Linija
Republicki zavod za sport

Cenovnik usluga

Zdravstveni pregledi, testiranja i biohemija
Usluga Bruto iznos u dinarima  
Pregled sa ultrazvučnim pregledom srca 2,515.00  
Biohemijske analize krvi 1,505.00  
Fizikalni pregled 385.00  
Specijalistički pregled 585.00  
EKG snimanje 155.00  
EKG čitanje 430.00  
Merenje krvnog pritiska               115.00  
Antropometrija (TM, TV) 60.00  
Antropometrija proširena 195.00  
Spiroergometrija 2,850.00  
Laktatna krivulja 2,850.00  
Spirometrija 200.00  
Spirometrija sa spirogramom 385.00  
Astrand test 800.00  
Aparaturne fizikalne procedure 585.00  
Overa takmičarske knjižice 85.00  
Utvrđivanje posturalnog statusa 690.00  
Sedimentacija 100.00  
Krvna slika 120.00  
Kompletan urin 120.00  
Glikemija 120.00  
Urea u krvi 120.00  
Kreatin u krvi 170.00  
Gvožđe u serumu 130.00  
Holesterol 120.00  
Trigliceridi 120.00  
Bilirubin 100.00  
Ukupni proteini 105.00  
AST transaminaza 100.00  
Overa ostalih knjižica 85.00  
Uverenje sudijama 500.00  
Uverenje delegatima 500.00  
Razna uverenja 500.00  
Automoto sport 1,400.00  
Karting 1,400.00  
ALT transaminaze 100.00  
Direktni bilirubin 100.00  
Holter-monitoring EKG-a
2.750,00  
24-oro satni Holter-monitoring krvnog pritiska
2.250,00  
Elektroterapija 1 (ifs,dd,tens...)      200,00  
Elektroterapija 2 (elektroforeza,elektrostimulacija)      250,00  
Magneto terapija      200,00  
Laseroterapija 250,00  
Ultrazvuk 200,00  
Ultrazvuk (sonoforeza)     250,00  
Vakuum 150,00  
Kineziotaping 300,00  
Masaža 10 minuta    300,00  
Kineziterapija 400,00  
UZ trbuha
3.200,00  
UZ mekih tkiva
2.700,00  
UZ štitne žlezde
3.200,00  
Kolor dopler krvnih sudova
3.500,00  
 
Psihološke usluge
Procena osnovnog psihološkog statusa 3,000.00  
Procena osnovnog psihološkog statusa i brzine proste nervno-mišićne reakcije 3,500.00  
Prošireni profil i psihološki status 4,000.00  
Konsultativno savetodavni rad – individualni 1,600.00  
Konsultativno savetodavni rad – grupni 3,000.00  
Konsultativno savetodavni rad – porodični 2,500.00  
Obrazovne tehnike psihološke pripreme 1,600.00  
Edukacija trenera, sportista, roditelja 12,000.00  
Sociometrija 16,000.00  
Psihološka edukativna radionica 1,600.00  
Psihološka edukativna radionica 2 2,500.00  
Psihološka edukativna radionica 3 3,000.00  
ProePosDom (1ML) 1,600.00  
Psihodijagnostički aparat 1 1,600,00  
Psihodijagnostički aparat 2 2,000.00  
Sportsko usmeravanje i preusmeravanje 3,000.00  
Osnovna biofidbek procena
2.000,00  
Trening na biofidbek aparatu
1.600,00  
Psihološka procena+3 treninga
4.500,00  
Psihološka procena+5 treninga
6.000,00  
Psihološka procena+10 treninga 9.000,00  
 

U cenu je uračunat PDV

 


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.