Linija
Republicki zavod za sport
14.07.2020.

Najznačajnija sportska ustanova

Video

Prvi Nacionalni trening centar Zavoda za sport i medicinu sporta RS zadovoljava potrebe reprezentativnih selekcija za sprovođenje procesa treninga. Naš trening centar raspolaže sa otvorenim i zatvorenim bazenima, halom, salama, saunom i teretanama, atletskim stadionom, trim stazom, otvorenim terenima za košarku, rukomet i odbojku. Rekonstruisani su i izgrađeni mnogi, a plan je i dodatno širenje kapaciteta naše firme. Struktura sportskih objekata omogućava odvijanje brojnih sadržaja organizovane ili individualne rekreacije za različite grupe korisnika kao i realizaciju seminara, sportskih kampova, takmičenja, manifestacija. Kompleks Otvorenog plivališta Košutnjak obuhvata pet bazena, od kojih se olimpijski bazen natkriva u periodu od septembra do juna. Bazen hala prilagođena je za korisnike sa posebnim potrebama, a pogoduje i reprezentativnim selekcijama u vodenim sportovima, sportskim klubovima, rekreativcima. Na otvorenim terenima  za rukomet, odbojku i košarku postavljena je nova tartan podloga, a sledi instaliranje video nadzora na svakom terenu pojedinačno. U okviru hotela ''Trim'' se nalazi, pored soba i apartmana, i konferencijska sala, restoran sa savremenom kuhinjom gde se obroci mogu prilagoditi sportistima i njihovom trenažnom procesu, velika bašta na otvorenom i najsavremenije igralište za decu gde najmlađi mogu uživati u raznovrsnim sadržajima. Dom sportova je objekat sa najsavremenijim uslovima koji su stavljeni u funkciju sporta, kako vrhunskim sportistima tako i širokom krugu sportista rekreativaca. U sklopu Nacionalnog centra je i izdvojeno odeljenje u opštini Kladovo, Omladinsko sportski kamp Karataš.

''U kompleksu naše firme, pored rekonstruisanih objekata i terena, biće obnovljena i upravna zgrada, laboratorija za medicinu, psihologiju i analitiku u sportu, kako bi ova jedinstvena sportsko - zdravstvena ustanova imala uslove koje zaslužuje. Urađeno je i idejno rešenje za dogradnju postojećeg hotela "Trim" za tri lamele veličine 7.000 m2. Na red će doći i dugo najavljivana gradnja olimpijskog bazena. Kao i nadogradnja atletskog stadiona. Izgradnja multifunkcionalne dvorane teče po planu. Novoizgrađena stena za sportsko penjanje je prošla sve potrebne kontrole. Nakon smirivanja situacije koja nas je zadesila, u planu je da napravimo juniorsko prvenstvo. Stena će služiti za treninge članova Sportskog saveza, omladine, vojske, policije i onih koji budu želeli da se rekreativno bave penjanjem. Kroz infrastrukturne projekte i izgradnju posebno se vodila briga o očuvanju prirode, kako bi se sve što će biti izgrađeno u okviru veštačke stene, multufunkcionalne dvorane i drugih objekata, po svim karakteristikama, ukolopilo u ambijent Košutnjaka. Širenjem infrastrukturnog kapaciteta, proširujemo krug svojih korisnika. Osim što radimo sa vrhunskim sporistima, kako našim tako i inostranim, želimo da se približimo i najmlađoj populaciji, pružajući joj snažan podsticaj za bavljenje sportom. Naša uloga je i da stvaramo društvo u kome je pravo na sport pravo svakog pojedinca dok je briga o vrhunskom sportu, ali i opštem položaju sporta i fizičke aktivnosti svih naših građana obaveza naše ustanove. Svakodnevno promovišemo zdrav način života kroz fizičku aktivnost i zdravu ishranu, pružamo stručnu podršku organizacijama u sportu, pratimo i primenjujemo najnovija stručna i naučna dostignuća, učestvovajući u donošenju odluka u oblasti sporta na nivou Države. Da bi sportisti današnjice stigli do titula, medalja i pobeda, nisu dovoljni samo velika želja, spremnost na odricanje i lični entuzijazam. Potreban im je čitav prateći sistem, koji će im omogućiti da uzrastaju do nivoa šampiona. A najbolji primer za to je Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, koji svojom funkcijom već dugo svedoči o organizovanom unapređenju ovdašnjeg vrhunskog sporta i rekreacije. Zavod za sport i medicinu sporta RS je pouzdano utočište srpskih sportista, moderna istraživačka i razvojna ustanova, čiji je cilj stručna podrška sistemu sporta i rekreacije u Srbiji. Nezaobilazan je faktor u donošenju strateških odluka u vezi sa sportom, jer pruža podršku u raznovrsnim praktičnim aktivnostima. Činimo to kroz stalno praćenje i usavršavanje stručnog rada, uz korišćenje najnovijih saznanja iz domena trenažne tehnologije, kroz kontrolu pripremljenosti takmičara, savetodavnu pomoć i kroz različite oblike stručnog usavršavanja kadrova'', izjavljuje generalni direktor Zavoda za sport i medicinu sporta g. Bojović.

Više icoMore


13.07.2020.

Projekat Zavoda za sport i medicinu sporta RS

 
''U ovoj multifunkcionalnoj dvorani, koja je u sklopu I Nacionalnog trening centra, treniraće mnogobrojni nacionalni sportski savezi. Biće izgrađena u skladu sa svim ekološkim standardima, a ono po čemu će posebno biti specifična je zeleni krov, na kojoj će biti vidikovac sa prirodnom travom. Krovna površina biće zatravljena i uklopljena, kao i ceo objekat, u celinu sa okolnim terenom i vegetacijom. Izgradnja kompleksa traje već nepunih godinu ipo dana, a završetak očekujemo u prvoj polovini sledeće godine. U ovom sportsko – rekreativnom objektu predviđeni su trening sadržaji za više sportova ali i sadržaji za medicinu sporta, kao i tereni za druge sportove sa loptom, zone za relaksaciju, teretane i zajedničke prostorije koje će biti na raspolaganju svim sportistima. Biće napravljena tako da će moći na dnevnom nivou da ugosti više saveza. Kontinuiranom modernizacijom kroz unapređenje infrastrukture podižemo značaj sporta i nivo usluga naše jedinstvene sportske ustanove'', zaključuje g. Bojović, generalni menadžer Zavoda za sport i medicinu sporta RS.
 
 
Budući izgled Multifunkcionalne dvorane Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku
 
 
Lokacija Multifunkcionalne dvorane ZSMSRS

Više icoMore


10.07.2020.

Sezona kupanja na otvorenom plivalištu u Košutnjaku

Otvoreno plivalište Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku je najveće plivalište u Srbiji. Ima pet bazena koji se u skladu sa propisima sređuju za početak sezone. Školjke bazena se čiste, zamenjuju se oštećene pločice i tretiraju protivkliznim sredstvima. U neposrednoj blizini rekreativnog i školskog bazena izgrađene su tribine. U toku leta postoji i raznovrsna ugostiteljska ponuda kao i savremeni prateći sadržaji, čime je ostvaren pun komfor za boravak porodica sa malom decom, omladine, starijih lica.

 
Cenovnik usluga nije se menjao u odnosu na prošlu godinu. Dnevna ulaznica je 250 dinara, poludnevna karta (od 15 sati) iznosi 180, a za dete do 7 godina starosti ulaz je 100 dinara. Deca do 3 godine ne plaćaju kartu, a sredom, uz đačku knjižicu, osnovci i srednjoškolci imaju slobodan ulaz. Školarci do 12 godina starosti na plivalište mogu ući u prisustvu roditelja ili punoletnog lica.
 
Tokom cele letnje sezone kupanja biće realizovana i besplatna škola plivanja za đake. Program plivanja traje u periodu od 06. jula do 28. avgusta 2020. godine. Termin realizacije obuke neplivača i usavršavanje plivačkih tehnika je svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 10:00 časova.
 
Radno vreme bazena  je od 10 do 19 sati svakog dana. U radno vreme plivališta dežura medicinska služba Zavoda za sport i medicinu sporta RS, kao i službeno lice MUP-a  Čukarice.

Više icoMore


10.07.2020.

Redovne kontrole fudbalera u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Fudbaleri Crvene zvezde na zdravstvenim pregledima u Centru za medicinu i psihologiju sporta ZSMSRS

Svi fudbaleri su prošli detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje, nakon kojih se vrše standardizovani testovi, sportsko medicinska i motorička testiranja.
 
Sportsko-medicinski pregled obuhvata:
 
-          Fizikalni pregled po sistemima
-          Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
-          Elektrokardiografija (EKG)
-          Spirometrija
-          Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
-          Ultrazvučni pregled srca
-          Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti
 
Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti:
  • Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom – Astrand test
  • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"
  • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
  • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi
Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.

Više icoMore


10.07.2020.

Fudbaleri Crvene zvezde na motoričkim testiranjima

Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu su fudbalerima Crvene zvezde  uradili funkcionalnu dijagnostiku na Izokinetičkom dinamometru.

Testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Testom fizičkog napora se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   
 
Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti na izokinetičkom dinamometru treneri i sportisti u Zavodu dobijaju sledeće mogućnosti:
 
- uvid u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti odrećenih mišićnih grupa,
- evaluaciju stanja nakon povreda,
- evaluaciju uspešnosti rehabilitacije,
- prevenciju povreda i oštećenja,
- planiranje i programiranje trenažnog procesa,
- praćenje efikasnosti trenažnog procesa,
- individualizacija u radu,
- korekcije trenažnog procesa,
- stručno - savetodavne pomoće,
- motivaciju za dalji rad.
 
Pravovremenim dijagnostičkim izokinetičkim testovima je moguće utvrditi početne promene u radu zglobova i mišića koje je nemoguće otkriti rendgenskim snimcima, magnetnom rezonancom ili ultrazvučnim snimanjem.
 
Stručnjaci za analitiku u sportu realizuju motorička testiranja u savremenoj laboratoriji gde se utvrđuje stepen utreniranosti sportista i procenjuje rizik za povređivanje.

Više icoMore


10.07.2020.

Srpski plivači u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Srpski reprezentativci u plivanju, svoje trenažne procese i pripreme za buduća takmičenja sprovode u sportskim objektima I Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS. Glavni deo treninga sprovode na Otvorenom plivalištu, u olimpijskom bazenu i u Domu sportova gde im je na raspolaganju teretana, zatvoreni bazen i druge potrebne prostorije. Naši reprezentativci borave u hotelu ''Trim'' ZSMSRS. Trenažni procesi svih vrhunskih sportista i ostalih sportista Republike Srbije, direktno su ili indirektno povezani sa Zavodom za sport i medicinu sporta RS, kako kroz proveru zdravstvene spreme i fizičkih sposobnosti, tako i kroz praćenje trenažnih procesa. Savremeni sportski objekti i smeštajni kapaciteti Zavoda za sport i medicinu sporta RS predstavljaju oslonac vrhunskim sportistima.

 Reprezentacija Srbije u plivanju na Otvorenom plivalištu i u Domu sportova ZSMSRS

Više icoMore


9.07.2020.

Plivalište ZSMSRS od sutra otvoreno za posetioce

Nakon kraće pauze Otvoreno plivalište Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku, otvara svoja vrata za posetioce 10.07.

Kompleks od pet bazena na velikom prostoru, u zelenilu, pruža pun komfor korisnicima, zbog čega je plivalište Zavoda za sport i medicinu sporta RS omiljeno mesto tokom leta.

Više icoMore


9.07.2020.

Investiranje u sport

''Izgradnja Multifunkcionalne dvorane u sklopu I Nacionalnog trening centra u Košutnjaku trenutno je najveća investicija u sportsku infrastrukturu, a novi objekat zamišljen je kao multifunkcionalni kompleks za 6 sportova. Moderni trening centar nalaziće se pored Doma sportova. U objektu ukupne bruto povrsine od 16.200 kvadrata, sa specijalizovanim sadržajima namenjenim borilačkim sportovima, nalaziće se trening sadržaji za rvanje, džudo, tekvondo i karate, kao i centri streljačkog i penjačkog saveza. Organizacija unutrašnjosti osmišljena je da omogući potpunu autonomiju za svaki od pomenutih sportova, kao i sve sadržaje neophodne za obavljanje trenažnog procesa na najvisem nivou. Pored izdvojenih celina za pojedinačne sportove objekat će posedovati i niz zajedničkih sadržaja, kao što su svlačionice, kupatila, ambulantu, kancelarijski prostor. Izgradnja dobro napreduje. U okviru podzemne etaže nalaziće se 145 parking mesta i streljana, na prizemlju su planirana dva borilišta i košarkaški teren, dok će se na prvom spratu nalaziti još dve trening sale, kao i prateće kancelarije i svlačionice i drugo. Objekat, sam po sebi ne narušava prirodni ambijent u okruženju. Na mestima gde je teren viši, objekat zaranja u teren, pa kosi krovovi objekata obrazuju jedinstvenu ravan dostupnu pešacima i rekreativnom korišćenju. Planirana je staklena ograda na ivici krovne terase, a krovna površina biće zatravljena i uklopljena u celinu sa okolnim terenom i vegetacijom'', izjavljuje direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS g. Goran Bojović.

Investiciju vrednu 12 miliona evra realizuju zajednički Zavod za sport i medicinu sporta RS i Ministarstvo omladine i sporta RS. Otvaranje novog sportskog objekta I Nacionalnog trening centra očekuje se u prvoj polovini sledeće godine.

Više icoMore


9.07.2020.

BUDIMO ODGOVORNI

BUDIMO ODGOVORNI, ZAŠTITITE SEBE, SVOJU PORODICU, KOMŠIJE I PRIJATELJE

 
BUDIMO ODGOVORNI PREMA SVOM ZDRAVLJU I ZDRAVLJU DRUGIH. PRATIMO SMERNICE STRUČNIH LICA. ZAŠTITITE SEBE OD INFICIRANJA.

Više icoMore


8.07.2020.

Obustava rada sportskih objekata ZSMSRS

Poštovani posetioci, zbog trenutne situacije u vezi sa korona virusom, sportski objekti Zavoda za sport i medicinu sporta RS, Otvoreno plivalište i Dom sportova, privremeno neće raditi.

Korisnici usluga Zavoda za sport i medicinu sporta RS će blagovremeno biti obavešteni o daljem radu navedenih sportskih objekata.

Više icoMore


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća >

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.