Linija
Republicki zavod za sport

Delatnost

Delatnost Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije je definisana  Zakonom o sportu Republike Srbije iz 2016. godine.
 
 Zavod obavlja sledeće poslove, u skladu sa članom 107. stav 1. Zakona:
 
1) periodična testiranja, odnosno praćenje antropoloških sposobnosti i karakteristika dece, omladine i odraslih;
2) kontrolu treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista i stručno-savetodavnu pomoć tim sportistima i sportskim stručnjacima;
3) organizaciju i realizaciju kontinuiranih treninga i završnih priprema perspektivnih i vrhunskih sportista;
4) vođenje nacionalnih evidencija u oblasti sporta (prikupljanje podataka i obrada) i periodično objavljivanje i publikovanje zbirnih podataka iz nacionalnih evidencija;
5) stručno osposobljavanje i usavršavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u oblasti sporta i medicine sporta u saradnji sa odgovarajućom akreditovanom visokoškolskom ustanovom, u skladu sa zakonom;
6) obavljanje nadzora nad stručnim radom u oblasti sporta preko stručnih sportskih nadzornika;
7) evaluaciju zdravstvenog stanja učesnika u fizičkim aktivnostima;
8) unapređenje zdravstvenog stanja i funkcionalnih sposobnosti perspektivnih i vrhunskih sportista;
9) organizacionu i stručnu pomoć organizacijama koje realizuju programe kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i organizatorima velikih međunarodnih sportskih takmičenja;
10) savetovanje pri planiranju, izgradnji i rekonstrukciji sportskih objekata u javnoj svojini i praćenje njihove iskorišćenosti;
11) propagandnu, izdavačku, naučnu, istraživačko-razvojnu i bibliotečku delatnost u oblasti sporta i medicine sporta, u skladu sa zakonom;
12) učestvovanje u izradi Strategije;
13) davanje mišljenja i stručne pomoći učesnicima u sistemu sporta u pitanjima od značaja za razvoj sporta;
14) međunarodnu saradnju u oblasti sporta i medicine sporta;
15) unapređenje razvoja sporta dece i mladih;
16) praćenje planiranja izgradnje i iskorišćenosti sportskih objekata;
17) identifikaciju i razvoj sportskih talenata, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima.
Zavod može obavljati i zdravstvenu delatnost, odnosno određene poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.
Poslovi iz stava 2. tač. 4) i 6) ovog člana obavljaju se kao povereni poslovi.
 
Zavod za sport i medicinu sporta Repulike Srbije ima status nacionalnog trening centra i ima isključivo pravo za obavljanje delatnosti iz stava 2. tačka 3) ovog člana, osim ukoliko iz objektivnih razloga organizacija i realizacija kontinuiranih treninga i završnih priprema perspektivnih i vrhunskih sportista nije moguća u Zavodu.

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.