Linija
Republicki zavod za sport
22.07.2019.
Medicinski pregledi i motorička testiranja vrhunskih sportista

Reprezentativci i stipendidti na sportsko-medicinskim i motoričkim testiranjima

Košarkaš Vasilije Micić, biciklisti Jovana Crnogorac i Dušan Veselinović, plivačica Jovana Bogdanovićodbojkaši Vuk Todorović, Lazar Bajandić i Andrej Rudić,  šahistkinja Marina Gajčin i kuglaš Čongor Baranj obavili su osnovne medicinske preglede i funkcionalno testiranje, kao i motorička testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS.

19.07.2019.
Muška košarkaška selekcija Srbije na pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Interdisciplinaran pristup u radu sa mladim sportistima i vrhunskim takmičarima

Najbolji košarkaši Srbije danas su na redovnim medicinskim pregledima i merenjima u Košutnjaku.Timovi stručnjaka Zavoda iz različitih oblasti stavljaju sve svoje raspoložive kapacitete za potrebe razvoja vrhunskog sporta, primarno u interesu očuvanja zdravlja sportista i održavanja prave forme takmičara za siguran sportski nastup.

Medicinski deo pregleda i testova obuhvata laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, EKG, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanjaergometrijska i ergospirometrijska funkcionalna testiranja. Funkcionalnim testiranjem, između ostalog, dobija  se jasan uvid u sportsku formu ispitanika, a rezultati testova služe za izradu valjanog programa treninga u cilju podizanja sportske formetakmičara.

Prilikom testa, poželjno je da sportisti aktiviraju  mišićnu masu koju koriste i u sportu kojim se bave, jer se tada valjano procenjuje njihov energetski kapacitetNa osnovu sprovedenog testiranja na pokretnoj traci ili nekom drugom ergometru (biciklergometar, veslački, kajakaški, plivački ergometar)dobija se niz izmerenih i izvedenih parametarapomoću kojih se utvrđuje nivo funkcionalnih sposobnosti i određuju individualne trenažne zone opterećenja, odnosno srčana frekvencija ili puls na kome će se ostvariti trenažni ciljevi.

U praksi je često prisutno obavljanje retesta, u svrhu praćenja napretka funkcionalnih mogućnosti.

18.07.2019.
Najbolji veslači Srbije na testiranju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Provera zdravlja i sportske forme vrhunskih takmičara

Delatnost Sektora medicine i psihologije sporta ogleda se u obavljanju sportsko-medicinskih pregleda, laboratorijske dijagnostike, antropometrijskih merenja, ultrazvučnih pregleda srca, spirometrijskih ispitivanja, ergometrijskih i ergospirometrijskih testiranja, pružanja usluga korektivnih i preventivnih vežbi vezanih za korigovanje posturalnih poremećaja, usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, u okviru Laboratorije za psihologiju – obavljanje psiholoških testiranja.

16.07.2019.
Besplatni sportski sadržaji za đake tokom leta u Košutnjaku

Škola plivanja i letnji sportski  kamp u organizaciji Zavoda

Tokom cele letnje sezone kupanja biće realizovana besplatna škola plivanja za đake, a škola košarke, odbojke na pesku i stonog tenisa realizuje se do 26. jula.

Program plivanja, u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu Grada Beograda, održava se u dva ciklusa. Prvi ciklus je pri kraju, budući da se završava 24. jula. Drugi otpočinje 25. jula završava se 30. avgusta.

Svi zainteresovani  učenici osnovnih i srednjih škola mogu da se jave pedagozima fizičke kulture Zavoda za sport i medicinu sporta RS kako  bi se na vreme oformile  grupe za drugi ciklus kursa plivanja.

Obuka plivanja se realizuje na školskom i rekreativnom bazenu svakog radnog dana od 8 do 10 sati ujutro.

U radno vreme plivališta dežura medicinska služba Zavoda za sport i medicinu sporta RS i službeno lice MUP-a  Čukarice.

16.07.2019.
Košarkaš na motoričkim testovima u Košutnjaku

Rad sa sportistima u najsavremenijoj laboratoriji za motorička istraživanja i analitiku u sportu

U laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu  stručni saradnici vrše procenu motoričkih sposobnosti.

Sve vesti imgMore


Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.