Linija
Republicki zavod za sport
14.12.2018.

Završena prva faza testiranja fudbalskih selekcija Crvene zvezde

Fudbaleri FK Crvena zvezda u prvoj fazi testiranja u laboratorijama za motorička istraživanja i analitiku u sportu u Košutnjaku prošli su snimanje posturalnog statusa 3D sistemom za kinematičku analizu kretanja.

Izvršena je i procena osnovnih funkcionalnih kretnji, kao i testiranja na izokinetičkom dinamometru koja služe kao motivacija trenerima i sportistima, budući da se prate neuromišićne sposobnosti i dobija detaljan uvid u nivo treniranosti i sposobnosti.

Više icoMore


14.12.2018.

Učesnici Specijalne Olimpijade na testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Učesnici Specijalne Olimpijade danas su na pregledima i testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Sportisti su obavili sve neophodne medicinske preglede neophodne za overu takmičarske knjižice.

Specijalna Olimpijada je sportsko udruženje koje omogućava osobama sa posebnim potrebama bolju integraciju unutar društva kroz sport i sportske aktivnosti.

Više icoMore


14.12.2018.

Psihološko testiranje sportista Biofeedback metodom

Savremena aparatura u cilju savladavanja stresa kod sportista

Merenja i treninzi Biofeedback aparaturom pružaju uvid i omogućavaju kontrolu fizioloških funkcija organizma sportiste, a samim tim doprinose sportskoj efikasnosti pojedinca. Upotrebom senzora koji mere temperaturu, rad srca, disanje, provodljivost kože, napetost mišića i moždane talase (neurofidbek), vrši se procena fiziološkog funkcionisanja organizma sportista.

Najčešće je u upotrebi protokol za merenje fizioloških reakcija sportista na stres, a rezultati ovog protokola ukazuju na to koje psihološke tehnike treba naučiti i uvežbati da bi se održalo optimalno fiziološko funkcionisanje koje rezultira najboljim takmičarskim nastupom.

Više icoMore


14.12.2018.

Održan sastanak stručnih sportskih nadzornika na Fruškoj gori

Stručni sportski nadzornici Zavoda za sport i medicinu sporta RS  učestvovali su  na stručnom savetovanju na kome su prisustvovali republički i pokrajinski sportski inspektori, kao i pokrajinski stručni sportski nadzornici. Stručno savetovanje je održano u Centru za privredno tehnološki razvoj „CePTOR“, a cilj  je bolja implementacija Zakona o sportu, odnosno podizanje stručnog rada na viši nivo koji sistem sporta čini održivim.


Više icoMore


13.12.2018.

Psihološka testiranja mladih rukometnih selekcija Srbije

U laboratoriji za psihologiju sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS, mlade rukometne selekcije obavile su psihološka testiranja. Nadareni sportisti od 13 i 14 godina prošli su bateriju testova kojom se procenjuju tendencije u razvoju ličnosti, a primenjeni su i testovi kojim se ocenjuje način reagovanja u specifičnim sportskim situacijama  (takmičarska anksioznost, sportsko samopouzdanje, psihološke veštine savladavanja stresa, motivacija za bavljenje sportom).

Na inicijativu Rukometnog saveza Srbije uspostavljena je saradnja  sa Zavodom za sport i medicinu sporta RS kako bi se pravilno  pratio i usmerio razvoj i psiholoških veština neophodnih za kvalitetan sportski učinak.

Više icoMore


13.12.2018.

Olimpijski bazen nedostupan za građanstvo u subotu 15. decembra

Zimski natkriveni olimpijski bazen u Košutnjaku u subotu 15. decembra, u periodu od  13 do 14 sati,  neće biti dostupan za građanstvo zbog održavanja treninga reprezentativnih selekcija Sinhronog saveza Srbije.


Više icoMore


13.12.2018.

Besplatna kontinuirana medicinska edukacija u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

U organizaciji Zavoda za sport i medicinu sporta RS u ponedeljak 17.decembra u hotelu Trim biće održana kontinuirana medicinska edukacija sa temom “Savremeni pristup i novine u sportsko-medicinskom pregledu i terapiji sportista”. Prijava za učešće je u ponedeljak 17. decembra u hotelu Trim  od 8  do 8.30 ujutro, a program besplatnih predavanja biće realizovan od 9 do 16.30. Seminar je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije (br. akreditacije A-1-2692/18) i upriličen je za lekare, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare. Obezbeđeno je učešće za 75 slušalaca,  s tim da učesnici naučnog skupa za obnovu radne licence dobijaju 6 bodova, a predavači 12 bodova.

Kontinuiranu medicinsku edukaciju zvanično će da otvori direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS mr Goran Bojović.

Program i satnica KME


Više icoMore


12.12.2018.

Odeljenje medicine sporta Tašmajdan na usluzi sportistima

Najstarija ambulanta sportske medicine u Srbiji deluje već 45 godina kao Odeljenje za specijalizovanu zdravstvenu zaštitu sportista. Osnovna delatnost odeljenja ogleda se u proveri zdravstvenog statusa i funkcionalnih sposobnosti korisnika. Sportsko medicinske preglede obavljaju lekari medicine sporta, a prvobitno se radi osnovna krvna slika, zatim BMI, pregled po sistemima organa uz određivanje posturalnog statusa i mogućnost primene testa opterećenja.

Ambulanta Tašmajdan svoje usluge pruža aktivnim sportistima, rekreativcima, bivšim vrhunskim sportistima, učesnicima školskih sportskih aktivnosti.

Više icoMore


12.12.2018.

Selekcije FK Crvena zvezda na testiranjima u Zavodu

Omladinci, kadeti, mlađi kadeti i B tim prvog tima Crvene zvezde na motoričkim testovima

Fudbaleri FK Crvena zvezda  danas su u laboratorijama za motorička istraživanja i analitiku u sportu obavili  motorička testiranja. Ovom prilikom rađeno je nekoliko motoričkih analiza.

Procenu  stanja posture tela u statičkim i dinamičkim uslovima sportisti  su prošli uz primenu  3D sistema za kinematičku analizu kretanja  koji je jedan od osnovnih parametara u prevenciji od povreda. Isto tako, test procene osnovnih funkcionalnih kretanja još  jasnije prati uzroke disfunkcije lokomotornog sistema, zbog čega se preporučuje svim vrhunskim sportistima. Za tu priliku se koristi specijalno odabrana baterija testova koja omogućava da se na različite načine optereti lokomotorni sistem čoveka i na valjan način izvrši procena funkcije tela u celini.
 Procena mišićne funkcije na izokinetičkom dinamometru u cilju identifikacije rizika od povređivanja
Identifikacija rizika od povređivanja na izokinetičkom dinamometru podrazumeva procenu mišićnih funkcija antagonističkih mišića koji funkcionalno pripadaju određenom zglobu. Zglob kolena je jedan od najopterećenijih zglobova, posebno u fudbalu, iz tog razloga je izuzetno važno da se selekcijama FK Crvena zvezda izvrši procena funkcije mišića opružača i pregibača u zglobu kolena.

Više icoMore


11.12.2018.

Stipendisti u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Biciklisti, košarkašice, plesači i plivači na medicinskim pregledima i merenjima

 
Medicinski pregledi otpočinju popunjavanjem standardizovanog upitnika, čime se stiče uvid o sportskoj grani i disciplini kojom se ispitanik bavi, kao i tipu i učestalosti treninga koji se upražnjava. Kompletna anamneza sadrži podatke o eventualnom medicinskom zahvatu, lečenju ili alergijama.
 
Zatim se deluje kroz pružanje sportsko-medicinskih pregleda i testova koji obuhvataju laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanja, ergometrijska i ergospirometrijska testiranja.
 
U skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije, medicinski pregledi i merenja rade se na svakih šest meseci, a vrhunski sportisti  jednom godišnje  obavezno rade i ultrazvuk srca.

Više icoMore


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća >

Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.