Linija
Republicki zavod za sport
16.01.2019.
Izokinetički dinamometar

Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   

Ivana Španović

16.01.2019.
Prvotimci FK Rad na testu izdržljivosti

U Laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, fudbalerima FK Rad su stručni saradnici Odeljenja za analitiku u sportu obavili test procene maksimalne potrošnje kiseonika (VO2max), specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, kojim se dobija procena maksimalne potrošnje kiseonika i veliki broj drugih varijabli  neophodnih za što kvalitetnije planiranje i programiranje treninga (individualne apsolutne i relativne zone intenziteta, aerobni i anaerobni prag, maksimalna srčana frekvencija i sl.).

 
Pored testiranja koja se realizuju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, stručni saradnici odeljenja za analitiku u sportu, Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, testiranja obavljaju i na sportskim kampovima. Testiranja se mogu izvršiti i na terenima sportskih klubova. U Zavodu za sport i medicinu sporta RS, terenska testiranja se obavljaju u Domu sportova i na otvorenim terenima I Nacionalnog trening centra. Sportistima se obavljaju testiranja u terenskim uslovima, primenom opštih i specijalnih baterija motoričkih testova za procenu gipkosti, brzine, snage, agilnosti i izdržljivosti.
 
Osavremenjavanjem dijagnostičke opreme i usavršavanjem stručnog kadra u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije se realizuje savremeni pristup proceni i evaluaciji motoričkih sposobnosti sportista. 
16.01.2019.
Kontrolom utreniranosti do boljih rezultata

 Fudbaleri FK Čukarički

 
Spirometrijski i ergospirometrijski test
 
Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.
 
Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti:
  • Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom – Astrand test
  • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"
  • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
  • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.
 
Testom fizičkog napora se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu.
15.01.2019.
Omladinci FK Rad na motoričkim kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS, obavljaju funkicionalna motorička testiranja, Fit mate procenu VO2 max maksimalne potrošnje kiseonika.

Ovim testom se ne dobija samo procena maksimalne potrošnje kiseonika (VO2 max) već i veliki broj drugih varijabli  neophodnih za što kvalitetnije planiranje i programiranje treninga (individualne apsolutne i relativne zone intenziteta, aerobni i anaerobni prag, maksimalna srčana frekvencija i sl.).

U odnosu na dobijene rezultate, a u cilju što preciznijeg planiranja i programiranja pripremnog perioda za narednu sezonu, sportski analitičari Zavoda za sport i medicinu sporta RS su pružili su mu stručno-savetodavnu pomoć.
 
Kod ''Fitmate Pro'' je primenjen novi pristup merenja maksimalne potrošnje kiseonika. Uređaj za testiranje sadrži veliki LCD ekran i ugrađen štampač, dok se sam test može koristiti bez mrežnog napajanja. ''Fitmate PRO'' jednako je podoban za sportiste i rekreativce, a uz brojne tačne podatke jednostavan je i za rukovanje.
15.01.2019.
Redovni lekarski pregledi fudbalera u ZSMSRS

U Zavodu za sport i medicinu sporta RS, sportsko medicinske preglede i testiranja obavili su omladinci FK Crvena zvezda i Čukaričkog.

 
Sportsko-medicinski pregled obuhvata:
 
·         Fizikalni pregled po sistemima
·         Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
·         Elektrokardiografija (EKG)
·         Spirometrija
·         Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
·         Ultrazvučni pregled srca
·         Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti
 
Nakon opštih lekarskih pregleda, pristupili su testu fizičkog napora gde se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa, lekari utvrđuju da li je osoba uopšte sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu.
Sve vesti imgMore


Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.