Linija
Republicki zavod za sport
12.04.2017.

IV Kongres preventivne pedijatrije


U periodu od 07. do 09. 04. 2017. u Novom Sadu u Kongresnom centru Master održan je IV Kongres preventivne pedijatrije udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem „Prevencija u pedijatriji – osnovа zdravlja i blagostanja“. Kongres  je bio dobro posećen, prisustvovalo je oko 350 lekara iz cele Srbije i okruženja.  

Pozivni predavači i moderatori sesije medicine sporta na ovom kongresu su bili lekari Zavoda za sport i medicinu spoprta Republike Srbije dr Tamara Gavrilović, specijalista medicine sporta sa temom „Primena Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za obavljanje sportskih aktivmnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima“  i dr Jadranka Plavšić, specijalista medicine sporta sa temom „Vrste ergometrijskih testova i njihova primena u medicini sporta“. Sesija je izazvala veliko interesovanje kolega pa je i poseta bila dobra.Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.