Линија
Republicki zavod za sport

Јавне набавке

Постављено 13.02.2018.

ЈНО 03/18 – храна и пиће за хотел „Трим“ за период до 9 месеци

Конкурсна ЈНО 03-18

Позив За Подношење Понуда ЈНО 03-18

Постављено  31.01.2018.

ЈН 03/18 – Хемијска средства за дезинфекцију и одржавање базенске воде

Одлука Додела Уговора ЈН 03-18

Конкурсна Документација ЈН 03-18

Позив Подношење Понуда ЈН 03-18

Постављено 25.01.2018.

ЈН 04/18 – набавка моторних горива за период до 12 месеци

Одлука Додела Уговора ЈН 04-18

Конкурсна Документација ЈН 4-18

Позив За Подношење Понуда ЈН 04-18

Постављено 22.01.2018.

ЈН 01/17 – Канцеларијски материјал за период од годину дана

Одлука Додела Уговора ЈН 01-18

Појашњење Конкурсне Документације ЈН 01-18

Конкурсна Документација ЈН 01-18

Позив За Подношење Понуда ЈН 01-18

Постављено 22.01.2018.

ЈН 02/18 – Намештај за опремање ОСК „Караташ“

Одлука Додела Уговора ЈН 02-18

Појашњење Конкурсне Документације ЈН 02-18

Конкурсна Документација ЈН 02 18

Позив За Подношење Понуда ЈН 02-18

Постављено 22.01.2018.

ЈНО 01/18 – набавка електричне енергије – потпуно снадбевање

Одлука Додела Уговора ЈНО 01-18

Конкурсна Документација ЈНО 01-18

Позив За Подношење Понуда ЈНО 1-18

Постављено 16.11.2017.

ЈН 34/17 – Кречење објеката Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

Појашњење Конкурсне Документације ЈН 34-17

Конкурсна Документација ЈН 34-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 34-17

Постављено 06.11.2017.

ЈН 30/17 – Замена дрвене ограде у оквиру комлекса Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

Појашњење Конкурсне Документације ЈН 30-17 ново

Појашњење Конкурсне Документације ЈН 30-17

Конкурсна Документација ЈН 30-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 30-17

Постављено 02.11.2017.

ЈН 28/17 – Услуге текуће поправке и одржавања пумпи и вентила на Отвореном пливалишту „Кошутњак“

Конкурсна Документација ЈН 28-17

Позив Понуде ЈН 28-17

Постављено 05.10.2017.

ЈН 25/17 – Лизинг опреме за потребе ОСК „Караташ“

Измена Конкурсне Документације2 ЈН 25-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 25-17

Конкурсна Документација ЈН 25-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 25-17

Постављено 20.06.2017.

ЈНО 2/17 – набавка гаса потпуно снадбевање

Конкурсна Документација ЈНО 2-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 2-17

Постављено 19.06.2017.

ЈНО 7/17 – храна и пиће за хотел „Трим“

Одлука Делимична Обустава ЈНО 7-17

Конкурсна ЈНО 7-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 7-17

Постављено 15.06.2017.

ЈН 23/17 – материјал за одржавање хигијене (општи и неспецифични)

Измена Конкурсне Документације 2 ЈН 23-17

Појашњење ЈН 23-17

Обавештење Продужење Рока2  ЈН 23-17

Обавештење ПродужењеРока ЈН 23-17

Измена Конкурсне Документације ЈН 23-17

Конкурсна Документација ЈН 23-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 23-17

Постављено 19.06.2017.

ЈН 22/17 услуга штампања разног материјала за период до годину дана

Позив За Подношење Понуда ЈН 22-17

Конкурсна Документација ЈН 22-17

Постављено 08.06.2017.

ЈН 21/17 – радови на монтирању и постављању монтажних конструкција у оквиру спортског објекта на отвореном – трим стаза „Кошутњак“

Измена Конкурсне ЈН 21-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 21-17

Појашњење ЈН 21-17

Конкурсна Документација ЈН 21-17

Позив За Подншење Понуда ЈН 21-17

Постављено 15.05.2017.

ЈН 19/17 – услуга монтаже и демонтаже балон сала у оквиру комлекса СРЦ „Кошутњак“

Конкурсна ДокументацијаЈН 19-17

Позив За Подношење Понуда ЈН 19-17

Постављено 12.05.2017.

ЈНО 6/17 Израда пројектне документације за реконструкцију објекта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

Конкурсна Документација ЈНО 6-17

Позив За Подношење Понуда ЈНО 6-17

Постављено 20.04.2017.

ЈН 17/17 услугеосигурањазапериоддо 12 месеци

КДЈН 17-17 Услуге Осигурања НОВА

Позив За Подношење Понуда ЈН 17-17 НОВА

Појашњење ЈНО 17-17 4

Обавештење Захтев За Заштиту Права ЈН 17-17

ПојашњењеЈН 17-17

Обавештење Продужење Рока ЈН 17-17

Измена Конкурсне ЈН 17-17

КДЈН 15-17 Услуге Осигурања

Позив За Подношење Понуда ЈН 17-17

Архива 2017.
Архива 2016.


Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.