Линија
Republicki zavod za sport

СПОРТ – Наука и Пракса

  Научни часопис
ISSN 1821-2077
Почетна година 2009
Главни и одговорни уредник Проф. др Љубиша Лазаревић, директор Високе спортске и здравствене школе
Издавач Висока спортска и здравствена школа, Београд
Периодичност тромесечно

 

Часопис објављује оригиналне научне и стручне радове, прегледне чланке и патенте из следећих области:
Теорија спорта Спортски тренинг Спортска медицина
Спортска психологија Социологија спорта Биомеханика
Методологија Кинезитерапија Менаџмент у спорту
Рекреација Фитнес и велнес Пред/школски спорт

 

Vol.1, No 1, септембар 2009.


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.