Linija
Republicki zavod za sport
18.03.2019.

Atletičar Strahinja Jovančević na pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Redovni medicinski pregledi vrhunskih takmičara

 
Strahinja Jovančević, osvajač bronzane medalje na nedavno završenom dvoranskom šampionatu Evrope u Glazgovu, je na odeljenju medicine sporta obavio medicinske preglede i testove. Atletičar je prošao i motorička testiranja na izokinetičkom dinamometru. Savremena laboratorija za motorička istraživanja i analitiku u sportu, primenom izokinetičkog dinamometra pruža uvid u procenu neuromišićnih funkcija. Prilikom testiranja zastupljeno je precizno merenje velikog broja varijabli različitih pokreta segmenata tela u velikom opsegu različitih brzina i režima rada. Na ovaj način stiče se detaljan uvid u nivo treniranosti i sposobnosti ispitanika, u zavisnosti od vrste sporta  kojim se bavi.

Više icoMore


14.03.2019.

Izokinetički dinamometar

Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   

Ivana Španović


Više icoMore


14.03.2019.

Qualisys сyстем

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu pruža mogućnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa na najsavremenijoj opremi Qualisys system. Dijagnostika podrazumeva 3D kinematičku analizu posturalnog statusa u statičkim uslovima i kretanju.

Sport postaje sve zahtevniji, a profesionalni sportisti izloženi su sve većim naporima. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje prevenciji kako bi se maksimalno unapredila sportska dostignuća a sa druge strane smanjio rizik od povrede. Jedan od osnovnih parametara u prevenciji povreda jeste stanje posture tela u statičkim i dinamičkim uslovima. Da bi se pravilno i uspešno jačao mišićno-zglobni sistem potrebna je kvalitatativna i kvantitativna dijagnostika koja će omogućiti pravilan izbor vežbi pa će uslovno dovesti do uravnoteženog i optimalnog stanja.

Više icoMore


14.03.2019.

Korektivna gimnastika u Zavodu

Centar za korektivnu gimnastiku Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije je specijalizovan za prevenciju i korekciju deformiteta kičmenog stuba, stopala, grudnog koša i drugih posturalnih poremećaja. Osnovne preglede vrši lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, a kao dodatna analiza, za još preciznije određivanje stepena deformiteta, može se koristiti i 3D analiza posturalnog statusa celog tela.

U zavisnosti od problema, stepena deformiteta i uzrasta, organizuju se grupna ili individualna vežbanja. Adekvatno dozirane programe osmišljaju i vode profesori sporta i fizičkog vaspitanja. Program korektivne gimnastike pohađaju deca mlađeg školskog uzrasta, mladi i vrhunski sportisti.

Više icoMore


14.03.2019.

Kontrola utreniranosti po standardima Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Zavod za sport i medicinu sporta RS, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu i u Centru za medicinu i psihologiju sporta, pruža mogućnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa, kao i identifikaciju rizika od mogućih nastanka sportskih povreda, obave specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, izvrše procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri. U Centru za medicinu i psihologiju sporta svi zainteresovani mogu da obave kompletne sportsko medicinske kontrole i testiranja. Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Obavezan deo pregleda podrazumeva kompletne biohemijske analize krvi, antropometrijska merenja, opšti lekarski pregled, EKG. Standardizovani testovi se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci. Korišćenjem testova sa kontinuiranim i progresivnim povećanjem opterećenja određuju se maksimalna potrošnja kiseonika, nivo fizičke radne sposobnosti, trenažne zone, aerobni i anaerobni pragovi, krivulja laktata i zasićenost krvi kiseonikom. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Psihodijagnostikom i procenom psihološke pripremljenosti, dobija se: profil ličnosti, motivacija sportista, kognitivne i intelektualne sposobnosti, psihomotoričke reakcije, psihodinamika sportskih timova – sociometrija, procena sagorelosti sportista, procena sportske takmičarske anksioznosti, procena opšteg i sportskog samopoštovanja i samopouzdanja, izveštaji i preporuke. Testiranja se obavljaju u laboratorijama i na terenu.

Kontrola utreniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta je jedna od najznačajnijih kontinuiranih delatnosti ZSMSRS.

Više icoMore


14.03.2019.

Bazeni Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Želimo vam ugodne trenutke u našim objektima

Balon hala na otvorenom plivalištu ZSMSRS
 
Bazen u Domu sportova ZSMSRS
 


Više icoMore


14.03.2019.

Sportsko medicinski pregled u ZSMSRS

Sportsko medicinski pregled obuhvata fizikalni pregled po sistemima organa, sa posebnim osvrtom na kardiovaskularni, respiratorni, nervni i lokomotorni sistem. U sastav pregleda ulaze i antropometrijska merenja, procena indeksa telesne visine i mase, a prati se i odnos mišića, koštanog tkiva i vode.

 
Obavezno se vrši elektrokardiografski nalaz (EKG) i biohemijske analize krvi. Savetima stručnjaka, o primeni pravilne ishrane i korišćenju odgovarajuće suplementacije, takmičarima je omogućen brži oporavak i unapređenje kondicije.

Više icoMore


14.03.2019.

Sportski objekti Zavoda na usluzi vrhunskim sportistima

Дом спортова – Први Национални тренинг центарзадовољава потребе репрезентативних селекција за спровођење процеса тренинга.

Структура спортског објекта омогућава одвијање бројних садржаја организоване или индивидуалне рекреације за различите групе корисника као и реализацију семинара, спортских кампова, такмичења, манифестација.

Više icoMore


14.03.2019.

FIT MAMA - program vežbanja za porodilje u Nacionalnom trening centru

Program gde mame vežbaju u društvu svojih beba

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije pokrenuo je poseban program za bezbedno rekreativno vežbanje žena nakon porođaja koji je baziran na utemeljenim svetskim naučnim studijama. Cilj programa je da se adekvatnim fizičkim vežbanjem pozitivno utiče na opšte psihofizičko zdravlje porodilja kako bi se postupno vratile u stanje pre trudnoće i porođaja.
 
 
FIT MAMA je zapravo  nastavak organizovanog vežbanja u trudnoći, a učesnice programa na raspolaganju imaju dva sata, budući da  je neophodna priprema mama i beba pre početka i nakon časa vežbanja. 
 
Sam program je koncipiran tako da porodilje, u prisustvu beba, već od šeste nedelje  mogu da učestvuju u dobro doziranoj rekreaciji koja traje sat vremena. Za vežbanje se koriste  otvoreni tereni Zavoda za sport i medicinu sporta RS kao i prostrane  sale specijalizovane za ovaj vid rekreacije.
 
Program za mlade mame je prevashodno osmišljen kako bi se sve funkcije nakon porođaja vratile u prvobitno stanje, ali i kako bi se uspostavila interakcija između majki koje mogu deliti iskustva na temu odgoja dece. Organizovanu rekreaciju realizuje pedagog fizičkog vaspitanja čija je specijalnost fizičko vežbanje u trudnoći i nakon porođaja.
 
FIT MAMA se realizuje dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 11.30 do 12.30, a preporuka je da mame  imaju saglasnost svog lekara pre nego što otpočnu sa procesom vežbanja.
 
Program FIT MAMA vodi Jovanka Savović, kontakt tel: 066 64 10 706

Više icoMore


14.03.2019.

Biblioteka Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Biblioteka Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije je specijalna biblioteka. Fond biblioteke ima preko 8.000 jedinica i oko 400 naslova serijskih publikacija.

Bibliotečku građu mogu koristiti interni i eksterni korisnici. Interni korisnici, su svi zaposleni i penzioneri u Zavodu, dok su eksterni korisnici profesori, istraživači, naučni radnici, nastavnici i studenti u institucijama za akademske I strukovne studije u zemlji i inostranstvu, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu, članovi sportskih saveza i drugih sportskih organizacija i državnih institucija, članovi institute a i ostala fizička lica u sistemu sporta.
 
Biblioteka Zavoda prikuplja, čuva i daje na korišćenje literature iz oblasti fizičke culture i sporta, prikuplja objavljene stručne radove saradnika Zavoda, priprema odgovarajuće informacije za potrebe društvenih organizacija fizičke kulture, i sakuplja i čuva prevode radova iz inostrane periodike. Osim publikacija koje se odnosena sport i fizičku kulturu, biblioteka sakuplja i literature koja se odnosi na medicinske nauke i zdravstvenu zaštitu, psihologiju, sociologiju i dr.
 
Fond Biblioteke čine stručne monografske i serijske publikacije (časopisi i novine, almanasi, godišnjaci, zbornici, izveštaji, statistički bilteni, bibliografije itd.) manji broj doktorskih i magistarskih disertacija saradnika, dokumentacija i radovi saradnika Zavoda.
 

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća >

Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.