Линија
Republicki zavod za sport

Мисија

-Развијање политика и пракси у циљу финализације процеса инститционализације субјеката у спорту;
-Иницирање развоја нових политика, тела и мрежа које раде на унапређењу врхунског спорта, физичких активности свих наших грађана и јавног здравља младих;
-Стицање нових вештина и знања ради побољшања квалитета рада са врхунским и другим категорисаним спортистима, рекреативцима, младима и грађанством свих старосних категорија;
-Пружање експертских и консултантских услуга државним органима надлежним за имплементацију политика у области развоја врхунског спорта, спорта уопште и рекреативних активности грађана;
-Стручна интерпретација статистичких и стручних података добијених из развојно-истраживачких пројеката и стручног рада Завода ради конструисања предлога чији је циљ поспешивање врхунског спорта, повећање физичке активности деце и младих у циљу здравог живота и развој рекреативних активности за грађанство;
-Креирање квалитетних стручних и едукативних материјала за рад клубова и стручних организација у спорту;
-Интензивна промоција здравог начина живота кроз физичку активност, здраву исхрану
-Константан допринос процесу имплемантација стандарда и пословања стручних тела у области спорта;
-Пружање стручне подршке организацијама у спорту и спортској пракси;
-Праћење и примена најновијих стручних и научних достигнућа у области спорта, стручних анализа и истраживања;
-Припремање валидних информација од значаја за доношење одлука у области спорта на нивоу Државе;

Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.