Linija
Republicki zavod za sport
4.09.2019.

Biblioteka Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Biblioteka Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije je specijalna biblioteka. Fond biblioteke ima preko 8.000 jedinica i oko 400 naslova serijskih publikacija.

Bibliotečku građu mogu koristiti interni i eksterni korisnici. Interni korisnici, su svi zaposleni i penzioneri u Zavodu, dok su eksterni korisnici profesori, istraživači, naučni radnici, nastavnici i studenti u institucijama za akademske I strukovne studije u zemlji i inostranstvu, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu, članovi sportskih saveza i drugih sportskih organizacija i državnih institucija, članovi institute a i ostala fizička lica u sistemu sporta.
 
Biblioteka Zavoda prikuplja, čuva i daje na korišćenje literature iz oblasti fizičke culture i sporta, prikuplja objavljene stručne radove saradnika Zavoda, priprema odgovarajuće informacije za potrebe društvenih organizacija fizičke kulture, i sakuplja i čuva prevode radova iz inostrane periodike. Osim publikacija koje se odnosena sport i fizičku kulturu, biblioteka sakuplja i literature koja se odnosi na medicinske nauke i zdravstvenu zaštitu, psihologiju, sociologiju i dr.
 
Fond Biblioteke čine stručne monografske i serijske publikacije (časopisi i novine, almanasi, godišnjaci, zbornici, izveštaji, statistički bilteni, bibliografije itd.) manji broj doktorskih i magistarskih disertacija saradnika, dokumentacija i radovi saradnika Zavoda.
 

Više icoMore


4.09.2019.

FIT MAMA - program vežbanja za porodilje u Nacionalnom trening centru

Program gde mame vežbaju u društvu svojih beba

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije pokrenuo je poseban program za bezbedno rekreativno vežbanje žena nakon porođaja koji je baziran na utemeljenim svetskim naučnim studijama. Cilj programa je da se adekvatnim fizičkim vežbanjem pozitivno utiče na opšte psihofizičko zdravlje porodilja kako bi se postupno vratile u stanje pre trudnoće i porođaja.
 
 
FIT MAMA je zapravo  nastavak organizovanog vežbanja u trudnoći, a učesnice programa na raspolaganju imaju dva sata, budući da  je neophodna priprema mama i beba pre početka i nakon časa vežbanja. 
 
Sam program je koncipiran tako da porodilje, u prisustvu beba, već od šeste nedelje  mogu da učestvuju u dobro doziranoj rekreaciji koja traje sat vremena. Za vežbanje se koriste  otvoreni tereni Zavoda za sport i medicinu sporta RS kao i prostrane  sale specijalizovane za ovaj vid rekreacije.
 
Program za mlade mame je prevashodno osmišljen kako bi se sve funkcije nakon porođaja vratile u prvobitno stanje, ali i kako bi se uspostavila interakcija između majki koje mogu deliti iskustva na temu odgoja dece. Organizovanu rekreaciju realizuje pedagog fizičkog vaspitanja čija je specijalnost fizičko vežbanje u trudnoći i nakon porođaja.
 
FIT MAMA se realizuje dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 11.30 do 12.30, a preporuka je da mame  imaju saglasnost svog lekara pre nego što otpočnu sa procesom vežbanja.
 
Program FIT MAMA vodi Jovanka Savović, kontakt tel: 066 64 10 706

Više icoMore


3.09.2019.

Poseta kineske delegacije Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Kineska delegacija je u periodu od 31. avgusta do 03. septembra boravila u Beogradu. U sklopu posete Ministarstvu omladine i sporta RS bila je gost Zavod za sport i medicinu sporta RS.

 
Uz pratnju kineske delegacije učestvovali su predstavnici Ministarstva omladine i sporta. Ispred ministarstva bio je Novak Ušćumlić, Sektor za međunaodnu saradnju i evropske integracije.
 
Tokom posete delegacija je obišla sve kapacitete Zavod za sport i medicinu sporta RS: Sektor medicine i psihologije sporta, Centar za motorička istraživanja i analitiku u sportu, otvorene i zatvorene terene I Nacionalnog trening centra. Obilazakje završila u hotelom „Trim“ gde je izložena prezentacija novih projekata, poput multifunkcionalne dvorane i veštačke stene. Prezentacija je obuhvatila i nekadašnje renoviranje Trim staze kao i projekat Karataš.

Više icoMore


30.08.2019.

Rekreativna ponuda Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Raspored komercijalnih programa u Domu sportova I Nacionalnog trening centra

Kontakt telefon:
066 6410 823
066 6410 706

Više icoMore


30.08.2019.

Sezona kupanja na bazenima Košutnjak

U nedelju, 1. septembra, završava se letnja sezona kupanja na otvorenom plivalištu Zavoda za sport i medicinu sporta RS.

 
Kompleks od pet bazena na velikom prostoru, u zelenilu, pruža pun komfor korisnicima, zbog čega je plivalište Zavoda za sport i medicinu sporta RS omiljeno mesto tokom leta.
 
U sklopu Otvorenog plivališta Košutnjak postoji i teretana, čime su prošireni kapaciteti Zavoda za pripremu vrhunskih takmičara i rekreaciju.

Više icoMore


30.08.2019.

Ambulanta ZSMSRS na ''Tašmajdanu'' počinje sa radom 09.09.2019. godine

Ambulanta Zavoda za sport i medicinu sporta RS ''Tašmajdan'', nakon letnje pauze, počinje sa radom 09.09.2019. godine.

Zakazivanje termina je obavezno, a sve neophodne informacije možete dobiti na 011/3555 460.

  Odeljenje za specijalizovanu zdravstvenu zaštitu sportista Tašmajdan
 
Delatnosti:
  • overa sportsko-takmičarskih knjižica
  • pregled dece za učestvovanje u školskom i takmičarskom sportu
Sportsko-medicinski pregled obuhvata:
  • laboratorija (osnovna krvna slika)
  • antropometrija
  • EKG
  • fizikalni pregled po sistemima

Više icoMore


30.08.2019.

Zavod za sport i medicinu sporta RS u službi sporta više od šest decenija

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije preko šest decenija uživa veliki ugled na prostoru Balkana. Stručnost i visoke kvalifikacije zaposlenih, ustanove interdisciplinarnog pristupa, i danas koriste sportisti Istočne Evrope.
 

Polazna težnja Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije jeste podizanje svesti o značaju pravilne i adekvatne fizičke aktivnosti od najmlađeg uzrasta i očuvanje svega što sport predstavlja: rekreaciju, razvoj sportskih sposobnosti i veština, uz ostvarenje vrhunskog sportskog postignuća.
 
Jedinstvena ustanova sporta u zemlji pruža stručnu i naučnu podršku vrhunskim sportistima, a ujedno, kroz brojne druge delatnosti, predstavlja i snažan oslonac sistemu sporta Republike Srbije.
 
U interesu dostizanja visokih ciljeva, kontinuirano se unapređuje naučni i stručni potencijal, tehnologija rada kao i brojni zatvoreni i otvoreni objekti sportske namene, a ostvarena je i saradnja sa brojnim domaćim i inostranim ustanovama srodnog delovanja.
 
Budući da Zavod u svom vlasništvu ima Hotel Trim i Omladinski sportski kamp Karataš, omogućen je i smeštaj sportista ali i stručni monitoring u svim neophodnim segmentima za trening ili takmičenje.

Više icoMore


30.08.2019.

Stručni kadar Zavoda za sport i medicinu sporta Repubike Srbije

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije čine specijalisti iz oblasti: medicine sporta, tehnologije trenažnog procesa (uključujući i vežbanje radi zdravlja), psihologije sporta, informaciono dokumentacione delatnosti u sportu. Takođe, postoje službe za pravna, ekonomska, marketinška i druga pitanja i kadar različitih profila koji se bavi održavanjem velikog kompleksa.

U okviru Zavoda za sport i medicinu sporta,od osnivanja, radi biblioteka fonda blizu 8.300 jedinica. Različiti sadržaji o sportu od nedavno su dostupni i u elektronskom izdanju.
 
Na prostoru od 43 hektara nalaze se laboratorije za sportsko-medicinske preglede, motorička i psihološka testiranja, zatvoreni i otvoreni sportski tereni, trim staza, kompleks otvorenog plivališta Košutnjak, atletski stadion, Nacionalni trening centar, hotel Trim.
 
Usluge laboratorije za preglede i testiranja (Najmodernija oprema za sportsko-medicinsku, psihološku i motoričku dijagnostiku, primena savremene metodologije testiranja), i objekte sportske namene, pored vrhunskih takmičara, koriste i parasportisti, rekreativci, deca, udruženja, škole, fakulteti, kompanije koje brinu o rekreaciji zaposlenih.
 
Gotovo ceo kompleks Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije dostupan je i za lica sa posebnim potrebama.

Više icoMore


30.08.2019.

Preventivno - korektivna gimnastika u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

U sklopu Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu radi i Kabinet za preventivno - korektivnu gimnastiku. Hipokinezija, nepravilno sedenje, stajanje i dugotrajan rad, neadekvatna ishrana, kao i razna urođena i stečena oštećenja lokomotornog aparata posledica su savremenog načina života a doprinose narušavanju posturalnog statusa i opadanju nivoa fizičke sposobnosti dece, omladine i odraslih. Kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja lošeg držanja tela (kičme, grudi) i stopala najčešće se primenjuje korektivna gimnastika.

Mogućnosti korektivne gimnastike u prevenciji lošeg držanja tela i deformiteta su velike. Osnovni cilj Kabineta za preventivno - korektivnu gimnastiku je praćenje i poboljšanje posturalnog statusa dece i omladine u Republici Srbiji.
 
Sve programe sprovodi intredisciplinarni tim stručnjaka Zavoda za sport. Stručni tim sastavljen od profesora sporta i fizičkog vaspitanja i lekara radi na istraživanjima i praćenju posturalnog statusa dece, omladine, građana i sportista Republike Srbije.
 
Saradnjom ova dva sektora korisnicima Kabineta zagarantovana je visoka stručnost, motivisanost i rezultati u radu.
 
Aktivnosti se odvijaju u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta RS. Kabinet za korektivnu gimnastiku je adaptiran prema najvišim međunarodnim standardima i kao takav poseduje najnoviju dijagnostičku tehnologiju iz ove oblasti.
 
Контакт телефон: 066/6410723

Više icoMore


30.08.2019.

Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije ZSMSRS

Delatnost ovog Odeljenja je dijagnostika, prevencija i terapija sportskih povreda i drugih akutnih i hroničnih bolnih stanja kao i utvrđivanje posturalnog statusa, prevencija i korekcija deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i stopala.

Sala za fizikalnu terapiju je opremljena savremenom aparaturom za primenu elektro, magneto, lasero i ultrazvučne terapije.
 
Nov pristup u lečenju mišićno skeletnih povreda i oboljenja predstavlja primena visoko frekventne elektromagnetne energije koja deluje na nivou ćelije i stimuliše prirodne mehanizme regeneracije tkiva, što ubrzava proces lečenja i skraćuje vreme oporavka nakon povrede. Terapija se sprovodi na uređaju Indiba Activ. Pozitivni efekti su brzo vidljivi - dolazi do smanjenja otoka, bola i upale, olakšava se pokretljivost u zglobovima, opuštaju se mišići i povećava se njihova elastičnost.
 
U sali za kineziterapiju sprovodi se rehabilitacija sportskih povreda, vežbe za prevenciju povreda i vežbe za cervikalni i lumbalni sindrom po individualnom programu.
 
Usluge su namenjene sportistima, rekreativcima i građanstvu.

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sledeća >

                      
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.