Linija
Republicki zavod za sport
11.01.2021.

Prvi tim Crvene zvezde na testiranjima u ZSMSRS


Proteklih par dana, fudbaleri  Crvene zvezde su koristili da bi obavli sportsko-medicinska i motorička testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS. Ceo prvi tim, njih 28, su bili na zdravstvenim pregledima i na funkcionalnim testiranjima.

Svi fudbaleri su prošli detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje, nakon kojih se vrše standardizovani testovi, sportsko medicinska i motorička testiranja.

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

-          Fizikalni pregled po sistemima

-          Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode

-          Elektrokardiografija (EKG)

-          Spirometrija

-         Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)

-          Ultrazvučni pregled srca

-          Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti

Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti:

  • Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom – Astrand test

  • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"

  • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 

  • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi

Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.