Linija
Republicki zavod za sport
22.01.2020.

Novo Zvezdino pojačanje na kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Seku Sanogo, vezni fudbaler iz Obale Slonovače, prvo zimsko pojačanje, u narednih godinu dana igraće u Crvenoj zvezdi kao pozajmljeni igrač iz Al Itihada.

 Testiranja na Izokinetičkom dinamometru
 
Testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Testom fizičkog napora se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   
 
Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti na izokinetičkom dinamometru treneri i sportisti u Zavodu dobijaju sledeće mogućnosti:
 
- uvid u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti odrećenih mišićnih grupa,
- evaluaciju stanja nakon povreda,
- evaluaciju uspešnosti rehabilitacije,
- prevenciju povreda i oštećenja,
- planiranje i programiranje trenažnog procesa,
- praćenje efikasnosti trenažnog procesa,
- individualizacija u radu,
- korekcije trenažnog procesa,
- stručno - savetodavne pomoće,
- motivaciju za dalji rad.
 
Pravovremenim dijagnostičkim izokinetičkim testovima je moguće utvrditi početne promene u radu zglobova i mišića koje je nemoguće otkriti rendgenskim snimcima, magnetnom rezonancom ili ultrazvučnim snimanjem.

Više icoMore


16.01.2020.

Redovne kontrole fudbalera u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Fudbaleri Čukaričkog na zdravstvenim pregledima u Centru za medicinu i psihologiju sporta ZSMSRS

Sektor medicine sporta deluje kroz pružanje sportsko - medicinskih pregleda i testova koji podrazumevaju laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, EKG  u miru, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanja, ergometrijska i ergospirometrijska testiranja.
 
Laboratorija za psihologiju pruža mogućnost procene takmičarske pripremljenosti svih kategorija sportista kao  i  komletnu psihodijagnostiku. Svi zainteresovani mogu da obave kompletne sportsko medicinske kontrole i testiranja. Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje, nakon kojih se vrše standardizovani testovi, sportsko medicinska i motorička testiranja.
 
Testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.

Više icoMore


14.01.2020.

Fudbaler Crvene zvezde na testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Andrija Radulović, član FK Crvena zvezda, na motoričkim testiranjima u laboratoriji Centra za motorička iztraživanja i analitiku u sportu

FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta) je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Na izokinetičkom aparatu se otpor prilagođava individualnim mogućnostima, s tim u vezi, izbegnuta su bilo kakva oštećenja i preopterećenje. Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   

Više icoMore


13.01.2020.

Srbija osvojila ATP kup

Teniska reprezentacija Srbije u protekla dva meseca prešla je put od totalnog gubitnika do trijumfa nad Špancima i prvog pobednika novoformiranog ATP Kupa kojim je ispisala istoriju tenisa. Takmičenje je održano u Sidneju, u Australiji.

 Lajović i Troicki na kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS
 
Ministar omladine i sporta RS Vanja Udovičić i direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS Goran Bojović čestitali su istorijski uspeh teniserima Srbije.

Više icoMore


10.01.2020.

Sportsko-medicinska testiranja FK Čukaričkog

U Zavodu za sport i medicinu sporta RS sportsko-medicinske preglede danas su obavili fudballeri FK Čukarički.

U Centru za medicinu i psihologiju sporta, fudbalerima je urađen pregled u sklopu koga su obavljene: biohemijske analize krvi, antropometrijska merenja, EKG, opšti lekarski pregled, ultrazvučni pregled srca, spirometrijski i ergometrijski test.


Više icoMore


10.01.2020.

Kontrole utreniranosti

Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.

Zatim se pristupa testu fizičkog napora gde se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba uopšte sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu.
 


Više icoMore


9.01.2020.

Indetifikacija rizika od povređivanja

Fudbaleri Crvene zvezde obavljaju preglede i testiranja u ZSMSRS

Prvi tim FK Crvene zvezde, pored sportsko medicinske kontrole u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, rade i motorička testiranja na izokinetičkom dinamometrutest izdržljivosti procenom VO2 maks, kao i programe za preveniranje sportskih povreda i indetifikaciju rizika od povređivanja.


Više icoMore


8.01.2020.

Prvi tim Crvene zvezde obavlja preglede i testiranja u ZSMSRS

Fudbaleri Crvene zvezde na redovnim kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

U Zavodu za sport i medicinu sporta RS, obavljaju se kompletni sportsko medicinski pregledi a kontrole utreniranosti obavljaju, pored lekara specijalista, i stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, profesori fizičke kulture. 
Fudbalerima Crvene zvezde se u Zavodu obavljaju prvi pregledi za ovu godinu. Sportsko medicinske kontrole obuhvataju: biohemijske analize krvi, antropometrijska merenja, EKG, opšti lekarski pregled, ultrazvuk, spirometrijski i ergospirometrijski test. Motorička testiranja se vrše specifičnom baterijom testova sa testom izdržljivosti za fudbalere. Testiranje na izokinetičkom dinamometru test izdržljivosti procenom VO2 maks.


Više icoMore


31.12.2019.

Srećna Nova 2020. godina


Više icoMore


31.12.2019.

Radno vreme sportskih objekata Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Radno vreme I Nacionalnog trening centra (Dom sportova i Natkriveni olimpijski bazen)

 31.12.2019. - do 15.30 sati
01.01.2020. - neradan dan
02.01. 2020. – redovan radni dan
06.01. 2020. - do 15.30 sati
07.01. 2020. - neradan dan
 

Više icoMore


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća >

                       
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.