Linija
Republicki zavod za sport
25.05.2018.

Nacionalni seminar „Zastoj srca u specijalnim situacijama i stanjima“

Poštovani,

Kontinuirana medicinska edukacija, nacionalni seminar 1. kategorije, sa temom „Zastoj srca u specijalnim situacijama i stanjima“ održaće se 28.05.2018. godine u organizaciji Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Mesto održavanja je Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2. Seminar je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije (br. akreditacije A-1-791/18) za lekare, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike.

Prijavljen je za 150 slušalaca, a prisustvo kursu je besplatno.

U prilogu se nalaze program, satnica edukacije.

Molim Vas da potvrdide svoj dolazak mailom.

Registracija i upis prisutnih biće 28.05.2018. godine na mestu održavanja edukacije od 8 do 8 i 30 minuta.

Sve dodatne informacije možete dobiti preko e-maila medicinakme@rzsport.gov.rs


Više icoMore


26.04.2018.

V KONGRES UDRUŽENJA ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE

U periodu od 20 - 22. aprila 2018. godine u Nišu, u Hotelu New City,  je održan V KONGRES UDRUŽENJA ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE sa međunarodnim učešćem.

Kongres je svečano otvoren 20. aprila 2018. godine. Na otvaranju prisutnima su se obatili Prof. dr Bojko Bjelaković, Predsednik Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, predstavnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije, predstavnik grada Niša, predsednik Udruženja pedijatara iz regiona.

Otvaranje je uveličao hor Medicinske škole, a prikazana je i dečija predstava. Nakon svećanog otvaranja održana su predavanja po programu.

Drugog dana u okviru sesije: Prevencija u sportu jedan od moderatora sesije i pozivni predavač je bila i dr Jadranka Plavšić, specijalista medicine sporta. Ona je održala predavanje sa temom: ''Sportskomedicinski pregled dece koja su uključena u sportske aktivnosti''.

Prisustvo velikog broja domaćih i internacionalnih gostiju iskorišćeno je za razmenu stručnih iskustava.


Više icoMore


26.04.2018.

Inernacionalni kongres u Rimu

Poštovani, 

Ovim putem vas obaveštavamo da će se od 10. do 11. maja 2018. godine u Rimu, Ostia, održati internacionalni kongres posvećen Dislipidemijama.

Informacije o kongresu možete videti u prilogu.


Više icoMore


25.04.2018.

Održan Nacionalni seminar u organizaciji Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Kontinuirana medicinska edukacija, Nacionalni seminar 1. kategorije, sa temom „Savremeni pristup dijagnostici kardiovaskularnih bolesti i lečenje kod dece i odraslih - aktivnih učesnika u sportu“ održan je danas, uz prisustvo mnogobrojnih eminentnih stručnjaka.

Seminar je održan u Klubu narodnih poslanika. Predavanja su držali stručnjaci iz oblasti kardiologije, pedijatrije i sportske medicine iz naših najrelevantnijih medicinskih institucija.

Skup je otvorila dr Jadranka Plavšić specijalista medicine sporta, a dobrodošlicu u ime direktora Zavoda za sport i medicinu sporta RS gospodina Gorana Bojovića, je poželela i pročitala pomoćnica direktora za Sektor medicine i psihologije sporta spec. dr med. Tamara Gavrilović.


Više icoMore


24.04.2018.

„Savremeni pristup dijagnostici kardiovaskularnih bolesti i lečenje kod dece i odraslih - aktivnih učesnika u sportu“

Poštovani,

Kontinuirana medicinska edukacija, nacionalni seminar 1. kategorije, sa temom „Savremeni pristup dijagnostici kardiovaskularnih bolesti i lečenje kod dece i odraslih - aktivnih učesnika u sportu“ održaće se 25.04.2018. godine u organizaciji Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Mesto održavanja je Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2.

Seminar je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije (br. akreditacije A-1-792/18) za lekare, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Prijavljen je za 150 slušalaca a prisustvo kursu je besplatno.

U prilogu se nalaze program i satnica edukacije.

Molim Vas da potvrdite svoj dolazak.

Registracija i upisivanje prisutnih biće na mestu održavanja 25.04.2018.

godine od 8 do 8 i 30min.

Sve dodatne informacije možete dobiti preko e-maila medicinakme@rzsport.gov.rs

Sektor medicine i psihologije sporta

Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije Kneza Višeslava 72


Više icoMore


16.04.2018.

15. Međunarodna naučna konferencija u Budvi 2018.

 Transformacioni procesi u sportu -

Na naučnoj konferenciji u Budvi Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije predstavljali su: dr Predrag Božić, kao pozivni predavač, član naučne komisije konferencije i predsedavajući na više oralnih sesija prezentovao je rad na temu: ASSESSMENT OF THE NEUROMUSCULAR CAPACITIES THROUGH THE FORCE-VELOCITY RELATIONSHIP MODEL PERSPECTIVE.  Na koferenciji u Budvi svoje izlaganje su imali i stručni saradnici Nemanja Badnjarević i Marko Vasiljević. Izlaganje u vidu poster prezentacije sa radovima na temu: Differences in motor skills regarding to the player positions in the team Differences of Q angle in male and female athletes.


Više icoMore


29.03.2018.

„Savremeni pristup dijagnostici kardiovaskularnih bolesti i lečenje kod dece i odraslih - aktivnih učesnika u sportu“

Poštovani,

Kontinuirana medicinska edukacija, nacionalni seminar 1. kategorije, sa temom „Savremeni pristup dijagnostici kardiovaskularnih bolesti i lečenje kod dece i odraslih - aktivnih učesnika u sportu“ održaće se 25.04.2018. godine u organizaciji Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Mesto održavanja je Klub narodnih poslanika, Tolstojeva 2.

Seminar je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije (br. akreditacije A-1-792/18) za lekare, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Prijavljen je za 150 slušalaca a prisustvo kursu je besplatno.

U prilogu se nalaze program i satnica edukacije.

Molim Vas da potvrdite svoj dolazak.

Registracija i upisivanje prisutnih biće na mestu održavanja 25.04.2018.

godine od 8 do 8 i 30min.

Sve dodatne informacije možete dobiti preko e-maila medicinakme@rzsport.gov.rs

Sektor medicine i psihologije sporta

Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije Kneza Višeslava 72


Više icoMore


26.03.2018.

V Kongres Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije

Uvažene kolege,

Pozivamo Vas na 5. jubilarni Kongres Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem čiji je glavni cilj unapređenje stručnog znanja o značaju i mogućnostima prevencije u detinjstvu. Kongres će se održati od 20. do 22. aprila 2018. godine, u Nišu, u Hotelu Park i dobrobrodošle su teme svih specijalnosti koje direktno ili indirektno mogu doprineti unapređenju zdravlja dece.

 

Mi Vam predlažemo samo nekoliko njih sa prethodnih skupova: Bolesti  zavisnosti u detinjstvu, gojaznost, autizam, imunizacija dece (budući prioriteti), značaj skrininga u pedijatriji, retke metaboličke bolesti kod dece, novine i kontroverze u pedijatriji, farmakoterapija u prevenciji, sport u prevenciji, alergijske bolesti kod dece, prevencija u dermatologiji, poremećaji ishrane).

Drugog dana kongresa će biti održana radionica "Nove preporuke u kardiopulmonalnoj reanimaciji dece i novorođenčadi - savladavanje veština" na najsavremenijim simulacionim modelima. Radionicom će rukovoditi Prof. Peter Najdenov, sertifikovani instruktor za APLS, EPALS i NLS kurseve pri ERC. Takođe vas obaveštavamo da je svoje prisustvo na Kongresu najavila i izdavačka kuća ELSEVIER,  Amesterdam, Holandija (najveći svetski snabdevač naučnih i medicinskih informacija).

Prijava radova je online na sajtu udruženja kongres2018.preventivnapedijatrija.rs,a za sve dodatne informacije molimo vas da kontaktirate tehnički sekretarijat kongresa: 

upps2018@preventivnapedijatrija.rs

Tel: +381 65 20 83 321

S poštovanjem,

Organizacioni odbor UPPS

Klinički centar Niš,

Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18 000 Niš, Srbija

Tel: +381 65 2083321

Email: udruzenje@preventivnapedijatrija.rs

Web site: www.preventivnapedijatrija.rs


Više icoMore


26.03.2018.

Svetski kongres sportske medicine

Međunarodna federacija sportske medicine organizuje 35. Svetski kongres sportske medicine.

35. Svetski kongres sportske medicine i 30. brazilski kongres sportske medicine i vežbanja održaće se od 12. do 15. septembra 2018. u hotelu Vindsor Barra, u Rio de Ženeiru, Brazil.

 Opširnije

Međunarodna federacija sportske medicine osnovana je 1928. godine, neposredno nakon što su održane prve Olimpijske igre. Lekari iz jedanaest zemalja osnovali su "Udruženje internacionalne sportske medicine", ali je naziv kasnije promenjen.

Danas je FIMS strukturisano i dobro organizovano međunarodno udruženje, snažno posvećeno promociji i razvoju sportske medicine širom sveta. FIMS je dom četiri Kontinentalne asocijacije sportske medicine i 117 udruženja nacionalnih sportskih medicina širom sveta, udružujući 125.000 sportskih lekara iz 117 zemalja. Prepoznat od strane MOK-a, IPC-a i pridruženog člana Sportski sporazum-a, FIMS se aktivno povezuje sa svim relevantnim međunarodnim sportskim i političkim organizacijama. Svrha i administracija FIMS-a su jasno definisani u Statutu i ​​podzakonskim aktima.

Obrazovna funkcija FIMS-a se snažno promoviše kroz svoje kurseve (kursevi razvoja lekara i nedavno nastavljeni kursevi) i pubikacije (priručnik FIMS Timski lekarski priručnik), regionalni i međunarodni događaji, dvogodišnji Svetski kongres itd, i objavljivanje kliničkih naučnih informacija koji se odnose na sportsku medicinu (FIMS pozicije).


Više icoMore


26.03.2018.

IV KONGRES DEČIJIH HIRURGA SRBIJE s međunarodnim učešćem i REGIONALNOJ KONFERENCIJI: Multidisciplinarno lečenje hirurških bolesti kod dece

Kongres će biti održan od 12. do 14. aprila 2018. godine u Sava Centru u Beogradu, u organizaciji Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” i Centra za edukaciju u dečijoj hirurgiji Srbije.

Uz prisustvo i predavanja eminentnih stranih predavača, međunarodnih autoriteta, kao i vodećih eksperata iz naše zemlje i regiona, program će biti obogaćen atraktivnim prezentacionim formama kao što su panel diskusijeokrugli stolovi na kojima će se voditi diskusije o aktuelnim temama prezentovanim na kongresu.

 

 

Širi izbor aktuelnih tema obuhvata sledeće oblasti:

KONGENITALNE ANOMALIJE

Multidisciplinarni pristup u lečenju dece sa kongenitalnim anomalijama.

Prepoznavanje i rana dijagnostika – osnov uspešnog tretmana.

POLITRAUMATIZAM

Zbrinjavanje i lečenje politraumatizovanog bolesnika.

Prioriteti, redosled intervencija, izbegavanje grešaka – dileme i preporuke.

MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA

Savremeni trendovi u minimalno invazivnoj hirurgiji dečijeg doba.

ONKOLOGIJA

Epidemiologija, klinička prezentacija, dijagnostika i lečenje dece sa, nekada, retkim tumorima

Standardizacija protokola kod retkih tumora.

Želeli bismo da Vas obavestimo da je aktuelna verzija preliminarnog programa dostupna na web strani 4. Kongresa dečijih hirurga sa međunarodnim učešćem.
 
Podsećamo Vas da je rok za prijavu apstrakata 15. januar 2018 godine. Da biste prijavili rad, molimo Vas da apstrakt pošaljete na e-mail adresu
secretariat@serbianpediatricsurgery.com ili da se prijavite putem elektronskog formulara klikom ovde. Detaljna uputstva za slanje apstrakta možete pročitati ovde.


Više icoMore


Stranice: < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća >

                       
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.