Линија
Republicki zavod za sport

Стручни и научни скупови у Србији

Емпиријска истраживања у психологији, Филозофски факултет
Место одржавања Београд, Србија
Време одржавања
11-12 II. 2011.
Web адреса www.empirijskaistrazivanja.org 
   
Мајски и октобарски сусрети здравствених радника, Министарства здравља Републике Србије
Место одржавања
Србија
Време одржавања
V 2011.
Web адреса http://www.fizioterapija.rs/strucni-skupovi-fizioterapeuta
   
Научно-стручни скуп психолога Србије, Друштво психолога Србије
Место одржавања
Сoмбор, Србија
Време одржавања
V 2011.
Web адреса
   
Семинар "Жене и спорт'',  Факултет спорта и физичког васпитања у Београду
Место одржавања
Београд, Србија
Време одржавања
12.V 2011.
Web адреса http://www.oks.org.rs/iv-nacionalni-seminar-zene-i-sport/
   
Кардиолошки преглед особа које се организовано баве физичком активношћу
 Место одржавања Beograd, Србија
 Време одржавања

03.06.2011.

 Web адреса
rzsport.gov.rs
   
ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ НА АНТРОПОЛОШКИ СТАТУС
ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ
 Место одржавања Београд, Србија
 Време одржавања 10-11.12.2011.
 Web адреса http://www.fsfvconference.rs/index.php/sr

Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.