Linija
Republicki zavod za sport
18.10.2018.

Procena neuromišićne funkcije na izokinetičkom dinamometru

Članovi reprezentacije Džet ski saveza Srbije su u laboratoriji za analitiku u sportu obavili procenu neuromišićne funcije mišića u zglobu kolena. U osnovi izokinetičkog pristupa je izuzetno precizno merenje velikog broja varijabli različitih pokreta segmenata tela u velikom opsegu različitih brzina  i režima rada.

Testiranje je podjednako bezbedno u periodu trenažnog ciklusa i tokom rehabilitacije. Ovaj vid testiranja omogućava da se prati razvoj sposobnosti, oporavak funkcija povređenog ekstremiteta  i odnos različitih mišićnih grupa koje izvode određeni motorički zadatak.


Više icoMore


18.10.2018.

Sportsko medicinski pregled u Zavodu

Sportsko medicinski pregled obuhvata fizikalni pregled po sistemima organa, sa posebnim osvrtom na kardiovaskularni, respiratorni, nervni i lokomotorni sistem. U sastav pregleda ulaze i antropometrijska merenja, procena indeksa telesne visine i mase, a prati se i odnos mišića, koštanog tkiva i vode.

Obavezno se vrši elektrokardiografski nalaz (EKG) i biohemijske analize krvi. Savetima stručnjaka, o primeni pravilne ishrane i korišćenju odgovarajuće suplementacije, takmičarima je omogućen brži oporavak i unapređenje kondicije.


Više icoMore


18.10.2018.

Stipendisti na testiranju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Mlada nada ženskog tenisa Olga Danilović, Duško Petrov, reprezentativac u streljaštvu i džet ski stipendisti Filip Todorović i Marko Paunović danas su boravili u Zavodu za sport i medicinu sporta RS  gde su obavili neophodne preglede i testove.

Pregledi i merenja rade se na svakih šest meseci, a rade ih, kako je propisano Zakonom o sportu, lekari medicine sporta.  Odeljenja medicine sporta Tašmajdan i Košutnjak godišnje obave na desetine hiljada pregleda vrhunskih takmičara, rekreativaca, učesnika školskih sportskih aktivnosti, a vode brigu i o zdravlju bivših sportista.


Više icoMore


18.10.2018.

Ivana Perović osvojila bronzu na Olimpijskim igrama za mlade

Poslednjeg dana takmičenja Olimpijskih igara mladih u Buenosa Ajresu, karatistkinja Ivana Perović osvojila je bronzanu medalju i ukupno peto odličje za tim Srbije na ovom takmičenju.

 Ivana na pripremama u Domu sportova Zavoda za sport i medicinu sporta RS pred odlazak na Olimpijske igre mladih


Više icoMore


17.10.2018.

Damir Mikec i Dimitrije Grgic na redovnim pregledima i testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Reprezentativci Srbije u streljaštvu Damir Mikec i Dimitrije Grgic obavili su neophodne medicinske preglede i funkcionalna testiranja u vodećoj ustanovi sporta.

Angažovanje Sektora medicine sporta ogleda se u obavljanju sportskomedicinskih pregleda koja podrazumevaju laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanja uz primenu ergometrijskih kao i ergospirometrijskih testova. Ujedno je moguće obaviti fizikalni pregled  kao i rehabilitaciju, ukoliko postoji medicinska indikacija. Mogu se organizovati i programi  korektivnih vežbi za potrebe korigovanja posturalnih poremećaja.

U okviru Laboratorije za psihologiju rade se psihološka testiranja.

Damir Mikec i Dimitrije Grgić u laboratoriji za analitiku u sportu radili su testove za procenu funkcionalnih obrazaca kretanja kao i analizu posture tela primenom 3D sistema za kinematičku analizu kretanja.


Više icoMore


16.10.2018.

Savremena kompjuterska 3D analiza posturalnog statusa celog tela zastupljena samo u Zavodu

U interesu kvalitetnog sagledavanja mogućnosti  vrhunskih sportista, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije  je nabavio 3D sistem za kinematičku analizu kretanja koji predstavlja jedan od osnovnih stubova integralnog procesa testiranja.

Sveobuhvatna procena funkcija sistema za kretanje, standardno zastupljena u dijagnostičkoj ponudi Zavoda za sport i medicinu sporta RS, u velikoj meri unapređena je primenom 3D kinematičke analize posturalnog statusa u statičkim uslovima i kretanju.

Za potrebe  testiranja 3D sistemom za kinematičku analizu kretanja, koje na niovu Republike primenjuje samo Zavod, koristi se specijalno odabrana baterija testova, gde se uz prirodne oblike kretanja na različite načine opterećuje lokomotorni sistem čoveka kako bi se valjano procenilo njegovo funkcionisanje.


Više icoMore


16.10.2018.

Talentovana atletičarka na testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Mlada nadarena atletičarka Jovana Đurović danas je obavila motorička testiranja u laboratorijama za motorička istraživanja  i analitiku u sportu.

Osnovno  je izvršena analiza  posturalnog statusa 3D kamerama za kinematičku analizu kretanja gde se uz specijalno odabranu bateriju testova, uz prirodne oblike kretanja, na različite načine opterećuje lokomotorni sistem čoveka kako bi se valjano procenilo njegovo funkcionisanje. Zatim je, da bi se dobila komletna slika o biomehanici tela, izvršena procena  osnovnih funkcionalnih kretanja kako bi se otkrile eventualne inicijalne posturalne promene, previše angažovani ili nedovoljno aktivni mišići. U okviru Nacionalnog trening centra realizovana su i terenska testiranja primenom baterije testova za merenje agilnosti, brzine i izdržljivosti.


Više icoMore


15.10.2018.

Sportsko usmeravanje dece

U laboratorijama Zavoda moguće je raditi sportsko usmeravanje kod dece uzrasta od 8-9 godina, u svrhu usmeravanja u one sportove koji su najkompatibilniji sa njihovim psihološkim karakteristikama i u kojima imaju najviše šanse za uspešan sportski razvoj

Kod dece od 12 godina  je takođe moguće raditi sportsko usmeravanje. U ovom uzrastu radi se osnovna psihološka procena deteta kao i procena razvoja njegove ličnosti i specifično sportskih karakteristika. Sportsko usmeravanje obuhvata testiranje deteta prilagođenom baterijom testova i odvojene intervjue sa roditeljima ali i budućim sportistom. Konačna sugestija psihologa daje se nakon što se sagleda i interesovanje deteta i pošto se jasno uvide  njegove predispozicije za određenu granu sporta. U ovom uzrastu primaran je  fizički razvoj deteta, njegove sposobnosti, iskustvo, ukolko ga dete ima, dok je psihološka analiza samo nadogradnja celog procesa.


Više icoMore


15.10.2018.

Laboratorija za psihologiju

U laboratoriji za psihologiju sporta  Zavoda moguće je da se obavi sportsko usmeravanje kod dece uzrasta od 8-9 godina, u svrhu usmeravanja u one sportove koji su najkompatibilniji sa njihovim psihološkim karakteristikama i u kojima imaju najviše šanse za uspešan sportski razvoj. 


Više icoMore


15.10.2018.

Stručni kadar Zavoda za sport i medicinu sporta Republke Srbije

Stručni kadar Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije čine specijalisti iz oblastimedicine sporta, tehnologije trenažnog procesa (uključujući i vežbanje radi zdravlja), psihologije sporta (najmodernija oprema za sportsko-medicinsku, psihološku i motoričku dijagnostiku, primena savremene metodologije testiranja), informaciono dokumentacione delatnosti u sportu, pravna, ekonomska, marketinška i druga pitanja i kadar različitih profila koji se bavi održavanjem velikog kompleksa.

U okviru Zavoda za sport i medicinu sporta od osnivanja postoji i biblioteka fonda blizu 8.300 jedinica sadržaja o sportu. Od nedavno su dostupna i elektronska izdanja.


Više icoMore


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća >

Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.