za rad 300,00

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.