Linija
Republicki zavod za sport
14.12.2018.
Završena prva faza testiranja fudbalskih selekcija Crvene zvezde

Fudbaleri FK Crvena zvezda u prvoj fazi testiranja u laboratorijama za motorička istraživanja i analitiku u sportu u Košutnjaku prošli su snimanje posturalnog statusa 3D sistemom za kinematičku analizu kretanja.

Izvršena je i procena osnovnih funkcionalnih kretnji, kao i testiranja na izokinetičkom dinamometru koja služe kao motivacija trenerima i sportistima, budući da se prate neuromišićne sposobnosti i dobija detaljan uvid u nivo treniranosti i sposobnosti.
14.12.2018.
Učesnici Specijalne Olimpijade na testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Učesnici Specijalne Olimpijade danas su na pregledima i testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Sportisti su obavili sve neophodne medicinske preglede neophodne za overu takmičarske knjižice.

Specijalna Olimpijada je sportsko udruženje koje omogućava osobama sa posebnim potrebama bolju integraciju unutar društva kroz sport i sportske aktivnosti.
14.12.2018.
Psihološko testiranje sportista Biofeedback metodom

Savremena aparatura u cilju savladavanja stresa kod sportista

Merenja i treninzi Biofeedback aparaturom pružaju uvid i omogućavaju kontrolu fizioloških funkcija organizma sportiste, a samim tim doprinose sportskoj efikasnosti pojedinca. Upotrebom senzora koji mere temperaturu, rad srca, disanje, provodljivost kože, napetost mišića i moždane talase (neurofidbek), vrši se procena fiziološkog funkcionisanja organizma sportista.

Najčešće je u upotrebi protokol za merenje fizioloških reakcija sportista na stres, a rezultati ovog protokola ukazuju na to koje psihološke tehnike treba naučiti i uvežbati da bi se održalo optimalno fiziološko funkcionisanje koje rezultira najboljim takmičarskim nastupom.
14.12.2018.
Održan sastanak stručnih sportskih nadzornika na Fruškoj gori

Stručni sportski nadzornici Zavoda za sport i medicinu sporta RS  učestvovali su  na stručnom savetovanju na kome su prisustvovali republički i pokrajinski sportski inspektori, kao i pokrajinski stručni sportski nadzornici. Stručno savetovanje je održano u Centru za privredno tehnološki razvoj „CePTOR“, a cilj  je bolja implementacija Zakona o sportu, odnosno podizanje stručnog rada na viši nivo koji sistem sporta čini održivim.

13.12.2018.
Psihološka testiranja mladih rukometnih selekcija Srbije

U laboratoriji za psihologiju sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS, mlade rukometne selekcije obavile su psihološka testiranja. Nadareni sportisti od 13 i 14 godina prošli su bateriju testova kojom se procenjuju tendencije u razvoju ličnosti, a primenjeni su i testovi kojim se ocenjuje način reagovanja u specifičnim sportskim situacijama  (takmičarska anksioznost, sportsko samopouzdanje, psihološke veštine savladavanja stresa, motivacija za bavljenje sportom).

Na inicijativu Rukometnog saveza Srbije uspostavljena je saradnja  sa Zavodom za sport i medicinu sporta RS kako bi se pravilno  pratio i usmerio razvoj i psiholoških veština neophodnih za kvalitetan sportski učinak.
Sve vesti imgMore


Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.