Linija
Republicki zavod za sport
16.09.2019.

Rekreativna ponuda Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Raspored komercijalnih programa u Domu sportova I Nacionalnog trening centra

Kontakt telefon:
066 6410 823
066 6410 706

Više icoMore


16.09.2019.

Srpski reprezentativci na testiranjima u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

Atletičarke, sestre Ivana i Nevena Ilić na motoričkim testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS
 

FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta) i Izokinetička dijagnostika
 
FMS je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Na izokinetičkom aparatu se otpor prilagođava individualnim mogućnostima, s tim u vezi, izbegnuta su bilo kakva oštećenja i preopterećenje.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   

Više icoMore


16.09.2019.

Psihološko testiranje sportista Biofeedback metodom

Savremena aparatura u cilju savladavanja stresa kod sportista

Merenja i treninzi Biofeedback aparaturom pružaju uvid i omogućavaju kontrolu fizioloških funkcija organizma sportiste, a samim tim doprinose sportskoj efikasnosti pojedinca. Upotrebom senzora koji mere temperaturu, rad srca, disanje, provodljivost kože, napetost mišića i moždane talase (neurofidbek), vrši se procena fiziološkog funkcionisanja organizma sportista.

Najčešće je u upotrebi protokol za merenje fizioloških reakcija sportista na stres, a rezultati ovog protokola ukazuju na to koje psihološke tehnike treba naučiti i uvežbati da bi se održalo optimalno fiziološko funkcionisanje koje rezultira najboljim takmičarskim nastupom.

Više icoMore


16.09.2019.

Košarkašica na funkcionalnom testu u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Nevena Rosić, reprezentativka Srbije u košarci U - 16

Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.
 
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Testom fizičkog napora se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban.
 
U Centru za medicinu i psihologiju sporta svi zainteresovani mogu da obave kompletne sportsko medicinske kontrole i testiranja. Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Obavezan deo pregleda podrazumeva kompletne biohemijske analize krvi, antropometrijska merenja, opšti lekarski pregled, EKG. Standardizovani testovi se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci.

Više icoMore


12.09.2019.

Stene za sportsko penjanje na Košutnjaku

Radovi na izgradnji veštačke stene za penjanje na Košutnjaku se privode kraju. U novembru prošle godine zaključen  je tender za izgradnju veštačke stene za sportsko penjanje. Izgradnja savremenog penjišta je pri kraju, a plan je da se u blizini atletskog stadiona Zavoda za sport i medicinu sporta RS izgrade dve stene za sportsko penjanje.  Prva, tzv. boulder stena i druga od 17 metara predviđena za težinsko, brzinsko i rekreativno penjanje.

Izgradnja veštačke stene teče u skladu sa standardima Međunarodne federacije za sportsko penjanje, budući da je namera da objekat služi i za održavanje međunarodnih sportskih manifestacija.

Na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine, sportsko penjanje uvršteno je, po prvi put, u zvaničan program takmičenja.


Više icoMore


12.09.2019.

Trim staza Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Trim staza Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, od izgradnje, već 43 godine, dostupna je besplatno na korišćenje građanima. Dužina staze je 1200 metara, a širina 1.60 metara. Na svakih 100 metara postavljene su savremene sprave za vežbanje, dok je celom dužinom staza osvetljena i presvučena tartan podlogom. Trim staza ima 17 stanica za vežbanje (jednu više nego ranije) i ograđena je drvenim balvanima kako bi se sprečilo parkiranje vozila.

Ispred svakog poligona za vežbanje stoji tabla sa obaveštenjima o pravilnom izvođenju vežbe, težini prikazanog zadatka koju korisnik usklađuje prema potrebi i mogućnostima. Vežbe su prilagođene svim uzrastima a poligoni za vežbanje su postavljeni s boka kako se trkači ne bi ometali. U okviru staze za trčanje nalaze se tereni za košarku, odbojku i mali fudbal koji su trenutno u fazi adaptacije.


Više icoMore


11.09.2019.

Biblioteka Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Biblioteka Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije je biblioteka specijalnog tipa. Fond Biblioteke čine stručne monografske i serijske publikacije (časopisi i novine, almanasi, godišnjaci, zbornici, izveštaji, statistički bilteni, bibliografije itd.) manji broj doktorskih i magistarskih disertacija saradnika, dokumentacija i radovi saradnika ZavodaFond Biblioteke ima više od 8.000 jedinica bibliotečke građe.


Opširnije


Više icoMore


10.09.2019.

Mladi košarkaš na 3D kinematičkoj analizi u Zavodu za sport i medicnu sporta RS

Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS obavljaju kompjuterske 3D analize posturalnog statusa tela.

Mladi košarkaš Vojko Pušičić iz Nove Varoši je u laboratoriji za analitiku u sportu  izvršio procenu  posturalnog statusa 3D sistemom za kinematičku analizu kretanja.

Kompjuterizovana 3D kinematička analiza odnosi se na usklađenost glavnih regija: stopala i skočnog zgloba, kolena, donje regije leđa, karlice i kuka, gornje regije leđa, ramena, glave i vrata.

Dobra postura tela predstavlja usklađenost i funkcionalnost svih komponenti lokomotornog sistema u bilo kom pokretu ili položaju, i osnov je za kvalitetno izvođenje aktivnosti. Snimanje posture u statičkim i dinamičkim uslovima može se posmatrati kao procena strukturalnih devijacija unutar kinetičkog lanca, uz ocenu simetrije tela u celini. Promene u strukturi dovode ili su posledica mišićnih disbalansa, koji se često mogu identifikovati u statičkim i dinamičkim posturalnim procenama.


Više icoMore


6.09.2019.

I Nacionalni trening centar Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Prvi Nacionalni trening centarzadovoljava potrebe reprezentativnih selekcija za sprovođenje procesa treninga. Naš trening centar raspolaže sa otvorenim i zatvorenim bazenima, halom, salama, saunom i teretanama, atletskim stadionom, trim stazom, otvorenim terenima za košarku, rukomet i odbojku.

Struktura sportskih objekata omogućava odvijanje brojnih sadržaja organizovane ili individualne rekreacije za različite grupe korisnika kao i realizaciju seminara, sportskih kampova, takmičenja, manifestacija. Kompleks Otvorenog plivališta Košutnjak obuhvata pet bazena, od kojih se olimpijski bazen natkriva u periodu od septembra do juna. Bazen hala prilagođena je za korisnike sa posebnim potrebama, a pogoduje i reprezentativnim selekcijama u vodenim sportovima, sportskim klubovima, rekreativcima. Na otvorenim terenima  za rukomet, odbojku i košarku postavljena je nova tartan podloga, a sledi instaliranje video nadzora na svakom terenu pojedinačno. U okviru hotela Trim se nalazi, pored soba i apartmana, i konferencijska sala, restoran sa savremenom kuhinjom gde se obroci mogu prilagoditi sportistima i njihovom trenažnom procesu, velika bašta na otvorenom i najsavremenije igralište za decu gde najmlađi mogu uživati u raznovrsnim sadržajima. Dom sportova je objekat sa najsavremenijim uslovima koji su stavljeni u funkciju sporta, kako vrhunskim sportistima tako i širokom krugu sportista rekreativaca. U sklopu Nacionalnog centra je i izdvojeno odeljenje u opštini Kladovo, Omladinsko Sportski kamp Karataš. U toku su infrastrukturni projekti iz kojih će nići Multifunkcionalna dvorana i veštačka stena za penjanje.
 
Uprava Zavoda za sport tako proširuje krug svojih korisnika, budući da osim vrhunskih sporista i drugih rekreativaca daje snažan podsticaj za razvoj psihofizičkih sposobnosti dece od najmlađeg uzrasta.
 
Vizija Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije jeste društvo u kome je pravo na sport pravo svakog pojedinca dok je briga o vrhunskom sportu, ali i opštem položaju sporta i fizičke aktivnosti svih naših građana obaveza naše ustanove.
 
Promovišemo zdrav način života kroz fizičku aktivnost i zdravu ishranu, pružanje stručne podrške organizacijama u sportu i sportskoj praksi, praćenje i primena najnovijih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti sporta, stručnih analiza i istraživanja, kao i pripremanje validnih informacija od značaja za donošenje odluka u oblasti sporta na nivou Države.

Više icoMore


6.09.2019.

Srpski odbojkaši na kontrolama utreniranosti u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Seniori, reprezentativci Srbije u odbojci, na ergospirometrijskom testu

Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.
 
Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti:
  • Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom – Astrand test
  • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"
  • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
  • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Testom fizičkog napora se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban.

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća >

                      
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.