Линија
Republicki zavod za sport

Врсте тестирања

Теренска
утврђивање слабости и предности применом специфичних тестова за различите спортове
 
Брзина  Издржљивост
  
 Агилност
   
 Гипкост  Снага
  
Лабораторијска

детаљнији увид у стање моторичких способности, испитивање узрока слабости и давање прецизних импликација за тренинг


Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.