Linija
Republicki zavod za sport
16.07.2019.

Besplatni sportski sadržaji za đake tokom leta u Košutnjaku

Škola plivanja i letnji sportski  kamp u organizaciji Zavoda

Tokom cele letnje sezone kupanja biće realizovana besplatna škola plivanja za đake, a škola košarke, odbojke na pesku i stonog tenisa realizuje se do 26. jula.

Program plivanja, u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu Grada Beograda, održava se u dva ciklusa. Prvi ciklus je pri kraju, budući da se završava 24. jula. Drugi otpočinje 25. jula završava se 30. avgusta.

Svi zainteresovani  učenici osnovnih i srednjih škola mogu da se jave pedagozima fizičke kulture Zavoda za sport i medicinu sporta RS kako  bi se na vreme oformile  grupe za drugi ciklus kursa plivanja.

Obuka plivanja se realizuje na školskom i rekreativnom bazenu svakog radnog dana od 8 do 10 sati ujutro.

U radno vreme plivališta dežura medicinska služba Zavoda za sport i medicinu sporta RS i službeno lice MUP-a  Čukarice.


Više icoMore


16.07.2019.

Košarkaš na motoričkim testovima u Košutnjaku

Rad sa sportistima u najsavremenijoj laboratoriji za motorička istraživanja i analitiku u sportu

U laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu  stručni saradnici vrše procenu motoričkih sposobnosti.


Više icoMore


16.07.2019.

Vrhunski sportisti na testiranju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Omladinci FK Crvena zvezda i stipendisti MOS-a na redovnim pregledima u Košutnjaku

Fudbaleri, košarkaši, veslači i teniseri obavili su osnovne medicinske preglede kao i funkcionalno testiranje u Zavodu za sport i medicinu sporta RS.

Funkcionalnim testiranjem se određuje maksimalna potrošnja kiseonika i utvrđuje stepen kondicije sportista, uz konstantan monitoring kardiovaskularnog i respiratornog sistema tokom progresije testa.


Više icoMore


16.07.2019.

Reprezentativac Srbije u košarci Bobi Marjanović na medicinskim pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Medicinska provera pred početak priprema

Pred odlazak na Svetsko prvenstvo u košarci proslavljeni reprezentativac radi sve medicinske preglede i neophodna testiranja u vodećoj ustanovi sporta.

U Sektoru medicine sporta primenjuje se interdisciplinaran pristup koji podrazumeva  utvrđivanje zdravstvenog statusa i funkcionalnih mogućnosti sportista.

Medicinski pregledi vrhunskih takmičara se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista i takmičara,  gde  je jasno određena vrsta medicinskih pregleda  i testiranja za svaku kategoriju sportista. Pravilnikom je precizirano da se pregledi obavezno rade na šest meseci, osim ukoliko ne postoje indikacije da se medicinska provera i testiranje sprovedu ranije.


Više icoMore


12.07.2019.

Testiranja u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

Košarkaš, reprezentativac Srbije, Filip Petrušev testiran na Izokinetičkom dinamometru

Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, sportistima vrše i opšte i specifične baterije testova na terenu i laboratoriji posle kojih se dobija kompletan uvid u motorički status sportiste.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija). 
 
Zavod za sport i medicinu sporta RS, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu, pruža mogućnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa, kao i identifikaciju rizika od mogućih nastanka sportskih povreda, obave specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, izvrše procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri.
 
Kontrola treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta je jedna od najznačajnijih kontinuiranih delatnosti Zavoda. Osavremenjavanjem dijagnostičke opreme i usavršavanjem stručnog kadra u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije se realizuje savremeni pristup proceni i evaluaciji motoričkih sposobnosti sportista.

Više icoMore


12.07.2019.

Kontrole utreniranosti

Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.

Zatim se pristupa testu fizičkog napora gde se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba uopšte sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu.
 
Sportsko-medicinski pregled obuhvata:
  • Fizikalni pregled po sistemima
  • Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanjeprocenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
  • Elektrokardiografija (EKG)
  • Spirometrija
  • Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
  • Ultrazvučni pregled srca
  • Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti
Konačan izveštaj se donosi na osnovu procene zahteva sporta i na osnovu sportske discipline kojom se ispitanik bavi.
 
U Zavodu za sport i medicinu sporta RS vrši se psihodijagnostika i procena takmičarske pripremljenosti svih kategorija sportista.
Zavod za sport i medicinu sporta RS ima dug staž u radu sa vrhunskim sportistima, perspektivnim sportistima i drugim kategorijama sportista.
 
Primarna aktivnost Zavoda za sport i medicinu sporta RS odnosi se na utvrđivanje zdravstvenog statusa i funkcionalnih sposobnosti sportista svih kategorija, u interesu očuvanja zdravlja i radne sposobnsoti.

Više icoMore


11.07.2019.

Testiranja u OSK Karataš

Stručni saradnici Zavoda za sport i medicinu sporta RS boravili su u Karatašu gde su testirali učesnike kampa, reprezentativce Srbije u savateu.

Specifičnom baterijom testova, mladim sportistima, merene su antropometrijske vrednosti i kompozicija tela uz procenu brzine, agilnosti, gipkosti, specifične agilnosti sa loptom, snage i preciznosti.
 
Omladinski sportski kamp Karataš je centar za razvoj školskog, univerzitetskog i vrhunskog sporta. Osim smeštajnih objekata, kapaciteta do 350 korisnika, raspolaže i terenima za košarku rukomet, odbojku, fudbal, tenis. Takođe, u svom posedu ima i fudbalski teren sa veštačkom travom, teren za odbojku na pesku, otvoreni bazen i trim stazu. U okviru sportskog kampa, posetioci na raspolaganju imaju i učionicu za teoretsku nastavu, salu za balet, dok u okviru hale postoji stena za sportsko penjanje.

Više icoMore


10.07.2019.

Omladinci FK Partizan na funkcionalnim testiranjima u Centru za analitiku u sportu u Košutnjaku

Saradnici Zavoda i kao stručno-savetodavna podrška klubovima

Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS obavljaju i funkicionalna testiranja, odnosno procenu maksimalne potrošnje kiseonika (VO2 max.).
Ovim testom se dobija procena maksimalne potrošnje kiseonika kao i veliki broj drugih varijabli  neophodnih za kvalitetno planiranje i programiranje treninga (individualne, apsolutne i relativne zone intenziteta, aerobni i anaerobni prag, maksimalna srčana frekvencija i sl.).
U odnosu na dobijene rezultate, saradnici za analitiku u sportu pružaju stručno-savetodavnu pomoć u cilju izrade valjanog plana i programa priprema.

Više icoMore


8.07.2019.

Perspektivni sportisti testirani u okviru priprema u Kragujevcu

Motorička testiranja najboljih mladih košarkaša u Kragujevcu

 
Košarkaški kamp u Kragujevcu  okupio je perspektivne  košarkaše koji su obavili motorička testiranja. Ovom prilikom, stručnjaci za analitiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta RS obavili su testiranja specifičnom baterijom motoričkih testova za košarku.

Više icoMore


8.07.2019.

Odbojkašice na motoričkim testiranjima u Košutnjaku

Savremena laboratorija za motorička testiranja Zavoda za sport i medicinu sporta RS

U interesu kvalitetnog sagledavanja mogućnosti vrhunskih sportista, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije  je nabavio 3D sistem za kinematičku analizu kretanja koji  predstavlja jedan od osnovnih stubova integralnog procesa testiranja. Za potrebe  testiranja 3D sistemom za kinematičku analizu kretanja koristi se specijalno odabrana baterija testova, gde se uz prirodne oblike kretanja na različite načine opterećuje lokomotorni sistem čoveka kako bi se valjano procenilo njegovo funkcionisanje. Ovakva statičko posturalna analiza obezbeđuje precizne informacije o strukturalnim devijacijama unutar kinetičkog lanca i daje podatke o simetriji različitih strana tela. Za još jasnije otkrivanje uzroka disfunkcije lokomotornog sistema, uz statičko posturalnu analizu, preporučuje se i procena različitih  motoričkih veština ili specifičnih tehničkih kretanja, čime se dobija šira slika o biomehanici tela, uz dalje kreiranje kvalitetnih trenažnih programa za funkcionalne korekcije.

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sledeća >

                      
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.