Linija
Republicki zavod za sport
5.09.2019.

Centar za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

Centar za motorička istraživanja i analitiku u sportu opremljen je OptoJump sistemom koji se koristi za procenu motoričkih sposobnosti i mehaničkih karakteristika mišićnog aparata i bazira se na neprekidnom emitovanju i primanju signala između foto-dioda. Primenom različitih tehnika skokova procenjuje se repetitivna i eksplozivna snaga nogu, zatim brzina motornog reagovanja i nivo i kvalitet mišićnog zamora. Centar poseduje i najmoderniji ''wireless'' sistem fotoćelija za merenje vremena. Primenjuje se za motorička testiranja pomoću baterije testova za procenu brzine i agilnosti (sprint, repetitivni sprint, prolazna vremena, T-test promene pravca). Sistem se koristi za terenska i laboratorijska testiranja. Za motorička testiranja koriste se i Izokinetički dinamometar, Fitmate pro i Qualisys system.

Kao na slici levo, nakon sportsko medicinskih kontrola, sportistima se obavlja specifična kardiorespiratorna izdržljivost, anaerobni prag i anaerobni kapacitet u cilju individualizacije i optimalizacije trenažnog procesa. Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista.
 
Na slici desno, testiranja se obavljaju na Izokinetičkom dinamometru. Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa.
 

Više icoMore


5.09.2019.

Zavod za sport i medicinu sporta RS u službi razvoja sporta i rekreacije

Zavod za sport i medicinu sporta RS deluje u interesu očuvanja zdravlja sportista i svih učesnika u sportskim aktivnostima, ali isto tako radi u cilju poboljšanja svih neophodnih karakteristika za dobar sportski učinak takmičara. U okviru centra za razvoj i unapređenje sporta realizuju se treninzi u savremenim objektima za sport kao i grupna i individualna rekreacija i korektivna gimnastika. Kopleksno delovanje Zavoda obuhvata, dobrim delom, implementaciju proverenih, savremenih, stručnih i naučnih saznanja, čija se adekvatna primena može pozitivno odraziti na celokupan sistem sporta Republike.   

Na prostoru od 42 hektara u Košutnjaku nalaze se laboratorije za sportsko-medicinske preglede, motorička i psihološka testiranja, zatvoreni i otvoreni sportski tereni, trim staza, kompleks otvorenog plivališta Košutnjak, atletski stadion, Nacionalni trening centar kao i hotel Trim. Prostor unutar i oko čitavog komleksa Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije u celosti je dostupan i za lica sa posebnim potrebama.

Više icoMore


4.09.2019.

Nadogradnja i proširenje kapaciteta ZSMSRS

U junu mesecu ove godine započeta je izgradnja multifunkcionalne dvorane u Košutnjaku, koja će po projektu biti najmoderniji sportski objekat u regionu, a kompanija W.D. Concord West koja je izabrana kao glavni izvođač radova, potpisala je Ugovor sa Ministarstvom omladine i sporta i  Zavodom za sport i medicinu sporta Vlade RS. U ovoj multifunkcionalnoj dvorani trenirace sedam Nacionalnih sportskih Saveza. Biće izgrađena u skladu sa svim ekološkim standardima, a ono po čemu će posebno biti specifična je zeleni krov – prava mala oaza, na kojoj će biti vidikovac sa prirodnom travom. Izgradnja kompleksa na 3,36 hektara trajaće nepune dve godine, a vrednost ove investicije je oko 12 miliona evra. U ovom sportsko – rekreativnom objektu predviđeni su trening sadržaji za rvački, džudo, tekvondo, karate, streljački i penjački Savez, ali i sadržaji za medicinu sporta, kao i tereni za druge sportove sa loptom, zone za relaksaciju, teretane, zajedničke prostorije koje će biti na raspolaganju sportistima. Izgradnja ovakvog kompleksa biće veoma značajan faktor daljeg razvoja sporta u Srbiji, a  kompanija W.D. Concord West ima kopleksan zadatak ali i veliku čast da bude deo ovog projekta.

- Zavod je novim Zakonom o sportu dobio status Nacionalnog trening centra, pa će se daljom rekonstrukcijom i nadogradnjom omogućiti nacionalnim granskim savezima idealne uslove za rad i pripremu naših sportista . Namera je da kompleks postane zona vrhunskog sporta zbog čega i objekti i tereni moraju zadovoljiti standarde za međunarodna takmičenja. Sadržaj, kapacitet, oprema… za te objekte, biće definisani po pravilima nacionalnih i međunarodnih saveza – uverava Goran Bojović, direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS.
 
Rekonstrukcijom igrališta u okviru Trim staze na Košutnjaku, građani su dobili nove i besplatne terene na korišćenje. Za Zavod za sport i medicinu sporta RS kao Nacionalnog trening centra, ovo je još jedan korak ka uređenju kuće svih sportista, rekreativaca, perspektivnih i profesionalnih sportista. Ovi tereni su dobili novu tartan podlogu, teren za fudbal veštačku travu, a instalirana je i rasveta na svakom od njih pojedinačno. Istovremeno, postavljeno je novo postolje za odbojkašku mrežu, fudbalski teren je dobio nove golove, a košarkaški savremene konstrukcije i koševe.

Više icoMore


4.09.2019.

Lekarski pregledi i kontrole novog Zvezdinog pojačanja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Danas je sportsko medicinske kontrole, u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, obavio holanđanin Rajin Ramon Van la Para, novi igrač fudbalskog kluba Crvena zvezda. Osim provere zdravlja, sportisti rade i funkcionalna testiranja kao i psihodijagnostiku.

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:
 
-          Fizikalni pregled po sistemima
-          Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
-          Elektrokardiografija (EKG)
-          Spirometrija
-          Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
-          Ultrazvučni pregled srca
-          Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti
 
U Zavodu za sport i medicinu sporta RS vrši se psihodijagnostika i procena takmičarske pripremljenosti svih kategorija sportista. Testiranja obuhvtaju: procenu karakteristika ličnosti vaznih za uspeh u sportu, svojstava sportske motivacije, stanja i raspoloženja pred nastup (takmičarska anksioznost, sportsko samopouzdanje), merenja sposobnosti psiholoških veština za prevladavanja stresa, procenu opštih i specifičnih intelektualnih sposobnosti.

Više icoMore


4.09.2019.

Škola plivanja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Organizovana škola plivanja tri puta nedeljno za decu i mlade

Na zatvorenom bazenu Nacionalnog trening centra Zavoda u toku cele godine organizuje se komercijalna škola plivanja za decu i mlade.

Učesnici komercijalne škole plivanja prolaze kroz različite vežbe  u cilju ovladavanja osnovnim elementima i pokretima prilikom savladavanja različitih plivačkih tehnika.
Program škole plivanja se realizuje tri puta nedeljno u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima u prisustvu pedagoga fizičke kulture.

Više informacija


Više icoMore


4.09.2019.

Odeljenje za stručni i razvojno istraživački rad u sportu

Po uzoru na vodeće naučnoistraživačke ustanove sporta u svetu, Odeljenje za analitiku u sportu vrši procenu bazičnih i specifičnih sposobnosti sportista različitih kategorija i uzrasta. Primena testova zavisi od grane sporta i karakteristika koje ima takmičarska disciplina, a shodno potrebama testiranja se mogu izvoditi u laboratorijama Zavoda ili na terenu za trening sportista. Prednost ovih testiranja ogleda se  i u ocenjivanju prednosti i slabosti takmičara ili ekipa, a može da posluži i za evaluaciju trenažnog rada i za procenu opšte radne sposobnosti.

Ivana Španović na testiranjima na izokinetičkom dinamometru (slika desno)
 
Rezultati dobijenom procenom motoričkih sposobnosti omogućavaju:
 
·          - Uvid u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti,
·          - Optimalno planiranje i programiranje trenažnog procesa,
·          - Praćenje efikasnosti trenažnog procesa,
·          - Korekciju trenažnog procesa,
·          - Individualzaciju u radu,
·          - Motivaciju za dalji rad

Više icoMore


4.09.2019.

Delatnost Sektora za medicinu sporta Zavoda za sport

U Sektoru medicine sporta primenjuje se interdisciplinan ristup koji podrazumeva  utvrđivanje zdravstvenog statusa i funkcionalnih mogućnosti.  U interesu zdravstvene zaštite sportista deluju odeljenja „Košutnjak“ i „Tašmajdan“.

Emir Bekrić i Miloš Teodosić na terenskim i laboratoriskim funkcionalnim testiranjima

Delovanje odeljenja medicine sporta:
 
·         Pregled vrhunskih sportista, aktivnih učesnika u sportu i rekreativaca
·         Testiranje sportista
·         Overa sportsko-takmičarskih knjižica
·         Pregled sudija svih kategorija
·         Pregled delegata, trenera i kontrolora
·      Pregled i uveravanje za upis u sportske škole, više sportske škole i fakultete sporta na nivou Republike
 
 U zavisnosti od potreba mogu se primeniti:
  • Periodični  pregledi (na 6 meseci)
  • Kontrolni pregledi (provera sportske forme)
  • Vanredni  pregledi (po indikacijama)
  • Pregledi po Statutu Granskog sportskog saveza
Medicinski pregledi i merenja mogu se raditi u laboratorijama ili na terenu.

Više icoMore


4.09.2019.

Rekonstrukcija Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Urbanističkim projektom predviđeno je da bude izgrađena nova multifunkcionalna dvorana površine 10.000 kvadratnih metara, zatvoreni olimpijski bazen površine 5.000 kvadrata, atletski stadion sa šest staza, kao i veštačka stena za sportsko penjanje. U kompleksu Zavoda za sport u planu je i obnova upravne zgrade i laboratorija za medicinu, psihologiju i analitiku u sportu. Proširiće se i smeštajni kapaciteti objekta na 7.000 kvadrata, a sve kako bi se poboljšali uslovi za boravak sportista, koji će dolaziti na pripreme i takmičenja. U ovom delu grada, koji je oaza Beograda, sledi dodatno preuređenje koje će pored građanstva, privući i strane sportiste, a naše zadržati u zemlji kako bi svoje pripreme i trenažne procese sprovodili kod nas.

''Zavod za sport i medicinu sporta ostvaruje napredak na mnogim poljima. Rekonstrukciju izdvojenog odeljenja Omladinsko - sportskog kampa Karataš je privedena kraju, kroz promociju naše kuće poslali smo građanima jasan signal koliko je bitno da sport treba da bude besplatan i time skrećući pažnju na važnost bavljenja sportom i rekreacijom, a kao dokaz naše posvećenosti tome, obnovili smo i nadogradili Trim stazu u Košutnjaku koja je i najmodernija u državi. Počelo se sa gradnjom veštačke stene za sportsko penjanje a uskoro i sa multifunkcionalnom dvoranom. Vrednosti sporta zapravo su stubovi na kojima počiva kvalitetno društvo sa jednakim mogućnostima za sve, pruživši mu, kao što sam rekao, besplatan sport. Zato je na 12,7 hektara predviđena i okončana rekonstrukcija postojećih, kao i izgradnja novih sadržaja uz podršku Ministarstva omladine i sporta RS''istakao je direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS Goran Bojović.

Više icoMore


4.09.2019.

Kombinovani sportski sadržaji za korisnike u Nacionalnom trening centru

Individualno vežbanje u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

U Nacionalnom trening centru Zavoda za sport i medicinu sporta u Košutnjaku postoji mogućnost  da se u sklopu rekreacije izabere Blu program koji daje mogućnost korisniku da izabere različite sadržaje u okviru jednog sportskog programa.  U toku jednog meseca  učesnik rekreacije na raspolaganju ima 12 termina u teretani i osam termina koje može da koristi na 25-metarskom bazenu i u sauni.
 
Po slobodnoj volji se bira jedan od navedenih sportskih sadržaja dok se ne iskoriste termini obezbeđeni na mesečnom nivou.

Cenovnik


Više icoMore


4.09.2019.

Direktor Goran Bojović o Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Jedinstveni regionalni centar u službi građana Srbije

Direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, g Goran Bojović, kaže: "Zavod za sport i medicinu sporta RS je jedinstveni centar u regionu koji integriše sport i medicinu sporta u okviru jedne ustanove. Godinama unazad razvijali smo profesionalni i obrazovni multidisciplinarni sistem koji danas funkcioniše u skladu sa najvišim standardima''.

''Takođe, radilo se i na unapeđenju infrastrukture ali i na kontinuiranoj modernizaciji kada je reč o opremi i usavršavanju stručnih kadrova. Danas smo u mogućnosti da ponudimo veliki spektar usluga svim profesionalnim sportistima, rekreativcia ali i našem građanstvu. Sa ponosom još mogu da istaknem da od svog osnivanja, Zavod za sport i mediicinu sporta RS predstavlja i naučno istraživačku bazu kada je reč o podacima testiranja profesionalnih sportista''.
 

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sledeća >

                      
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.