Линија
Republicki zavod za sport

Физичка култура

  Научни часопис
ISSN 0350-3828
Почетна година 1950
Главни и одговорни уредник Доц. др Ирина Јухас
Издавач Факултет спорта и физичког васпитања
Периодичност полугодишње

 

"Физичка Култура" је научни часопис
који  публикује радове из области физичког васпитања и спорта
и додирних био-медицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука,
са необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима.

 

Vol. 63,  No. 1, 2009.

Vol. 62, No. 1-2, 2008.

Vol. 61, No. 1-2 2007.

Vol. 60, No. 2, 2006.


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.