Linija
Republicki zavod za sport
9.05.2019.

Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Izuzetni uslovi za rad sa sportistima

U okviru Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije nalazi se Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju čija se delatnost ogleda u prevenciji, dijagnostici i terapiji sportskih povreda i stanja pretreniranosti.

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i viši fizioterapeut primenjuju procedure elektroterapije, magnetoterapije, laseroterapije i ultrazvučne terapije.

Prostor za rad je opremljen najsavremenijom aparaturom i salom za kineziterapiju.


Više icoMore


7.05.2019.

Testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Interdisciplinarni pristup u radu sa vrhunskim takmičarima i perspektivnim sportistima

Timovi stručnjaka Zavoda za sport i medicinu sporta RS iz različitih oblasti stavljaju sve svoje raspoložive kapacitete za potrebe razvoja vrhunskog sporta, primarno u interesu očuvanja zdravlja sportista i unapređenja forme takmičara.

Odeljenje medicine sporta svakodnevno obavlja preglede i testiranja koja obuhvataju laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, EKG, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanja, ergometrijska i ergospirometrijska testiranja.

U skladu sa  granom sporta i disciplinom koju sportista trenira, vrši se i procena motoričkih sposobnosti baterijom specifičnih testova koja obuhvata sve aspekte značajne za sportski trening i fizičko vežbanje.

U Zavodu za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku  vrši se i psihodijagnostika i procena psihološke pripremljenosti za takmičenja.

Laboratorije su opremljene najmodernijom opremom za sportsko-medicinske preglede, motorička testiranja i psihološku dijagnostiku. Primenjuje se savremena metodologija rada, a gotovo sve usluge Zavoda mogu da se obave i na terenu. 


Više icoMore


6.05.2019.

Laboratorija za psihologiju sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Jedinstvena laboratorija za psihologiju sporta u Srbiji

Tim psihologa primenjuje bateriju psiholoških testova koji sadrže instrumente za procenu nivoa sportske takmičarske anksioznosti, razvijenostpsiholoških veština za prevladavanje stresa u sportu kao i  sportskog samopouzdanji samopoštovanja.

U ponudi jedine zvanične laboratorije za psihologiju sporta u zemlji su i testovi za  procenu intenziteti struktursportske motivacije i primena psiholoških strategija i veština tokom izvođenja kojima se procenjujnačini reagovanja sportista u specifičnim sportskim situacijama.

Stručni saradnici Laboratorije za psihologiju sporta koriste i savremeni Biofidbek instrument uz pomoć koga mogu da se prate psihofiziološki procesi kojih ispitanik obično nije svestan a nad kojima može da se uspostavi voljna kontrola. Povratninformacije dobijene  preko savremene merne tehnologije  omogućavaju proces učenja potrebnih psiholoških tehnika kako bi se ostvario uspešan takmičarski nastup.

Za ekipne sportove dostupni su testovi Sociometrije, kao pokazatelji kvalitetigračke i socijalne interakcije unutar sportskog tima.

Laboratorijza psihološku dijagnostiku sportistima pruža i savetodavno konsultativne usluge u različitim fazama predtakmičarskog, takmičarskog ciklusa i nakon sportskog nastupa.

 


Više icoMore


25.04.2019.

Radno vreme tokom Vaskrsa i Međunarodnog praznika rada

Radno vreme Doma sportova i Zatvorenog olimpijskog bazena Zavoda za sport i medicinu sporta RS tokom predstojećih praznika


Više icoMore


19.04.2019.

Radno vreme tokom Vaskrsa i Međunarodnog praznika rada

Radno vreme Doma sportova i Zatvorenog olimpijskog bazena Zavoda za sport i medicinu sporta RS tokom predstojećih praznika


Više icoMore


19.04.2019.

Izgradnja multifunkcionalne hale u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Na površini sportskog kompleksa Zavoda, u okviru kog deluju i laboratorije medicine i psihologije sporta kao i INDOK odeljenje i naučnoistraživački centar Srbije za motorička istraživanja i analitiku u sportu, otpočinje izgradnja novih, savremenih objekata u interesu stvaranja boljih uslova za razvoj sporta na nivou Republike. Kako je predviđeno urbanističkim projektom, u Košutnjaku u planu je izgradnja savremene multifunkcionalne dvorane za borilačke sportove. Sale za borenja biće u službi razvoja tekvonda, rvanja, džudoa i karate sporta, a prostor za rad biće dostupan i Savezu za sportsko penjanje i Streljačkom savezu Srbije.

 
Krajem ove godine u planu je da se izvrši i rekonstrukcija upravne zgrade Zavoda, čime bi se uvezale laboratorije za medicinu, psihologiju, analitiku u sportu i INDOK odeljenje, a sve u cilju kako bi se podigao nivo usluga u okviru jedinstvene ustanove sporta.

Više icoMore


17.04.2019.

Studenti Visoke sportske i zdravstvene škole u poseti Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Danas su u Zavodu za sport i medicinu sporta RS bili studenti Visoke sportske i zdravstvene škole.

 
Upoznati su sa raspoloživim kapacitetima i resursima Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu.

Više icoMore


12.04.2019.

Delegacija Vojne akademije Beograd u poseti Zavodu

Direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS Goran Bojović ugostio je profesore Katedre za fizičku kulturu Vojne akademije Beograd. Ovom prilikom delegacija profesora sa Vojne akademije upoznala se sa delovanjem naučnoistraživačke ustanove sporta.


Više icoMore


11.04.2019.

Trim staza Zavoda i sportska igrališta dostupni svim korisnicima

Besplatna rekreacija na otvorenom u Košutnjaku          

Trim staza Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije dostupna je za sve grupe korisnika besplatno. Šetnja, brzo hodanje ili trčanje moguće je u svako godišnje doba po trasiranom delu u prirodi dužine od 1200 metara. Staza sa tartan podlogom ima 17 stanica za vežbanje koje se nalaze u proširenim delovima na svakih 100 metara. Uz savremene sprave za vežbanje, postavljene su i table sa obaveštenjima o vrsti vežbe i težini prikazanog zadatka tako da korisnik može da vežba u skladu sa svojim mogućnostima. Video-nadzor i osvetljenje putem električnog napajanja postavljeno je celom dužinom staze, ali i u delu terena za košarku, odbojku, mali fudbal, čime je obezbeđeno nesmetano i bezbedno  korišćenje i u večernjim satima.

U okviru trim-zone, na besplatno korišćenje, stavljeni su u funkciju i adaptirani  tereni za košarku, odbojku i mali fudbal.

Pre početka korišćenja sportskih objekata u trim-zoni neophodno je da korisnici pročitaju pravilnik ponašanja koji se nalazi na oglasnoj tabli na samom ulazu. Na istom mestu instaliran je i punkt odakle u određeno vreme deluje odeljenje za rekreaciju Zavoda za sport i medicinu sporta RS.


Više icoMore


8.04.2019.

Brojne selekcije na pripremama u Košutnjaku

Otvorena letnja bašta hotela Trim

Hotel Trim funkcionalno je povezan sa čitavim sportskim kompleksom Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije zbog čega je pogodan za kondicione pripreme sportista. Smeštajni objekat se nalazi u Košutnjaku i egzistira kao sportski hotel otvorenog tipa sa kapacitetom za 56 gostiju raspoređenih u okviru dve smeštajne jedinice. U ponudi hotela su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, apartman, sala za teoretsku nastavu, restoran i letnja bašta kapaciteta za 120 gostiju. Neophodan komfor sportistima (košarkašima) i drugim gostima u toku boravka obezbeđuje i uređenost samog prostora hotela unutar kog je instaliran nameštaj preko propisanog standarda. Opremljenost kuhinjskog bloka i stručnost lica je na visokom nivou što omogućava  pripremanje hrane prema individualnim potrebama sportista.
 
Kompleks hotelskog smeštaja bazno je profilisan za smeštaj sportista, ali posluje i po komercijalnim principima, te tako na dnevnom nivou ugosti i brojne rekreativce i druge posetioce. U zoni hotela 2018. godine izgrađena su i dva igrališta za decu mlađeg i starijeg uzrasta.   
Hotel Trim, kao bazu za pripreme, trenutno koristi najbolja plivačka selekcija Srbije i Savez za sinhrono plivanje Srbije, a očekuje se i dolazak veslačke reprezentacije Srbije i vaterpolista iz Rumunije.

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sledeća >

                      
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.