Линија
Republicki zavod za sport

Јавне набавке

Постављено 09.08.2018.

ЈН 23/18 – организовање авио превоза и смештаја

Конкурсна Документација ЈН 23-18

Позив Подношење Понуда ЈН 23-18

Постављено 06.08.2018.

ЈН 21/18 - Измена пројекта за извођење радова на изградњи мултифункционалне дворане у оквиру спортско-рекреативног центра „Кошутњак“

Конкурсна Документација ЈН 21-18

Позив За Подношење Понуда ЈН 21-18

Постављено 06.07.2018.

ЈН 17/18 – техничка контрола пројектне документације

Измена Конкурсне Документација ЈН 17-18

Обавештење Продужење Рока ЈН 17-18

Појашњење Конкурсна Документација ЈН 17-18

Конкурсна Документација ЈН 17-18

Позив За Подношење Понуда ЈН 17-18

Постављено 20.06.2018.

ЈН 18/18 – Грађевинско-занатски материјал за период до годину дана

Конкурсна Документација ЈН 18-18

Позив Подношење Понуда ЈН 18-18

Постављено 11.06.2018.

ЈН 16/18 – рачунарске компоненте и потрошни информатички материјал.

КонкурснаДокументација ЈН 16-18

ПозивПодношењеПонуда ЈН 16-18

Постављено 12.04.2018.

ЈН 07/18 – штампање разног материјала за период до годину дана

ОдлукаОбуставаПоступка ЈН 0718

КонкурснаДокументација ЈН 07-18

ПозивЗаПодношењеПонуда ЈН 07-18

Постављено 06.03.2018.

ЈН 06/18 – техничко одржавање постројења

Одлука Обустава Поступка ЈН 06-18

Конкурсна Документација ЈН 06-18

Позив За Подношење Понуда ЈН 06-18

Постављено 13.02.2018.

ЈНО 03/18 – храна и пиће за хотел „Трим“ за период до 9 месеци

Одлука Обустава Поступка ЈНО 03-18

Конкурсна ЈНО 03-18

Позив За Подношење Понуда ЈНО 03-18

Постављено 16.11.2017.

ЈН 34/17 – Кречење објеката Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

Појашњење Конкурсне Документације ЈН 34-17

Конкурсна Документација ЈН 34-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 34-17

Постављено 06.11.2017.

ЈН 30/17 – Замена дрвене ограде у оквиру комлекса Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

Појашњење Конкурсне Документације ЈН 30-17 ново

Појашњење Конкурсне Документације ЈН 30-17

Конкурсна Документација ЈН 30-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 30-17

Постављено 02.11.2017.

ЈН 28/17 – Услуге текуће поправке и одржавања пумпи и вентила на Отвореном пливалишту „Кошутњак“

Конкурсна Документација ЈН 28-17

Позив Понуде ЈН 28-17

Постављено 05.10.2017.

ЈН 25/17 – Лизинг опреме за потребе ОСК „Караташ“

Измена Конкурсне Документације2 ЈН 25-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 25-17

Конкурсна Документација ЈН 25-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 25-17

Постављено 20.06.2017.

ЈНО 2/17 – набавка гаса потпуно снадбевање

Конкурсна Документација ЈНО 2-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 2-17

Постављено 19.06.2017.

ЈНО 7/17 – храна и пиће за хотел „Трим“

Одлука Делимична Обустава ЈНО 7-17

Конкурсна ЈНО 7-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 7-17

Постављено 15.06.2017.

ЈН 23/17 – материјал за одржавање хигијене (општи и неспецифични)

Измена Конкурсне Документације 2 ЈН 23-17

Појашњење ЈН 23-17

Обавештење Продужење Рока2  ЈН 23-17

Обавештење ПродужењеРока ЈН 23-17

Измена Конкурсне Документације ЈН 23-17

Конкурсна Документација ЈН 23-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 23-17

Постављено 19.06.2017.

ЈН 22/17 услуга штампања разног материјала за период до годину дана

Позив За Подношење Понуда ЈН 22-17

Конкурсна Документација ЈН 22-17

Постављено 08.06.2017.

ЈН 21/17 – радови на монтирању и постављању монтажних конструкција у оквиру спортског објекта на отвореном – трим стаза „Кошутњак“

Измена Конкурсне ЈН 21-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 21-17

Појашњење ЈН 21-17

Конкурсна Документација ЈН 21-17

Позив За Подншење Понуда ЈН 21-17

Постављено 15.05.2017.

ЈН 19/17 – услуга монтаже и демонтаже балон сала у оквиру комлекса СРЦ „Кошутњак“

Конкурсна ДокументацијаЈН 19-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 19-17

Постављено 12.05.2017.

ЈНО 6/17 Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

Конкурсна Документација ЈНО 6-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 6-17

Постављено 20.04.2017.

ЈН 17/17 услуге осигурања за периоддо 12 месеци

КДЈН 17-17 Услуге Осигурања НОВА

Позив За Подношење Понуда ЈН 17-17 НОВА

Појашњење ЈНО 17-17 4

Обавештење Захтев За Заштиту Права ЈН 17-17

ПојашњењеЈН 17-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 17-17

Измена Конкурсне ЈН 17-17

КДЈН 15-17 Услуге Осигурања

Позив За Подношење Понуда ЈН 17-17

Архива 2016.

Архива 2017.

Архива 2018.


Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.