Linija
Republicki zavod za sport
15.10.2020.

Korektivna gimnastika u Zavodu za sport i medicinu sporta


Rad sa decom i mladim sportistima 

U Domu sportova I Nacionalnog trening centra ZSMSRS, radi Kabinet za preventivno - korektivnu gimnastiku. Kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja lošeg držanja tela (kičme, grudi) i stopala najčešće se primenjuje korektivna gimnastika.
 
 
Uključivanjem u program deca dobijaju besplatan pregled posturalnog statusa najsavremenijim sistemom 3D kamerama.
 
 
Visokokvalifikovani stručnjaci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije su obrazovali program  preventivno – korektivne gimnastike sa ciljem da se efikasnom metodologijom rada obezbedi osnova za formiranje obrasca dobrog držanja tela a samim tim omogući i dobar posturalni status.
 
Program preventivno - korektivne gimnastike je obrazovan  za decu kod koje je ustanovljen deformitet posturalnog statusa ali obuhvata i školarce kod kojih postoje indicije da se naruši dobra postura.
 


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.