Linija
Republicki zavod za sport
8.05.2019.

Ženska A košarkaška selekcija Srbije i reprezentacija Streljačkog saveza Srbije na testiranjima u Zavodu

Stipendisti Ministarstva omladine i sporta na redovnim
medicinskim pregledima i testiranjima u Košutnjaku

Redovni medicinski pregledi i testiranja vrše se dva puta godišnje u skladu sa važećim Zakonom o sportu Republike Srbije. Osim medicinskih pregleda vrhunski takmičari obavili su u Laboratoriji za motorička istraživanja i analitiku u sportu  i testiranje na izokinetičkom dinamometru.


Više icoMore


25.04.2019.

Redovne kontrole sportista u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Plivačica sinhronog plivanja i džudista na zdravstvenim kontrolama u Centru za medicinu i psihologiju sporta

Zavod za sport i medicinu sporta RS je jedinstvena ustanova u Srbiji iz razloga što na jednom mestu postoje svi uslovi za jednog vrhunskog sportistu. Medicinski tim sa svojim specijalistima medicine sporta, kardiolozima, pedijatrima, pulmolozima, fizijatrima utvrđuje zdravstveni status sportista i svih aktivnih učesnika u sportu. Angažovanje psihologa podrazumeva rad na uspostavljanju adekvatne psihološke pripreme mladih sportista i vrhunskih takmičara.

Više icoMore


25.04.2019.

Košarkaš i košarkašica na motoričkim testiranjima u ZSMSRS

Testiranja  u laboratoriji za motorička istraživanja i analitiku u sportu na izokinetičkom dinamometru i realizacija funkcionalnih testiranja

 Preporuka za mlade i vrhunske sportiste
 
U interesu kvalitetnog sagledavanja mogućnosti  vrhunskih takmičara, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije je nabavio 3D sistem za kinematičku analizu kretanja koji predstavlja jedan od osnovnih stubova integralnog procesa testiranja.

Više icoMore


25.04.2019.

Srbija – Brazil

Futsal reprezentacija Srbije pobedila je u Nišu, u fantastičnom ambijentu punog ''Čaira'', petostruke prvake sveta, selekciju Brazila sa 3:0. Najbolji igrač utakmice je bio golman Srbije Miodrag Aksentijević sa čak 23 odbrane. Selekcija Brazila je pre ovog poraza zabeležila 21 vezanu pobedu. U drugoj utakmici, odigranoj u ''Areni'' u Beogradu, Brazil je slavio rezultatom 5:1. Odigrane prijateljske mečeve je pratilo hiljade ljudi.

Lekarsku podršku, našoj selekciji, je pružao lekar Zavoda za sport i medicinu sporta RS dr Miroslav Nikolić.

Više icoMore


24.04.2019.

Džudista na motoričkim testiranjima u ZSMSRS

Aleksandar Kukolj na izokinetičkoj dijagnostici u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu

Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).  
 
Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Na izokinetičkom aparatu se otpor prilagođava individualnim mogućnostima, s tim u vezi, izbegnuta su bilo kakva oštećenja i preopterećenje.
 
Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti na izokinetičkom dinamometru treneri i sportisti u Zavodu dobijaju sledeće mogućnosti:
- uvid u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti odrećenih mišićnih grupa,
- evaluaciju stanja nakon povreda,
- evaluaciju uspešnosti rehabilitacije,
- prevenciju povreda i oštećenja,
- planiranje i programiranje trenažnog procesa,
- praćenje efikasnosti trenažnog procesa,
- individualizacija u radu,
- korekcije trenažnog procesa,
- stručno - savetodavne pomoće,
- motivaciju za dalji rad.
 
Pravovremenim dijagnostičkim izokinetičkim testovima je moguće utvrditi početne promene u radu zglobova i mišića koje je nemoguće otkriti rendgenskim snimcima, magnetnom rezonancom ili ultrazvučnim snimanjem.

Više icoMore


23.04.2019.

Kajakaš na zdravstvenim kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Danas je u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, u Centru za medicinu i psihologiju sporta, lekarske preglede obavila kajakaška reprezentacija Srbije.

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

·         Fizikalni pregled po sistemima
·         Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
·         Elektrokardiografija (EKG)
·         Spirometrija
·         Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
·         Ultrazvučni pregled srca
·         Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti
 
Nakon lekarskih pregleda, lekari utvrđuju da li je osoba sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu.

Više icoMore


22.04.2019.

Reprezentativci Srbije na kontrolama utreniranosti u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Reprezentativka Srbije u košarci Aleksandra Stanaćev i reprezentativac Srbije u džudou Aleksandar Kukolj

 Izokinetička dijagnostika i spirometrijska kontrola
 
Sportsko medicinski pregled obuhvata fizikalni pregled po sistemima organa, sa posebnim osvrtom na kardiovaskularni, respiratorni, nervni i lokomotorni sistem. U sastav pregleda ulaze i antropometrijska merenja, procena indeksa telesne visine i mase, a prati se i odnos mišića, koštanog tkiva i vode. Obavezno se vrši elektrokardiografski nalaz (EKG) i biohemijske analize krvi. Savetima stručnjaka, o primeni pravilne ishrane i korišćenju odgovarajuće suplementacije, takmičarima je omogućen brži oporavak i unapređenje kondicije.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija). Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Na izokinetičkom aparatu se otpor prilagođava individualnim mogućnostima, s tim u vezi, izbegnuta su bilo kakva oštećenja i preopterećenje.

Više icoMore


19.04.2019.

Džet ski reprezentativci Srbije na kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Sportsko medicinski pregledi i funkcionalno testiranje pokreta

 
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.
 
Testom fizičkog napora se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu.
 
FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta) je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.

Više icoMore


19.04.2019.

Košarkašica na testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Srpska seniorska reprezentativka Srbije u košarci, Dragana Stanković

Zavod za sport i medicinu sporta RS, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu i u Centru za medicinu i psihologiju sporta, pruža mogućnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa, kao i identifikaciju rizika od mogućih nastanka sportskih povreda, obave specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, izvrše procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri. U Centru za medicinu i psihologiju sporta svi zainteresovani mogu da obave kompletne sportsko medicinske kontrole i testiranja. Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Obavezan deo pregleda podrazumeva kompletne biohemijske analize krvi, antropometrijska merenja, opšti lekarski pregled, EKG. Standardizovani testovi se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci. Korišćenjem testova sa kontinuiranim i progresivnim povećanjem opterećenja određuju se maksimalna potrošnja kiseonika, nivo fizičke radne sposobnosti, trenažne zone, aerobni i anaerobni pragovi, krivulja laktata i zasićenost krvi kiseonikom. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Psihodijagnostikom i procenom psihološke pripremljenosti, dobija se: profil ličnosti, motivacija sportista, kognitivne i intelektualne sposobnosti, psihomotoričke reakcije, psihodinamika sportskih timova – sociometrija, procena sagorelosti sportista, procena sportske takmičarske anksioznosti, procena opšteg i sportskog samopoštovanja i samopouzdanja, izveštaji i preporuke. Testiranja se obavljaju u laboratorijama i na terenu.

Više icoMore


16.04.2019.

Reprezentativka Srbije u košarci na motoričkim testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Aleksandra Račić obavila testiranje na izokinetičkom dinamometru

Testiranje na izokinetičkom dinamometru omogućava:
  • praćenje  odnosa različitih mišićnih grupa koje izvode određeni  motorički zadatak, kao i napredak sposobnosti nakon sprovođenja retesta;
  • analizu zapisa  na osnovu  koje može da se uoči  težina i specifičnost povrede, uz precizne informacije o skrivenim uzrocima povreda i jasnu ocenu pada sposobnosti;  
  • bezbednu primenu  u fazi rehabilitacije, gde se ujedno prati i oporavak sportiste.

 Testiranje sportiste gde se vrši procena mišićne funkcije u zglobu kolena

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sledeća >

Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.