Линија
Republicki zavod za sport

Мисија

Мисија Завода је развијање политика и пракси у циљу финализације процеса институционализације субјеката у спорту, иницирање развоја нових политика, тела и мрежа које раде на унапређењу врхунског спорта, физичких активности свих наших грађана и јавног здравља младих кроз:

- стицање нових вештина и знања ради побољшања квалитета рада са врхунским и другим категорисаним спортистима, рекреативцима, младима и грађанством свих старосних категорија;

- пружање експертских и консултантских услуга државним органима надлежним за имплементацију политика у области развоја врхунског спорта, спорта уопште и рекреативних активности грађана;

- стручну интерпретацију статистичких и стручних података добијених из развојно-истраживачких пројеката и стручног рада Завода ради конструисања предлога чији је циљ поспешивање врхунског спорта, повећање физичке активности деце и младих у циљу здравог живота и развој рекреативних активности за грађанство;

- креирање квалитетних стручних и едукативних материјала за рад стручних организација у спорту;

- интензивну промоцију здравог начина живота кроз физичку активност и здраву исхрану;

- константан допринос процесу имплемантација стандарда и пословања стручних тела у области спорта;

- пружање стручне подршке организацијама у спорту и спортској пракси;

- праћење и примену најновијих стручних и научних достигнућа у области спорта, стручних анализа и истраживања;

- припремање валидних информација од значаја за доношење одлука у области спорта на нивоу Државе.


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.