Linija
Republicki zavod za sport
19.06.2018.
Savremeno testiranje 3D sistemom kamera

U interesu kvalitetnog sagledavanja mogućnosti  vrhunskih sportista, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije  je nabavio 3D sistem za kinematičku analizu kretanja koji  predstavlja jedan od osnovnih stubova integralnog procesa testiranja.

Sveobuhvatna procena funkcija sistema za kretanje, standardno zastupljena u dijagnostičkoj ponudi Zavoda za sport i medicinu sporta RS, u velikoj meri unapređena je primenom 3D kinematičke analize posturalnog statusa u statičkim uslovima i kretanju.

Za potrebe  testiranja 3D sistemom za kinematičku analizu kretanja koristi se specijalno odabrana baterija testova, gde se uz prirodne oblike kretanja na različite načine opterećuje lokomotorni sistem čoveka kako bi se valjano procenilo njegovo funkcionisanje.

Statičko posturalna analiza obezbeđuje precizne informacije o strukturalnim devijacijama unutar kinetičkog lanca i daje podatke o simetriji različitih strana tela. Za Još jasnije otkrivanje uzroka disfunkcija lokomotornog sistema, uz statičko posturalnu analizu, preporučuje se i procena različitih  motoričkih veština ili specifičnih tehničkih kretanja, čime se dobija šira slika o biomehanici tela uz dalje kreiranje kvalitetnih trenažnih programa za funkcionalne korekcije.

Laboratorija za analitiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta RS radi na usavršavanju stručnjaka i osavremenjavanju testiranja, čime se ova istraživačka jedinica poslednjih godina svrstava među uglednije  u Istočnoj Evropi.

19.06.2018.
Stipendisti MOS na medicinskim pregledima i testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Sportsko-medicinski pregledi i testovi podrazumevaju laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanja, ergometrijski ergospirometrijska testiranjaIsto tako, pružaju se saveti o pravilnoj  ishrani sportista i rekreativaca. 

Sportsko-medicinski pregledi se prilagođavaju uzrastu, polu, vrsti sporta, dužini sportskog staža i rangu takmičenja ispitanika. Shodno potrebama, pregledi i merenja se mogu raditi u laboratorijama medicine sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS ili na terenu.

Sektor medicine sporta obavlja pregled vrhunskih sportista i svih učesnika u sportskim i rekreativnim aktivnostima.

19.06.2018.
Terenska testiranja u Nacionalnom trening centru Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Stručnjaci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije danas su obavili motorička ispitivanja nacionalne selekcije mladih u karateu. Tim povodom, stručni saradnici odeljenja za analitiku u sportu obavili su terenska testiranja osnovnom baterijom testova kojom se meri gipkost, brzina, agilnost, snaga. U Nacionalnom trening centru u Košutnjaku, motorička testiranja obavilo je preko 20 mladih nadarenih sportista.

Usluge laboratorije za preglede i testiranja  i objekte sportske namene Zavoda za sport, pored vrhunskih takmičara, koriste i rekreativci, deca, udruženja, školefakultetikompanije koje brinu o rekreaciji zaposlenih.

18.06.2018.
Laboratorija za psihologiju sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS

U ponudi jedine zvanične laboratorije za psihologiju sporta u zemlji nalazi se baterija psiholoških testova koji sadrže instrumente za procenu nivoa sportske takmičarske anksioznosti i razvijenosti psiholoških veština za prevladavanje stresa u sportu kao i analizu sportskog samopouzdanja i samopoštovanja.

Tim psihologa Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije  primenjuje i testovza  procenu intenziteta i strukture sportske motivacije, uz analiziranje psiholoških strategija i veština tokom nastupa kojima se procenjuju načini reagovanja sportista u specifičnim takmičarskim okolnostima.

Laboratorija za psihološku dijagnostiku, sportistima pruža i savetodavno konsultativne usluge.

Za ekipne sportove dostupni su testovi Sociometrije, kao pokazatelji kvaliteta igračke i socijalne interakcije sportskog kolektiva

Stručni saradnici Laboratorije za psihologiju sporta koriste i savremeni Biofidbek instrument uz pomoć koga se mogu pratiti psihofiziološki procesi kojih ispitanik obično nije svestan a nad kojima se može uspostaviti voljna kontrola. Povratne informacije dobijene  preko savremenemerne tehnologije  omogućavaju proces učenja potrebnih psiholoških tehnika kako bi se ostvario uspešan takmičarski nastup.

18.06.2018.
Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

U okviru Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije nalazi se Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju čija se delatnost ogleda u prevenciji, dijagnostici i terapiji sportskih povreda i stanja pretreniranosti.

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i viši fizioterapeut primenjuju procedure elektroterapije, magnetoterapije, laseroterapije i ultrazvučne terapije. Prostor za rad je opremljen najsavremenijom aparaturom i salom za kineziterapiju.

Sve vesti imgMore


Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.