Linija
Republicki zavod za sport
20.03.2018.
Uzmi račun i pobedi 2018

Zbog velikog uspeha prvog ciklusa nagradne igre Uzmi račun i pobedi, realizovanom u prvom kvartalu 2017, u kojem je učestvovalo gotovo 40 odsto građana i poslato više od 85 miliona računa i slipova, Vlada Srbije odlučila je da zajedno sa NALED-om organizuje novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018.

Nagradna igra biće organizovana kroz dva kruga u prvom kvartalu 2018. godine u trajanju od po mesec dana. Realizuje se kao deo šire medijsko-edukativne kampanje u okviru proglašenja 2018. za Godinu borbe protiv sive ekonomije i jedna je od ključnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (''slipova''), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01. januara 2018. godine.

Priređivač nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. je Vlada Republike Srbije i organizuje se pod pokroviteljstvom premijerke Ane Brnabić u saradnji sa NALED-om i privredom okupljenom u Savezu za fer konkurenciju. Partneri u realizaciji nagradne igre su Ministarstvo finansija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Poreska uprava i Pošta Srbije.

20.03.2018.
Stipendista na pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Gimnastičar, reprezentativac Srbije, Petar Vefić, je danas u Centru za medicinu i psihologiju sporta, Zavodu za sport i medicine sporta RS, obavio redovne zdravstvene kontrole koji se sastoje iz: kompletnih biohemijskih analiza krvi, antropometrijskog merenja, opštog lekarskog pregleda, EKG – a, ultrazvučnog pregleda srca i funkcionalnog testa opterećenja.

Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti

 • Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom – Astrand test
 • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"
 • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
 • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi

Sportistima se obavlja specifična kardiorespiratorna izdržljivost u cilju individualizacije i optimalizacije trenažnog procesa. Testiranja se obavljaju  prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Korišćenjem testova sa kontinuiranim i progresivnim povećanjem opterećenja određuju se maksimalna potrošnja kiseonika, nivo fizičke radne sposobnosti, trenažne zone, aerobni i anaerobni pragovi, krivulja laktata i zasićenost krvi kiseonikom. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.

19.03.2018.
Analiza posturalnog statusa

Nakon obavljenih, obaveznih sportsko medicinskih pregleda, Velimir Sjepanović je prošao i kroz motorička testiranja, gde mu je obavljena postura tela na najsavremenijoj opremi za identifikaciju rizika od mogućih nastanka sportskih povreda, Qualisys sistemu.

Prednost Qualisys sistema je izuzetna fleksibilnost i prenosivost, što olakšava postavku i transport do različitih sportskih prostora gde se mogu vršiti snimanja u skladu sa specifičnostima i potrebama odgovarajućeg sporta. Ovaj sistem je idealan za širok spektar sportskih aplikacija, gde se osim za potrebe istraživanja, koristi i za obuku u trenažnom procesu, ali i kao sredstvo od velikog značaja u prevenciji povreda sportista. Uz pomoć Qualisys sistema za snimanje kretanja dobijaju se izuzetno precizni i potpuno objektivni kvantitativni podaci za računanje zglobnih uglova, ubrzanja, momenata, sila, elastičnosti, deformacija, posture tela, balansa i ostalih važnih karakteristika kretanja.

Sport postaje sve zahtevniji, a profesionalni sportisti izloženi su sve većim naporima. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje prevenciji kako bi se maksimalno unapredila sportska dostignuća a sa druge strane smanjio rizik od povrede. Jedan od osnovnih parametara u prevenciji povreda jeste stanje posture tela u statičkim i dinamičkim uslovima. Da bi se pravilno i uspešno jačao mišićno-zglobni sistem potrebna je kvalitatativna i kvantitativna dijagnostika koja će omogućiti pravilan izbor vežbi pa će uslovno dovesti do uravnoteženog i optimalnog stanja.

19.03.2018.
Stjepanović na redovnim kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Stipendista, reprezentativac Srbije u plivanju, Velimir Stjepanović, obavio je redovne kompletne sportsko medicinske kontrole.

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

 • Fizikalni pregled po sistemima
 • Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanjeprocenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
 • Elektrokardiografija (EKG)
 • Spirometrija
 • Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
 • Ultrazvučni pregled srca
 • Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti

Velimir Stjepanović (Abu Dabi, UAE, 7. avgust 1993.) je srpski plivač, član plivačkog kluba Hamilton Akvatiks iz Dubaia, evropski šampion u velikim i malim bazenima.

19.03.2018.
Košarkaš na motoričkim testiranjima u ZSMSRS

Danas je u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta RS, testiranja obavio Matija Vukićević, mladi košarkaš Crvene zvezde.

 Procena maksimalne gipkosti kroz položaj pretklona i procena eksplozivne snage nogu

Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti u Zavodu za sporti medicinu sporta republike Srbije treneri i sportisti dobijaju mogućnost:

 • Uvida u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti
 • Stručno-savetodavne pomoći
 • Optimalnog planiranja i programiranja
 • Individualizacije u radu
 • Praćenja efikasnosti trenažnog procesa
 • Korekcije trenažog procesa
 • Motivacije za dalji rad...
Sve vesti imgMore


Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.