Линија
Republicki zavod za sport

Јавне набавке

Постављено 12.10.2017.

ЈН 26/17 Изградња отвореног спортско-рекреативног објекта

Позив За Подношење Понуда ЈН 26-17

Конкурсна Документација ЈН 26-17

Постављено 10.10.2017.

ЈНО 8/17 – Израда пројекта за извођење радова на изградњи мултифункционалне дворане у оквиру спортско-рекреативног центра „Кошутњак“

Конкурсна Документација ЈНО 8-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 8-17

Постављено 05.10.2017.

ЈН 25/17 – Лизинг опреме за потребе ОСК „Караташ“

Измена Конкурсне Документације2 ЈН 25-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 25-17

Конкурсна Документација ЈН 25-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 25-17

Постављено 21.09.2017.

ЈН 24/17 – услуге задруге омладинске на период до 12 месеци

Одлука додела уговора ЈН 24-17

Конкурсна Документација ЈН 24-17

Позив Подношење Понуда ЈН 24-17

Постављено 20.06.2017.

ЈНО 2/17 – набавка гаса потпуно снадбевање

Конкурсна Документација ЈНО 2-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 2-17

Постављено 19.06.2017.

ЈНО 7/17 – храна и пиће за хотел „Трим“

Одлука Делимична Обустава ЈНО 7-17

Конкурсна ЈНО 7-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 7-17

Постављено 15.06.2017.

ЈН 23/17 – материјал за одржавање хигијене (општи и неспецифични)

Измена Конкурсне Документације 2 ЈН 23-17

Појашњење ЈН 23-17

Обавештење Продужење Рока2  ЈН 23-17

Обавештење ПродужењеРока ЈН 23-17

Измена Конкурсне Документације ЈН 23-17

Конкурсна Документација ЈН 23-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 23-17

Постављено 19.06.2017.

ЈН 22/17 услуга штампања разног материјала за период до годину дана

Позив За Подношење Понуда ЈН 22-17

Конкурсна Документација ЈН 22-17

Постављено 08.06.2017.

ЈН 21/17 – радови на монтирању и постављању монтажних конструкција у оквиру спортског објекта на отвореном – трим стаза „Кошутњак“

Измена Конкурсне ЈН 21-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 21-17

Појашњење ЈН 21-17

Конкурсна Документација ЈН 21-17

Позив За Подншење Понуда ЈН 21-17

Постављено 15.05.2017.

ЈН 19/17 – услуга монтаже и демонтаже балон сала у оквиру комлекса СРЦ „Кошутњак“

Конкурсна ДокументацијаЈН 19-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 19-17

Постављено 12.05.2017.

ЈНО 6/17 ИзрадапројектнедокументацијезареконструкцијуобјектаЗаводазаспортимедицинуспортаРепубликеСрбије

Конкурсна Документација ЈНО 6-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 6-17

Постављено 20.04.2017.

ЈН 17/17 услугеосигурањазапериоддо 12 месеци

КДЈН 17-17 Услуге Осигурања НОВА

Позив За Подношење Понуда ЈН 17-17 НОВА

Појашњење ЈНО 17-17 4

Обавештење Захтев За Заштиту Права ЈН 17-17

ПојашњењеЈН 17-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 17-17

Измена Конкурсне ЈН 17-17

КДЈН 15-17 Услуге Осигурања

Позив За Подношење Понуда ЈН 17-17


Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.