Linija
Republicki zavod za sport
24.10.2019.

Trim staza Zavoda i sportska igrališta dostupni svim korisnicima

Trim staza Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije je dostupna za sve grupe korisnika. Dužina staze za trčanje iznosi 1200 metara, a širina iznosi 1.60 metara. Na svakih 100 metara postavljene su nove sprave za vežbanje, dok je staza celom dužinom presvučena tartan podlogom. Obnovljena staza ima 17 stanica za vežbanje. Novina je i video nadzor kao i osvetljenje putem električnog napajanja postavljeno celom dužinom, čime je obezbeđeno nesmetano i bezbedno korišćenje i u večernjim satima.

Ispred svakog poligona za vežbanje stoji tabla sa obaveštenjima o pravilnom izvođenju vežbe, težini prikazanog zadatka koju sportista usklađuje prema mogućnostima.
 
U okviru staze za trčanje, na besplatno korišćenje, takođe su stavljeni u funkciju i adaptirani tereni za košarku, odbojku i mali fudbal.
 
Neophodno je da korisnici pre početka bilo koje aktivnosti pročitaju pravilnik korišćenja Trim staze koji se nalazi na samom ulazu. Uz oglasnu tablu postavljen je i punkt odakle u određeno vreme deluje odeljenje za rekreaciju Zavoda.

Više icoMore


24.10.2019.

Nacionalni trening centar Zavoda za sport baza za vrhunske sportiste

Savremeni sportski centar, novim Zakonom o sportu,  prerastao je u Nacionalni trening centar i namenjen je za sportsku, sportsko rekreativnu aktivnost i pripreme  pre svega vrhunskih sportista, rekreativaca, mladih, dece..

 
Na prostoru od oko 5.000 m2, nalazi se: hala,četiri sale, teretana, 25-metarski bazen, sauna, vlažno i suvo kupatilo.

Više icoMore


24.10.2019.

Sportisti na redovnim kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Atletičarka Maja Ćirić, AK Partizan  Мačevalac i džet ski reprezentativci Srbije

U laboratoriji Centra za motorička iztraživanja i analitiku u sportu atletičarki su obavljena funkcionalna testiranja. FMS je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.

U Centru za medicinu i psihologiju sporta, stipendistima je u sklopu pregleda obavljeno: biohemijske analize krvi, antropometrijska merenja, EKG, opšti lekarski pregled, ultrazvučni pregled srca, spirometrijski i ergometrijski test. Zdravstvenim pregledom se utvrđuje zdravstvena sposobnost sportiste u odnosu na specifičnost pojedinih grana sporta i opšti uticaj fizičke aktivnosti na njegovo zdravlje.

Više icoMore


23.10.2019.

Jesenji dani u Košutnjaku

Na nadmorskoj visini od 250 metara, u gradskim opštinama Čukarica i Rakovica, prostire se park - šuma i gradsko izletište Košutnjak. Nekada je na ovom prostoru bilo puno košuta i pretpostavlja se da je park po tome i dobio ime.

U srcu Košutnjaka svoje mesto je našla i naučno – istraživačka ustanova, Zavod za sport i medicinu sporta RS, koja u sebi poseduje sportsko - rekreativni centar. Tu su igrališta za fudbal, odbojku, košarku, rukomet, atletski stadion, pet otvorenih i jedan zatvoreni bazen.
 
Kada govorimo o Košutnjaku, ne možemo da ne pomenemo Trim stazu. Zavod za sport i medicinu sporta RS je finansirao rekonstrukciju staze i sada na njoj uživaju sportisti i rekreativci. Staza je rekonstruisana u celoj dužini od 1.200,00 metara. Košutnjak nudi sadržaje za sve generacije i za sve vrste aktivnosti.
 
''Cilj je da vratimo rekreativce i sportiste na Košutnjak i da Košutnjaku i Zavodu za sport i medicinu sporta RS damo sjaj kakav mu dolikuje. Pozivamo sve da koriste stazu i druge izgrađene i rekonstruisane terene i da vode računa o njima, a pozivam i sve saveze da koriste ove i ostale kapacitete I Nacionalnog trening centra'', navodi direktor ZSMSRS Goran Bojović.
 
Šuma Košutnjak je jedno od omiljenih i najlepših prirodnih bogatstva Beograda i jedno od omiljenih mesta njegovih građana. Svakako, ovde možete pronaći veliki broj sadržaja, a na vama je da izaberete najomiljeniji.
 
Zavod za sport i medicinu sporta RS Vam želi da u ovim lepim jesenjim i dalje sunčanim danima uživate i trenirate na našim terenima.

Više icoMore


23.10.2019.

Zavod za sport i medicinu sporta RS u službi građana Srbije

I Nacionalni trening centar - Jedinstveni regionalni centar

Na površini sportskog kompleksa Zavoda za sport i medicinu sporta RS, u okviru kog deluju i laboratorije medicine i psihologije sporta kao i INDOK odeljenje i naučno - istraživački centar Srbije za motorička istraživanja i analitiku u sportu, otpočela je izgradnja novih, savremenih objekata u interesu stvaranja boljih uslova za razvoj sporta na nivou Republike. Kako je predviđeno urbanističkim projektom, u Košutnjaku će biti izgrađena multifunkcionalna dvorana za borilačke sportove, koja će biti u službi razvoja tekvonda, rvanja, džudoa i karate sporta, a prostor za rad biće dostupan i Savezu za sportsko penjanje i Streljačkom savezu Srbije. Radovi na izgradnji veštačke stene za sportsko penjanje se privode kraju. U okviru trim - zone, na besplatno korišćenje, stavljeni su u funkciju i adaptirani tereni za košarku, odbojku i mali fudbal. Obnovljen je i nadograđen kompleks hotelskog smeštaja, koji posluje i po komercijalnim principima, i tako da na dnevnom nivou ugosti i brojne rekreativce i druge posetioce.

 Jedan od delova budućeg izgleda I Nacionalnog trening centra
 
''Radi se na unapeđenju infrastrukture ali i na kontinuiranoj modernizaciji kada je reč o opremi i usavršavanju stručnih kadrova. Danas smo u mogućnosti da ponudimo veliki spektar usluga svim profesionalnim sportistima, rekreativcia ali i našem građanstvu. Sa ponosom još mogu da istaknem da od svog osnivanja, Zavod za sport i mediicinu sporta RS predstavlja i naučno istraživačku bazu kada je reč o podacima testiranja profesionalnih sportista. U planu je da se izvrši i rekonstrukcija upravne zgrade Zavoda, čime bi se uvezale laboratorije za medicinu, psihologiju, analitiku u sportu i INDOK odeljenje, a sve u cilju kako bi se podigao nivo usluga u okviru jedinstvene ustanove sporta'', ističe Goran Bojović, direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS.

Više icoMore


22.10.2019.

Terenska testiranja mladih fudbalera FK Radnički Novi Beograd

 Utvrđivanje stanja specifičnih motoričkih sposobnosti, odnosno prednosti i slabosti kod sportista (brzina, izdržljivost, agilnost, gipkost, snaga)

Testiranja se mogu izvršiti i na terenima sportskih klubova. Sportistima se obavljaju testiranja u terenskim uslovima, primenom opštih i specijalnih baterija motoričkih testova za procenu agilnosti, gipkosti, brzine, snage i izdržljivosti.
 
Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti u Zavodu za sporti medicinu sporta RS treneri i sportisti dobijaju mogućnost:
  • Uvida u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti
  • Stručno-savetodavne pomoći
  • Optimalnog planiranja i programiranja
  • Individualizacije u radu
  • Praćenja efikasnosti trenažnog procesa
  • Korekcije trenažog procesa
  • Motivacije za dalji rad...
Značaj testiranja motoričkih sposobnosti: utvrđivanje prednosti i slabosti kod sportista, evaluacija trenažnog procesa, identifikacija talenata, motivacija sportista i trenera za dalji rad i napredak, edukacija trenera i sportista o zahtevima sporta i karakteristikama potrebnim za uspeh.

Više icoMore


22.10.2019.

Izgradnja multifunkcionalne dvorane Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Izgradnja najsavremenijeg objekta za sport u regionu

''Generalnim planom Beograda 2021.'' predviđena je potpuna rekonstrukcija sportske infrastrukture Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku koji je od nacionalnog značaja za razvoj sporta Republike Srbije.

U toku je izgradnja multifunkcionalne dvorane za različite sportove i veštačke stene za penjanje. Multifunkcionalna dvorana za različite sportove biće izgrađena u sklopu I Nacionalnog trening centra u Košutnjaku na površini od 3,36 hektara.
 
Projektom je predviđena izgradnja sale za rvanje, džudo, tekvondo, karate, streljaštvo, dizanje tegova, sportsko penjanje. Planiran je i prostor za teretanu, salu za takmičenja i sportove sa loptom, ali i deo za relaksaciju i opuštanje takmičara. Završetak svih radova očekuje se početkom 2021. godine. 

Više icoMore


22.10.2019.

Rukometaši na motoričkim testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Kadetska rukometna reprezentacija Srbije

 FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta) i Izokinetička dijagnostika
 
FMS je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Na izokinetičkom aparatu se otpor prilagođava individualnim mogućnostima, s tim u vezi, izbegnuta su bilo kakva oštećenja i preopterećenje.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   

Više icoMore


22.10.2019.

Prisustvo Zavoda za sport i medicinu sporta RS u kompaniji Medisport

U italijanskom gradu Latina, predstavnici Zavoda za sport i medicinu sporta RS po prvi put su obišli predstavništvo kompanije Medisport. Prisustvovali su kursu i edukaciji koji je italijanski tim organizovao.

Obzirom na višegodišnju dobru saradnju sa kompanijom Medisport i njihovim predstavnicima u Srbiji, planirana je i eventualna nabavka nove tehnologije i aparata iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Više icoMore


22.10.2019.

Predstavnici Zavoda za sport i medicinu sporta RS u poseti Cosmed – u

Predstavnici Zavoda za sport i medicinu sporta RS, sa pomoćnicom direktora Zavoda spec. dr med. Tamarom Gavrilović, obišli su kompaniju Cosmed u Rimu sa kojom naša ustanova ima dugogodišnju saradnju.

Poseta je bila deo standardne edukacije i obuke ali i šansa da se Zavod za sport i medicinu sporta RS upozna sa novinama na polju funkcionalne dijagnostike u savremenoj medicini sporta.

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sledeća >

                       
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.